HUMAGRIP - PROSPECT

Prospectul pentru HUMAGRIP - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HUMAGRIP
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R01BA52
Acțiune terapeutică: DECONGESTIONANTE NAZALE DE UZ SISTEMIC SIMPATOMIMETICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7542_27.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/PVC x 12 compr. + 4 caps.
Cod cim: W58835001
Firma producătoare: LAB. URGO - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 7542/2006/01                    

 

 

Anexa 1 

                                                                                                                                                                    Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

HUMAGRIP comprimate şi capsule 

Paracetamol/clorhidrat de pseudoefedrină 

Paracetamol/maleat de clorfeniramină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră, sau farmacistului 
-         Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă după 4 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
  

Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este HUMAGRIP comprimate și capsule şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule  

3. 

Cum să luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează  HUMAGRIP comprimate și capsule 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este HUMAGRIP comprimate și capsule şi pentru ce se utilizează  

 
HUMAGRIP comprimate și capsule este un decongestiv nazal de uz sistemic, simpatomimetic, 
analgezic periferic, antipiretic și antihistaminic H1. 
 
HUMAGRIP comprimate și capsule este indicat în tratamentul simptomatic de scurtă durată al stărilor 
gripale însoțite de cefalee și/sau febră și senzația de “nas înfundat”. 
Se recomandă numai adulților și copiilor cu vârsta peste 15 ani. 
 
Dacă după 4 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău,  trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule 

 
Nu luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule: 
 

dacă aveți vârsta  sub 15 ani 

dacă sunteți alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6), și în special la unele medicamente antihistaminice 

dacă aveți risc de glaucom cu unghi închis 

dacă aveți risc de retenție urinară în afecțiunile uretro-prostatice. 

dacă avți hipertensiune arterială severă sau hipertensiune arterială slab controlată prin 
tratament 

dacă aveți insuficiență coronariană severă 

dacă aveți antecedente sau predispoziție la accidente vasculare cerebrale 

dacă aveți insuficiență hepatică 

în cazul asocierii cu IMAO neselective (iproniazidă) 

Page 2
background image

 

 

în cazul asocierii cu medicamente vasoconstrictoare ca de exemplu bromocriptina, 
pergolida, lisurida, cabergolina, ergotamina, dihidroergotamina și alte medicamente pentru 
ușurarea congestiei nazale, indiferent că acestea se administrează oral sau nazal 
(fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina) 

în cazul asocierii cu metilfenidat 

dacă aveți convulsii în antecedente 

dacă alăptați 

în general nu se recomandă administrarea la femei gravide 

în cazul asocierii cu medicamente simpatomimetice cu acțiune indirectă: vasoconstrictoare 
pentru ameliorarea congestiei nazale, chiar dacă acestea sunt administrate pe cale orală sau  
nazală (fenilefrină (neosinefrină), pseudoefedrină, efedrină) și metilfenidat, datorită riscului 
potențial de vasoconstricție și/sau hipertensiune 

în cazul asocierii cu medicamente alfa-simpatomimetice: vasoconstrictoare pentru 
ameliorarea congestiei nazale, chiar dacă acestea sunt administrate pe cale orală sau  nazală 
(etilefrină, midodrină, nafazolină, oximetazolină, fenilefrină (neosinefrină), sinefrină, 
tetrizolină, tuaminoheptan, timazolină), datorită riscului potențial de vasoconstricție si/sau 
crize hipertensive 

 
Asocierea de două decongestionante este contraindicată, chiar dacă acestea sunt administrate pe cale 
orală sau nazală: o astfel de asociere este inutilă și periculoasă și reprezintă o eroare de utilizare. 
 
Atenționări și precauții 
 
Înainte să luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
Absența unei ameliorări sau agravarea simptomatologiei după 4 zile de tratament, apariția unei reacții 
alergice, a tahicardiei, palpitațiilor, hipertensiunii arteriale, aritmiilor, a grețurilor sau a unor semne 
neurologice impun întreruperea tratamentului și solicitarea unui control medical. 
Paracetamolul și metaboliții săi sunt excretați în special în urină și de aceea, în insuficiența renală 
severă, intervalul dintre prize trebuie să fie mărit la 8 ore. 
Dacă se administrează și alte medicamente trebuie verificat conținutul lor în paracetamol pentru a 
evita supradozajul. 
La adulți și copii cu greutatea peste 50 kg, doza totală de paracetamol nu trebuie să depășească 3 g pe 
zi. 
Pseudoefedrina este un 

-simpatomimetic cu acțiune vasoconstrictoare, motiv pentru care, 

HUMAGRIP se administrează cu prudență în hipertiroidie, hipertensiune arterială, afecțiuni cardiace, 
psihoze sau diabet zaharat. 
Se evită asocierea cu alte simpatomimetice. 
Datorită conținutului în pseudoefedrină au fost descrise tulburări neurologice ca de exemplu 
halucinații, convulsii, tulburări de comportament, agitație și insomnie, mai frecvent la copii, după 
administrarea de medicamente vasoconstrictoare și în particular, în timpul episoadelor febrile sau în 
supradozaj. 
În tratamentul asociat cu IMAO selective (toloxatona, moclobemid), deoarece nu există date 
disponibile și nu a putut fi evaluată existența unei interacțiuni a acestora cu 

-simpatomimeticele 

vasoconstrictoare, așa cum a fost documentat în cazul IMAO neselective, pacientul trebuie informat în 
legatură cu efectele asocierii cu IMAO neselective. 
Se va utiliza cu prudență în insuficiență hepatică și/sau renală, datorită riscului de acumulare cu efecte 
toxice. Într-un astfel de caz trebuie să cereți sfatul medicului înainte de a lua acest medicament. 
Se impune administrarea cu atenție la persoanele vârstnice cu tendință crescută de hipotensiune 
ortostatică, vertij, sedare, constipație cronică (risc de ileus paralitic), hipertrofie prostatică. 
 
Sportivi 
Se atrage atenția atleților și sportivilor asupra faptului că acest medicament conține o substanță activă 
(pseudoefedrină) care poate da o reacție pozitivă la testele antidoping efectuate la evenimentele 
sportive. 
 

Page 3
background image

 

 

HUMAGRIP comprimate și capsule împreună cu alte medicamente 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
 
Trebuie să luați acest medicament numai după ce vă adresați medicului dumneavoastră dacă luați : 

Inhibitori A selectivi ai monoaminoxidazei (moclobemid, toloxatonă) 

Derivați ai alcaloizilor de ergot: 

o  Cu activitate dopaminergică  (cum ar fi bromocriptina, cabergolina, lisurid sau  

pergolid), sau cum ar fi medicamentele antiparkinsoniene. 

Medicamente  vasoconstrictoare, cum ar fi  dihidroergotamină, ergotamină, 
metilergometrină, metisergid (cum ar fi medicamentele pentru ameliorarea migrenei)  

Linezolid. 

Acest medicament nu trebuie asociat cu: 

Inhibitori neselectivi ai monoaminoxidazei  (iproniazidă): datorită pseudoefedrinei și 
clorfeniraminei, pot apărea hipertensiune arterială paroxistică și hipertermie; interacțiunea este 
posibilă timp de 15 zile după întreruperea IMAO. 

Alte medicamente vasoconstrictoare pentru ameliorarea congestiei nazale, indiferent dacă 
acestea sunt administrate pe cale orală sau  nazală (fenilefrină (neosinefrină), pseudoefedrină, 
efedrină, metilfenidat, etilefrină, midodrină, nafazolină, oximetazolină, sinefrină, tetrizolină, 
tuaminoheptan, timazolină). 

 
Nu este recomandabil să luați acest medicament dacă sunteți în tratament cu: 

Inhibitori A selectivi ai monoaminoxidazei (medicamente prescrise pentru tratamentul unor 
forme de depresie) 

Și/sau alte medicamente dopaminergice sau vasoconstrictoare cum ar fi bromocriptină, 
cabergolină, lisurid sau pergolid), dihidroergotamină, ergotamină, metilergometrină, 
metisergid, medicamente folosite pentru a trata anumite forme de tulburări neurologice sau 
endocrine sau migrene.  

Linezolid. 

Derivați morfinici (analgezice și antitusive), neuroleptice, barbiturice, benzodiazepine și alte 
anxiolitice, antidepresive sedative, clonidină și substanțele înrudite, hipnotice: se produce 
accentuarea deprimării centrale cu consecințe importante, mai ales la cei care conduc 
autovehicule sau manipulează utilaje. 

Atropină, antidepresive imipraminice, neuroleptice fenotiazinice, antiparkinsoniene 
anticolinergice, antispasmodice atropinice, disopiramida: are loc accentuarea efectelor 
secundare atropinice de tipul retenției urinare, al constipației și al uscăciunii gurii. 

Paracetamolul poate denatura dozarea acidului uric sanguin (metoda acidului fosfo-tungstic) și 
dozarea glicemiei (metoda glucozo-oxidaz-peroxidazei). 

 
HUMAGRIP comprimate și capsule împreună cu băuturi şi alcool 
Datorită clorfeniraminei se recomandă în timpul tratamentului evitarea consumului de alcool, de  
medicamente conținând alcool și de sedative. Ingestia de alcool poate afecta vigilența în cazul  
conducătorilor auto sau al celor care manipulează diferite utilaje. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Prezența pseudoefedrinei impune evitarea utilizarii HUMAGRIP în timpul sarcinii. 
Studiile experimentale și cele clinice efectuate pe câteva sute de femei gravide au exclus efectul 
malformativ al pseudoefedrinei. Toxicitatea fetală este legată de acțiunea farmacologică a moleculei și 
se poate manifesta prin tahicardie și hiperactivitate fetală. 
În consecință, pseudoefedrina poate fi prescrisă în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar și 
numai la recomandarea medicului. Este contraindicat când există detresă fetală sau patologie maternă 
hipertensivă. 

Page 4
background image

 

 

HUMAGRIP este contraindicat în timpul alăptării, deoarece pseudoefedrina se excretă prin laptele 
matern și poate provoacă tahicardie la sugar. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 
Conducătorii auto și persoanele care manipulează diverse utilaje vor fi avertizați că HUMAGRIP 
poate provoca somnolență sau ușoară agitație. 
 
 
3. 

Cum să luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule 

 
 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Doza recomandată este de 1 comprimat alb de zi, dimineața și 1 capsulă albastru-alb de noapte, seara 
înainte de culcare; dacă este necesar, se poate administra încă 1 comprimat la prânz și unul seara, 
devreme. Nu se va depăși doza maximă de 3 comprimate și 1 capsulă. Se va respecta un interval între 
administrări de cel puțin 4 ore. Intervalul crește la 8 ore în insuficiență renală severă, dar numai la  
recomandarea medicului. 
 
Comprimatul sau capsula se înghit cu un pahar mare cu apă.  
 
Durata maximă a tratamentului este de 4 zile. 
 
Dacă luaţi mai mult HUMAGRIP comprimate și capsule decât trebuie 
Datorită paracetamolului, supradozarea terapeutică sau intoxicația accidentală frecventă sunt riscante 
la persoanele în vârstă și mai ales la copii. Ele se pot manifesta prin: grețuri, vărsături, anorexie, 
paloare, dureri abdominale, în special în primele 24 de ore. 
Dozele de paracetamol cuprinse între 100 și 150 mg/kg într-o singură priză la copii pot provoca 
citoliză hepatică, cu posibilă necroză completă și ireversibilă (insuficiență hepatică), acidoză 
metabolică, encefalopatie, comă și în cele din urmă, moarte. 
După 12-48 de ore de la ingestie s-a observat creșterea concentrației plasmatice a transaminazelor 
hepatice, a lactat-dehidrogenazei, a bilirubinei și diminuarea concentrației protrombinei. 
În această situație se impune internarea de urgență în spital pentru evacuarea rapidă prin lavaj gastric a 
medicamentului ingerat, pentru administrarea pe cale i.v. sau orală (dacă este posibil, în primele 10 ore 
de la ingestie) a antidotului N-acetilcisteină și pentru tratamentul simptomatic. Dacă este posibil, se va 
doza paracetamolul înainte de începerea tratamentului. 
Supradozajul cu pseudoefedrină poate duce la episoade hipertensive, tulburări de ritm cardiac, 
convulsii, delir, halucinații, agitație, tulburări de comportament, insomnie, midriază și accidente 
vasculare cerebrale. În supradozarea pseudoefedrinei, după lavajul gastric se administrează cărbune 
activat și clorură de amoniu pentru acidifierea urinii; astfel se grăbește eliminarea pseudoefedrinei din 
organism. 
Manifestările intoxicației cu clorfeniramină pot fi: convulsiile, mai ales la copii, tulburări de constiență 
și comă. 
 
