PERGOVERIS (450 UI+225 UI)/0,72 ml - PROSPECT

Prospectul pentru PERGOVERIS (450 UI+225 UI)/0,72 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PERGOVERIS (450 UI+225 UI)/0,72 ml
Substanța activă: COMBINATII (FOLLITROPINUM ALFA+LUTROPINUM ALFA)
Concentrația: (450UI+225UI)/0,72ml
Cod atc: G03GA30
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTE STIMULANTE ALE OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut
Cod cim: W63719001
Firma producătoare: MERCK SERONO S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: