ZEPATIER 50 mg/100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ZEPATIER 50 mg/100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZEPATIER 50 mg/100 mg
Substanța activă: COMBINATII (ELBASVIRUM+GRAZOPREVIRUM)
Concentrația: 50mg/100mg
Cod atc: J05AX68
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ALTE ANTIVIRALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 2 carduri din carton x 2 blistere Al/Al x 7 comprimate filmate (28 comprimate filmate )
Cod cim: W62930001
Firma producătoare: SCHERING-PLOUGH LABO N.V. - BELGIA
Conținut prospect: