AERINAZE (vezi R06AX27) 2,5mg/120mg - PROSPECT

Prospectul pentru AERINAZE (vezi R06AX27) 2,5mg/120mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AERINAZE (vezi R06AX27) 2,5mg/120mg
Substanța activă: COMBINATII (DESLORATADINUM+ PSEUDOEPHEDRINE)
Concentrația: 2,5mg/120mg
Cod atc: R01BA52
Acțiune terapeutică: DECONGESTIONANTE NAZALE DE UZ SISTEMIC SIMPATOMIMETICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 compr.film.elib.modif. ( blist.PCTFE/PVC/Al)
Cod cim: W59831002
Firma producătoare: SP LABO NV - BELGIA