Dacă uitaţi să luaţi HUMAGRIP comprimate și capsule 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Reacții adverse posibile 
 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Page 5
background image

 

 

Reacții adverse datorate conținutului în pseudoefedrină:  

cefalee, palpitații, tahicardie, episoade hipertensive, accidente cerebrovasculare, infarct 
miocardic; 

transpirații; 

crize de glaucom prin închiderea unghiului;  

tulburări urinare (retenție urinară, disurie) în special la pacienții cu tulburări renale sau de 
prostată;  

anxietate, insomnie;  

uscăciunea gurii, greață și vărsături; 

s-au raportat, în special la copii, după administrarea de medicamente vasoconstrictoare: 
convulsii, halucinații, agitație, tulburări de comportament și insomnie; 

episoade de confuzie, amețeală, pierderi de memorie sau scăderea capacității de concentrare, 
mai frecvente la pacienții vârstnici; 

tulburări de coordonare motorie, tremor; 

somnolență, tulburări de atenție, în special la începutul tratamentului; 

reacții alergice: cum ar fi erupții ale pielii (roșeată, mâncărimi, urticarie, eczeme) sau edem 
Quincke (umflarea bruscă a feței și gâtului, care poate duce la insuficiență respiratorie); 

șoc anafilactic (reacție alergică gravă); 

scăderea presiunii arteriale la poziția stând în picioare cu sau fără amețeală; 

în cazuri rare, s-au observat modificări ale numărului de celule sanguine la utilizarea 
medicamentelor antihistaminice;  

în cazuri foarte rare, au fost raportate accidente vasculare cerebrale hemoragice, datorită 
conținutului în pseudoefedrină. Acestea au fost observate, în special în supradozaj și/sau la 
pacienții cu factori de risc cardiovasculari. 

 
Reacții adverse datorate conținutului în paracetamol 

uneori s-a observat apariția fenomenelor de hipersensibilitate manifestate sub formă de erupții 
cutanate, foarte rar bronhospasm, și/sau umflarea bruscă a feței și gâtului sau indispoziție cu 
scăderea bruscă a presiunii arteriale. În astfel de cazuri, este necesar să opriți imediat 
tratamentul, să informați medicul dumneavoastră și nu mai luați niciodată un medicament care 
conține paracetamol;    

foarte rar au apărut tulburări hematopoietice ca de exemplu trombocitopenia, leucopenia, 
pancitopenia, neutropenia, agranulocitoză, anemia hemolitică și icterul; 

la doze mari și tratament prelungit paracetamolul poate produce afectarea funcției renale până 
la insuficiență renală cronică (nefropatie caracteristică analgezicelor), în special la persoane cu 
afectarea preexistentă a rinichiului. 

 
Reacții adverse datorate conținutului în clorfenamină 
Tulburări ale sistemului nervos și psihice: 

sedare și somnolență mai ales la începutul tratamentului, hipotensiune posturală, uscăciunea 
mucoaselor, constipație, tulburări de acomodare, midriază, palpitații, tulburări urinare; 

tulburări hidroelectrolitice, amețeli, pierderi de memorie sau lipsa concentrării, mai ales la 
pacienții în vârstă; 

tulburări de coordonare, tremor, confuzii, halucinații; 

foarte rar apare agitație, nervozitate, insomnie. 

Tulburări ale sistemului imunitar: 

eritem, eczemă, purpură, urticarie; 

rar, edem Quincke; 

șoc anafilactic. 

Tulburări hematologice: 

leucopenie, neutropenie; 

trombocitopenie; 

anemie hemolitică. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

Page 6
background image

 

 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare,  ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro.  Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează HUMAGRIP comprimate și capsule 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum  
să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine HUMAGRIP comprimate și capsule 

Substanţele active sunt: 

 

Comprimat: paracetamol 500 mg, clorhidrat de pseudoefedrină 60 mg 

 

Capsulă: paracetamol 500 mg, maleat de clorfeniramină 4 mg 

Celelalte componente sunt: 
Comprimat:  celuloză  microcristalină,  amidon  pregelatinizat,  croscarmeloză  sodică,  stearat  de 
magneziu, povidonă K 30. 
Capsulă: talc, laurilsulfat de sodiu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, croscarmeloză sodică, 
eritrozină (E127), indigotină (E132), dioxid de titan (E171), gelatină. 

 
Cum arată HUMAGRIP comprimate și capsule şi conţinutul ambalajului 
 
Cutie cu un blister din PVC/Al a 12 comprimate și 4 capsule 
 
Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
 
Deținătorul autorizației de punere pe piață 
Laboratoires Urgo 
42, rue de Longvic, 21300 Chenôve,  
Franța 
 
Fabricantul 
Laboratoires Urgo 
ZI Excellence 2000, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur,  
Franța 
 
Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2013