PERGOVERIS 150UI/75UI - PROSPECT

Prospectul pentru PERGOVERIS 150UI/75UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PERGOVERIS 150UI/75UI
Substanța activă: COMBINATII (FOLLITROPINUM ALFA+LUTROPINUM ALFA)
Concentrația: 150UI/75UI
Cod atc: G03GA30
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTE STIMULANTE ALE OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 3 flac pulb. + 3 flac. solvent
Cod cim: W63491002
Firma producătoare: MERCK SERONO SPA - ITALIA
Conținut prospect:

PERGOVERIS 150UI/75UI se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac pulb. + 1 flac. solvent

Cutie x 10 flac pulb. + 10 flac. solvent