CYCLO 3 FORT - PROSPECT

Prospectul pentru CYCLO 3 FORT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CYCLO 3 FORT
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: C05CXN1
Acțiune terapeutică: MEDICATIA CAPILARELOR (CAPILAROTONICE) ALTE PREPARATE CAPILAROTONICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7293_13.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 3 blist. PVC-clorotrifluoretilen/Al x 10 caps.
Cod cim: W01847001
Firma producătoare: PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7293/2006/01 

 

                                  

Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

CYCLO 3 FORT capsule 

Extract uscat de Ruscus aculeatus titrat în heterozide sterolice / hesperidin metil calconă / acid 

ascorbic 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.   

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-  

Dacă după câteva zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, în caz de crize hemoroidale, 
sau după 14 zile, în caz de tulburări circulatorii venoase, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect: 

1.

 

Ce este CYCLO 3 FORT şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luați CYCLO 3 FORT  

3.

 

Cum să luați CYCLO 3 FORT  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează CYCLO 3 FORT 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este CYCLO 3 FORT şi pentru ce se utilizează 

 
CYCLO  3  FORT  este  o  combinație  de  trei  substanțe  active:  extract  uscat  de  ruscus  aculeatus, 
hesperidin metil calconă, acid ascorbic (vitamina C). 
 
CYCLO  3  FORT  face  parte  dintr-un  grup  de  medicamente  numite  agenți  capilari  de  stabilizare 
(sistemul cardiovascular). 
Acest medicament este un agent venotonic și un agent vascular protector (creşte tonicitatea venoasă şi 
rezistenţa capilară şi reduce permeabilitatea vasculară). 
 
Cyclo 3 Fort – indicaţii pentru utilizare la adulţi: 
-Tratamentul  simptomelor  cauzate  de  insuficienţa  venolimfatică  (sindrom  de  picioare  grele,  dureri, 
iritaţie).  
-Tratamentul semnelor funcţionale legate de crizele hemoroidale. 
 

 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să luați CYCLO 3 FORT 

 
Nu luați CYCLO 3 FORT  

- dacă sunteţi alergic la substanțele active (extract uscat de ruscus aculeatus, hesperidin metil calconă, 
acid  ascorbic  (vitamina  C)  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui  medicament 
(enumerate la pct. 6).

 

-dacă  aveţi  tulburări  de  depozitare  a  fierului  (talasemie,  hemocromatoză,  anemie  sideroblastică) 
datorită prezenţei acidului ascorbic în compoziţia medicamentului. 
 


Page 2
background image

 

 

2

Atenționări și precauții 
 

-

 

Dacă apare diaree, întrerupeţi tratamentul şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră (vezi pct. 4 Reacții 
adverse posibile).  

-

 

Tulburări circulatorii venoase: dacă disconfortul şi/sau fragilitatea vasculară nu s-au ameliorat după 
două săptămâni de tratament, adresaţi-vă medicului.  

-

 

Crize  hemoroidale:  administrarea  acestui  medicament  nu  înlocuiește  tratamentul  specific  al  altor 
afecțiuni anale. Dacă tulburările hemoroidale persistă după câteva zile de tratament, este esenţial să 
vă adresaţi medicului. 

-

 

Acidul  ascorbic  (vitamina  C)  poate  influența  rezultatele  analizelor  de  laborator,  cum  ar  fi 
determinarea glucozei în sânge, bilirubina, activitatea transaminazelor, lactazei și altele. 

 
Copii şi adolescenţi 

Nu este cazul. 
 

CYCLO 3 FORT împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente. 
Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă luați preparate care conțin fier sau aluminiu. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Ca o măsură de precauție, este de preferat a se evita utilizarea CYCLO 3 FORT în timpul sarcinii și nu 
trebuie utilizat în timpul alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu au fost efectuate studii. 
 

CYCLO 3 FORT conţine galben amurg FCF (E 110

). Poate cauza reacții alergice. 

 
 

3. 

Cum să luați

 

CYCLO 3 FORT 

Luați  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  este  descris  în  acest  prospect  sau  cum  v-a  spus 
medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza recomandată este: 
-

 

pentru tulburări circulatorii venoase: 2 până la 3 capsule pe zi. 

-

 

pentru tratamentul crizelor hemoroidale: 4 până la 5 capsule pe zi. 

 
Acest medicament se administrează oral. 
Capsulele trebuie înghițite întregi cu apă. 
 
Durata uzuală a terapiei: 
Pentru tulburări circulatorii venoase: dacă disconfortul şi/sau fragilitatea vasculară nu s-au ameliorat 
după două săptămâni de tratament, adresaţi-vă medicului. 
Pentru tratamentul crizelor hemoroidale: tratamentul trebuie să fie de scurtă durată. Dacă tulburările 
hemoroidale persistă după câteva zile de tratament (nu mai mult de o săptămână), este esenţial să vă 
adresaţi medicului. 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Nu este cazul. 
 

Dacă luați mai mult CYCLO 3 FORT

 

decât trebuie  

Dozele  excesive  de  acid  ascorbic  (vitamina  C)  (un  component  al  Cyclo  3  Fort)  poate  cauza  anemie 
hemolitică la pacienţii cu deficit de enzimă G6PD (glucozo-6-fosfat dehidrogenază).

 


Page 3
background image

 

 

3

Consulaţi-vă cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. 

 

Dacă uitaţi să luaţi CYCLO 3 FORT 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Efectele adverse ce pot apărea sunt: 
 

 

Frecvente (pot afecta pîn

ă

 la 1 din 10 persoane): 

Diaree, uneori severă, rapid reversibilă la întreruperea tratamentului (vezi pct. 2 Atenționări) 
Durere abdominală. 

 

 

Mai pu

ț

in frecvente (pot afecta pîn

ă

 la 1 din 100 persoane): 

Insomnie (dificultate de a dormi), 

indigestie (afecțiune digestivă funcțională), greață, eritem (înroșirea 

pielii),  prurit  (mâncărime),  spasme  musculare,  durere  la  nivelul  extremităților  (la  mâini  și/sau 
picioare).  

 

 

Rare (pot afecta pîn

ă

 la  1 din 1000 persoane): 

Nervozitate, 

vertij, extremități reci (răceală la mâini și/sau picioare), dureri venoase (venă sensibilă),  

tulburări  gastro-intestinale,  stomatită  aftoasă  (inflamarea  cavităţii  orale  cu  prezența  veziculelor),  
alanin aminotransferază crescută (creşterea parametrilor biologici hepatici). 

 

 

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 (frecven

ţ

a nu poate fi estimat

ă

 din datele disponibile) 

Durere gastrică.  

Erupţii cutanate maculopapulare (înroşirea pielii) şi uticarie (inflamarea leziunilor cu aspect de placă 
roşie asociată cu mâncărime). 
Colită (inflamaţia colonului) reversibilă la întreruperea tratamentului. 

 

 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ CYCLO 3 FORT 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 


Page 4
background image

 

 

4

Medicamentele  nu  trebuie  aruncate  pe  calea  apei  menajere  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine CYCLO 3 FORT 

Substanţele  active  sunt:  extract  uscat  de  Ruscus  aculeatus,  titrat  în  heterozide  sterolice  150 
mg, hesperidin metil calconă 150 mg, acid ascorbic 100 mg. 
Celelalte  componente  sunt:  talc,  stearat  de  magneziu,  dioxid  de  siliciu  coloidal  hidrofob, 
macrogol  6000,  galben  amurg  FCF  (E  110),  dioxid  de  titan  (E  171),  gelatină,  galben  de 
chinolină (E 104).

 

 

Cum arată CYCLO 3 FORT şi conţinutul ambalajului 

CYCLO 3 FORT se prezintă sub formă de capsule gelatinoase tari nr. 1 cu capac portocaliu şi corp 
galben, ce conţin o pulbere de culoare galben-maronie. 
 
Cutie cu 3 blistere PVC-clorotrifluoroetilen/Al a câte 10 capsule. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și Fabricanții 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

PIERRE FABRE MEDICAMENT 
45 place Abel Gance, 92 100, Boulogne, Franţa 

 
Fabricantul 

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 
Etablissement Progipharm  
Rue du Lycee B.P. 77, 45502 Gien, Cedex, Franţa 
 

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2018.