TACHOSIL - PROSPECT

Prospectul pentru TACHOSIL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TACHOSIL
Substanța activă: COMBINATII (FIBRINOGEN +TROMBINA)
Concentrația: 5,5 mg/ 2,0 U.I.
Cod atc: B02BC30
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE HEMOSTATICE LOCALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 matrice pre-rulata de 4,8 cm x 4,8 cm
Cod cim: W61459003
Firma producătoare: TAKEDA AUSTRIA GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect:

TACHOSIL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 matrice de 9,5 cm x 4,8 cm

Cutie x 1 matrice de 3,0 cm x 2,5 cm