ENEAS - PROSPECT

Prospectul pentru ENEAS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ENEAS
Substanța activă: COMBINATII (ENALAPRILUM+NITRENDIPINUM)
Concentrația: 10mg+20mg
Cod atc: C09BB02
Acțiune terapeutică: COMBINATII DE INHIBITORI A.C.E. INHIBITORI AI E.C.A. SI BLOCANTE ALE CANALELOR DE CALCIU
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13337_09.07.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 6 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.
Cod cim: W53990004
Firma producătoare: LABORATORIOS LESVI, SL - SPANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13337/2020/01-14                               

Anexa

 

                                                                                                                                           

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Eneas 10 mg/20 mg comprimate 

Maleat de enalapril/nitrendipină 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Eneas și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Eneas  

3.

 

Cum să  utilizați Eneas  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Eneas  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Eneas și pentru ce se utilizează 

 
Este indicat în tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale la pacienţi la care tensiunea arterială nu 
este controlată prin administrarea de enalapril sau nitrendipină în monoterapie. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Eneas 

 

Nu utilizați:

 

dacă sunteți alergic la enalapril sau nitrendipină sau la oricare dintre celelalte componente ale 

acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

Antecedente de angioedem asociat administrării de inhibitori ai ECA sau edem angioneurotic 

idiopatic/ereditar. 

Al doilea şi al treilea trimestru de sarcină (vezi pct. 4.4 şi 4.6); 

Pacienţi cu situaţie hemodinamică instabilă, în special şoc cardiovascular, insuficienţă cardiacă 

acută, sindrom coronarian acut, accident vascular acut. 

Pacienţi cu stenoză uni sau bilaterală de arteră renală, cu un singur rinichi 

Stenoză hemodinamică importantă de valvă mitrală sau aortică şi cardiomiopatie hipertrofică. 

Pacienţi cu insuficienţă hepatică severă. 

Insuficienţă renală cu sau fără hemodializă (clearance-ul creatininei < 10 ml/min). 


Page 2
background image

 

 
 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Eneas, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
Dacă aveţi faţa, buzele, limba şi/sau laringele umflate, întrerupeţi tratamentul şi adresaţi-vă imediat 
medicului dumneavoastră. 
Dacă suferiţi de o boală renală, medicul dumneavoastră vă poate cere să efectuaţi anumite analize în 
timpul tratamentului cu ENEAS

 

  

Dacă aveţi febră sau o infecţie în timpul tratamentului cu ENEAS, adresaţi-vă imediat medicului 
dumneavoastră 
Trebuie să anunţaţi medicul în cazul în care credeţi că sunteţi gravidă (sau intenţionaţi să rămâneţi 
gravidă). ENEAS nu este recomandat la începutul sarcinii şi nu trebuie utilizat dacă aveţi mai mult de 
trei luni de sarcină, deoarece poate produce grave prejudicii copilului dumneavoastră dacă este utilizat 
în această etapă (vezi pct. „Sarcina”). 
Dacă aveţi probleme cardiace 
Dacă observaţi efecte secundare la începutul tratamentului 
Dacă aveţi pierderi de lichid datorită administrării de diuretice, diaree sau vomă; din cauza dietei fără 
sare sau din alte motive puteţi avea o senzaţie de ameţeală la schimbarea bruscă a poziţiei. 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră, chiar dacă cele specificate mai sus s-au manifestat doar o 
singură dată. 
 

Eneas împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Efectul antihipertensiv al ENEAS poate fi potenţat de alte medicamente hipertensive, precum 
diureticele, agenţii blocanţi alfa şi beta (prazosin). 
Următoarele interacţiuni pot fi cauzate de una dintre substanţele active ale produsului: 
Maleat de enalapril 

Suplimente de potasiu 

ş

i diuretice ce împiedic

ă

 eliminarea potasiului: 

asemănător celorlalţi inhibitori 

ai ECA,

 

poate diminua

 

pierderile de potasiu determinate de diuretice.

 

Diureticele ce împiedică 

eliminarea potasiului, suplimentele de potasiu sau alte medicamente pot creşte nivelul potasemiei 
(heparină etc), având un efect aditiv asupra potasiului seric, în special la pacienţii cu funcţie renală 
modificată. Dacă se recomandă asocierea concomitentă a acestora, administrarea se va face cu 
precauţie şi cu monitorizarea atentă a potasemiei (vezi pct. 4.4).  

Litiu: 

Administrarea concomitentă a litiului asociat tratamentului cu enalapril nu este recomandată, 

datorită riscului major de neurotoxicitate severă, prin creşterea nivelului seric al litiului. Dacă se 
asociază sărurile de litiu cu ENEAS nivelul seric al litiului trebuie monitorizat permanent.  

Antiinflamatoare nesteroidiene (AINS): 

Administrarea asociată cu medicamente AINS poate 

determina un efect aditiv în privinţa  creşterii potasemiei sau scăderii funcţiei renale. Aceste efecte de 
agravare a funcţiei renale prin acţiune asupra filtrării glomerulare, pot apărea cu precădere la 
persoanele în vârstă sau deshidratate.  

Antidiabetice orale : 

Administrarea de enalapril poate potenţa efectul hipoglicemiant al 

antidiabeticelor orale, astfel că monitorizarea nivelului glicemiei trebuie intensificată.  

Baclofen : 

Poate creşte efectul antihipertensiv şi de aceea tensiunea arterială trebuie monitorizată şi 

doza administrată trebuie ajustată corespunzător. 

Antipsihotice :

 Administrarea concomitentă a acestor medicamente poate induce hipotensiune 

posturală. 

Antidepresive:

 Administrarea concomitentă a antidepresivelor ciclice poate induce hipotensiune 

posturală. 

Alopurinol, citostatice sau agen

ţ

i imunosupresori, corticosteroizi sistemici sau procainamid

ă

Administrarea asociată cu ENEAS, asemănător altor inhibitori ai ECA, poate conduce la creşterea 
riscului de leucopenie.  

Combina

ţ

ii ce trebuie luate în considera

ţ

ie 

Amifostin

ă

Creşte efectul antihipertensiv al

 

ENEAS. 

Nitrendipină 


Page 3
background image

 

Cimetidin

ă

 

ş

i ranitidin

ă

 

Cimetidina şi, într-o mai mică măsură, ranitidina, pot creşte nivelul plasmatic al nitrendipinei, dar 
relevanţa clinică a acestor efecte nu este cunoscută. 

 
Digoxin 

Enalapril, asociat cu digoxin, nu a evidenţiat efecte clinice adverse. Administrarea simultană de 
nitrendipină şi digoxin a determinat o creştere plasmatică a digoxinei. De aceea, pacienţii trebuie 
urmăriţi cu atenţie, atât din punct de vedere al nivelului plasmatic al digoxinei, cât şi din punct de 
vedere a simptomatologiei de supradozaj cu digoxin.  
 

Relaxante musculare 

Administrarea nitrendipinei poate potenţa durata şi intensitatea efectelor relaxantelor musculare 
(pancuroniu).  
 
Sucul de grapefruit inhibă metabolismul oxidativ al nitrendipinei. Ingestia simultană a sucului de 
grapefruit creşte concentraţia plasmatică a nitrendipinei, ceea ce duce la o creştere a efectului 
hipotensor.  
 
Nitrendipina este metabolizată la nivelul sistemului enzimatic citocrom P 450 3A4, localizat la nivel 
intestinal şi hepatic. Substanţele care induc acest sistem enzimatic, cum ar fi anticonvulsivantele 
(fenitoină, fenobarbital, carbamazepină) şi rifampicina pot determina o reducere majoră a 
biodisponibilităţii nitrendipinei. Mai mult, substanţele active care inhibă acest sistem enzimatic 
(imidazolii cu acţiune antifungică precum itraconazol şi alţii) pot determina o creştere a concentraţiei 
plasmatice a nitrendipinei.  
 

Beta-blocante adrenergice 

Nitrendipina şi beta-blocantele au efecte sinergice, acestea observându-se cu precădere la pacienţii la 
care reacţiile vasculare simpatice nu pot fi compensate de un tratament betablocant adiţional. De 
aceea, această asociere trebuie urmărită cu atenţie.  
 

Eneas împreună cu alimente, băuturi și alcool 

ENEAS

 

 poate fi administrat în timpul mesei.  

Nu consumaţi suc de grapefruit în acelaşi timp cu administrarea ENEAS. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Trebuie  să  anunţaţi  medicul  în  cazul  în  care  credeţi  că  sunteţi  gravidă  (sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 
gravidă). În mod normal, medicul dumneavoastră vă va sfătui să nu mai utilizaţi ENEAS înainte de a 
rămâne gravidă sau de îndată ce aţi aflat că sunteţi gravidă şi vă va recomanda un alt medicament în 
loc de ENEAS. ENEAS nu este recomandat la începutul sarcinii şi nu trebuie utilizat în sarcina mai 
mare  de  trei  luni,  deoarece  acesta  poate  produce  grave  prejudicii  copilului  dumneavoastră  dacă  este 
utilizat după cea de a treia lună de sarcină. 

 
Alăptarea  

Informaţi-vă  medicul  dacă  alăptaţi  sau  intenţionaţi  să  începeţi  alăptarea.  Alăptarea  nou-născuţilor 
(primele săptămâni după naştere)şi în mod special alăptarea prematurilor nu este recomandată în timp 
ce luaţi ENEAS. 
În cazul unui sugar mai mare medicul dumneavoastră trebuie să vă sfătuiască cu privire la beneficiile 
şi riscurile utilizării ENEAS în timp ce alăptaţi comparativ cu alte tratamente. 
 
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Administrarea ENEAS poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, de aceea 
este necesară o precauţie suplimentară. 
 


Page 4
background image

 

Eneas conține lactoză 

Dacă medicul dumneavostră v-a spus că aveți intoleranță la anumite glucide, adresați-vă medicului 
dumneavostră înainte să luați acest medicament.  
 

3.

 

Cum să utilizați Eneas 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Nu uitaţi să luaţi acest medicament.  
 
Medicul  dumneavoastră  vă  va  spune  cât  timp  trebuie  să  urmaţi  acest  tratament  cu  ENEAS.  Nu 
întrerupeţi tratamentul înainte de a avea sfatul medicului. 
 
Schema  de  tratament  este  următoarea  :  1  comprimat  pe  zi  cu  puţină  apă.  Comprimatele  trebuie 
înghiţite întregi, nu trebuie rupte sau mestecate. 
 

Dacă utilizați mai mult Eneas decât trebuie

 

În  cazul  în  care  luaţi  mai  multe  comprimate  de  ENEAS,  adresaţi-vă  imediat  medicului  sau 
farmacistului dumneavoastră. Este posibil ca în acest caz să va scadă într-un mod excesiv tensiunea 
arterială. 

 

Dacă uitați să utilizați Eneas

 

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Eneas 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţii adverse observate în urma monoterapiei cu unul dintre cele două componente active ale 
ENEAS:  
 
Enalapril 
    Sistemul cardiovascular:  

Ocazional

 : în special la începutul terapiei şi la pacienţii cu deficienţă de sare şi/sau lichide, 

insuficienţă cardiacă, hipertensiune arterială severă sau renală, dar şi după o doză crescută de maleat 
de enalapril şi/sau diuretice poate apare hipotensiune, şi/sau hipotensiune de ortostatism însoţită de 
simptome precum ameţeală, senzaţie de slăbiciune, scăderea acuităţii vizuale, foarte rar modificări ale 
stării de conştienţă (sincope). 

Cazuri izolate

 : în asociere cu scăderii tensiunii arteriale s-au observat : tahicardie, palpitaţii, aritmii 

cardiace, bradicardii atriale, fibrilaţii atriale, durere toracică, angina pectoris, infarct de miocard, 
accident ischemic tranzitoriu, accident cerebro-vascular. S-au mai observat : stop cardiac, embolism şi 
infarct pulmonar, edem pulmonar. 
      Sistemul renal:  

Ocazional 

: S-a observat în rare cazuri apariţia sau intensificarea tulburărilor funcţiei renale, iar în 

cazuri izolate s-a ajuns până la insuficienţa renală acută.  

Foarte rar

 : oligurie, proteinurie, în unele cazuri cu deteriorarea concomitentă a funcţiei renale, durere 

lombară. 
Sistemul respirator:  

Ocazional 

: Tuse uscată, gât inflamat, răguşeală şi bronşită.  


Page 5
background image

 

Rareori

 s-au observat cazuri de dispnee, sinuzită, rinită.  

Cazuri izolate :

 bronhospasm/astm, infiltrate pulmonare, stomatită, glosită, gură uscată, pneumonie, 

angioedem al laringelui, faringelui şi/sau limbii cauzate de obstrucţia căilor aeriene în cazuri 
individuale, mai ales la populaţia de culoare. 
Sistemul gastrointestinal/hepatic:  

Ocazional :

 au fost observate cazuri de greaţă, dureri la nivelul părţii superioare a abdomenului şi 

tulburări digestive.  

Rar :

 s-au observat cazuri de stări de vomă, constipaţie, diaree şi pierderea apetitului.  

Cazuri izolate :

 tulburări hepatice, hepatită, insuficienţă hepatică, pancreatită, ileus, stomatită, glosită, 

sindrom de icter colestatic cu progresie spre necroză hepatică cu deces în unele cazuri. 
Sistemul endocrin : 

Cazuri izolate : 

Ginecomastie. 

Epidermă, sistem circulator periferic: 

Ocazional : 

reacţii cutanate alergice, precum exantema. 

Rar :

 prurit, urticarie, edem angioneurotic cu implicarea buzelor, feţei şi/sau extremităţilor.  

Cazuri izolate:

 reacţii cutanate severe, cum ar fi: pemfigus, eritem multiform, dermatită exfoliantă, 

sindrom Steven-Johnson sau necroliză epidermică toxică; modificări asemănătoare psoriasis-ului, 
fotosensibilitate, roşeaţă, diaforeză, alopecie, onicoliză şi agravarea sindromului Raynaud. 
Simptomatologia cutanată poate fi însoţită de febră, mialgii/miozită, artralgii/artrită, vasculită, 
serozită, eozinofilie, leucocitoză, creşterea ESR şi a titrurilor ANA.  
Dacă este suspectată o reacţie cutanată severă tratamentul trebuie întrerupt. 
Sistemul nervos:  

Ocazional

: oboseală, dureri de cap. 

Rar:

 ameţeală, depresie, tulburări ale somnului, neuropatie periferică cu parestezii, impotenţă, 

tulburări de echilibru, crampe musculare, confuzie şi nervozitate.  
Organe senzoriale 

Rar :

 tinitus, vedere înceţoşată, modificări gustative sau pierderea tranzitorie a gustului, anosmie, ochi 

uscaţi şi lăcrimare.   
Parametri de laborator:  

Ocazional : 

scăderea hemoglobinei, hematocritului, trombocitelor şi leucocitelor. 

Rar :

 în special la pacienţii cu funcţie renală alterată, boli de colagen sau la cei trataţi cu alopurinol, 

procainamidă sau imunosupresoare s-au observat anemie, trombocitemie, neutropenie, eozinofilie 
(cazuri izolate de agranulocitoză sau pancitopenie); în special la pacienţii cu insuficienţă renală, 
insuficienţă cardiacă severă şi hipertensiune renovasculară s-a observat o creştere a concentraţiei 
serice de uree, creatinină şi potasiu, şi o scădere a concentraţiei serice de sodiu, hiperkalemie (la 
pacienţii diabetici), precum şi o creştere a excreţiei de albumină în urină.  

Cazuri izolate : 

hemoliză/anemie hemolitică (în asociere cu deficienţă de G-6-PDH), creşterea 

bilirubinei şi a enzimelor hepatice. 

 

Nitrendipină 
Reacţii adverse generale 

Ocazional:

 astenie şi simptome de gripă.  

Sistemul cardiovascular  

Ocazional: 

aritmii, tahicardie, palpitaţii, edem periferic, roşeaţă, vasodilataţie. 

Rar: 

hipotensiune, angina pectoris, durere toracică.  

Sistemul digestiv 

Ocazional: 

greaţă şi diaree. 

Rar: 

dureri abdominale, constipaţie, dispepsie, stare de vomă. 

Cazuri izolate : 

hiperplazie gingivală. 

Sistemul endocrin 

Cazuri izolate:

 ginecomastie. 

Sistemul hematologic 

Cazuri izolate: 

leucopenie şi agranulocitoză. 

Sistemul musculo-scheletal 

Rar : 

mialgii. 

Sistemul nervos central 

Ocazional : 

dureri de cap. 


Page 6
background image

 

Rar : 

nervozitate, parestezii, tremor şi vertij. 

Sistemul respirator 

Rar: 

dispnee. 

Sistemul cutanat 

Rar: 

mâncărimi, rash, urticarie. 

Organe senzoriale  

Rar : 

modificări de vedere. 

Sistemul urogenital  

Cazuri izolate : 

creşterea frecvenţei micţiunilor, poliurie. 

Parametri de laborator 

Cazuri izolate: 

creşterea enzimelor hepatice. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
http://www.anm.ro/. 
 

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România 

 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 

 

București 011478-RO 

 

Tel: +4 0757 117 259 

 

Fax: +4 0213 163 497 

 

e-mail: [email protected] 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Eneas 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Eneas  

-

 

Substanțele active sunt:  maleat de enalapril şi nitrendipină. Fiecare comprimat conţine maleat de 
enalapril 10 mg şi nitrendipină 20 mg.

 

-

 

Celelalte componente sunt:  hidrogenocarbonat de sodiu, celuloză microcristalină PH 102, amidon 
de porumb, laurilsulfat de sodiu, Povidonă K 30, stearat de magneziu, lactoză monohidrat. 

 

Cum arată Eneas și conținutul ambalajului 

 
Comprimate alungite, biconvexe, marcate cu „E/N” pe o parte, de culoare galbenă.

 

 
Cutie cu 2 blistere din PA-PVC-Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 3 blistere din PA-PVC- Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 5 blistere din PA-PVC- Al/Al a câte 10 comprimate. 


Page 7
background image

 

Cutie cu 6 blistere din PA-PVC- Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 10 blistere din PA-PVC- Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 30 blistere din PA-PVC- Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 50 blistere din PA-PVC- Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 2 folii din Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 3 folii din Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 5 folii din Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 6 folii din Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 10 folii din Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 30 folii din Al/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 50 folii din Al/Al a câte 10 comprimate.

 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață  

GALENICA S.A. 
Elefterias 4, 14564 Kifissia, Grecia 

 
Fabricanți 

LABORATORIOS LESVI, S.L. 
Avda. de Barcelona, 69, Sant Joan Despi, Barcelona, 08970, Spania 

 

FERRER INTERNACIONAL, S.A. 
Joan Buscallá, 1-9, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 08173, Spania  
 

Acest prospect a fost revizuit în iulie 2020.

 

 
Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/

 

 
 
 


ENEAS se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.

Cutie x 3 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.

Cutie x 5 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.

Cutie x 10 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.

Cutie x 30 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.

Cutie x 50 blist. PA-PVC-Al/Al x 10 compr.

Cutie x 2 folii Al/Al x 10 compr.

Cutie x 3 folii Al/Al x 10 compr.

Cutie x 5 folii Al/Al x 10 compr.

Cutie x 6 folii Al/Al x 10 compr.

Cutie x 10 folii Al/Al x 10 compr.

Cutie x 30 folii Al/Al x 10 compr.

Cutie x 50 folii Al/Al x 10 compr.