COLEBIL - PROSPECT

Prospectul pentru COLEBIL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COLEBIL
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: A05AAN1
Acțiune terapeutică: TERAPIA VEZICII BILIARE MEDICAMENTE CONTINAND ACIZI BILIARI
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7512_31.03.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. din Al/PVC x 10 drajeuri
Cod cim: W01521001
Firma producătoare: BIOFARM SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7512/2015/01-02                                                                       Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

COLEBIL drajeuri 

Bilă de bovine/ Metenamină/ Salicilat de sodiu 

 
 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este COLEBIL şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi COLEBIL 

3. 

Cum să utilizaţi COLEBIL 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează COLEBIL 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este COLEBIL şi pentru ce se utilizează 

 
COLEBIL conţine o combinaţie de substanţe utilizată ca medicaţie substitutivă în terapia vezicii biliare (care 
compensează deficitul de bilă). 
COLEBIL  este  indicat  adulţilor  şi  copiilor  peste  7  ani  ca  tratament  adjuvant  în  tulburările  dispeptice 
atribuite deficitului de bilă în intestin, precum şi în constipaţia cronică. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi COLEBIL 

 
Nu utilizaţi COLEBIL: 
-  dacă  sunteţi  alergic  la  bilă  de  bovine,  metenamină,  salicilat  de  sodiu  sau  la  oricare  dintre  celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

-  dacă prezentaţi icter obstructiv (coloraţia galbenă a pielii şi a mucoaselor); 
-  dacă suferiţi de ulcer gastric sau duodenal; 
-  dacă  aveţi  insuficienţă  hepatică,  aţi  fost  diagnosticat  cu  inflamaţia  căilor  biliare  sau  alte  afecţiuni 

hepatice severe. 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi COLEBIL, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Vă rugăm să spuneţi medicului sau farmacistului dacă: 
-  aveţi litiază biliară (prezenţa sau formarea de calculi la nivelul căilor biliare); 

Page 2
background image

-  utilizaţi  medicamente  ce  conţin  acizi  biliari  şi  săruri  biliare  (ce  se  regăsesc  în  compoziţia  bilei  de 

bovine), deoarece pot provoca diaree; 

-  utilizaţi  pentru  o  perioadă  îndelungată  de  timp,  deoarece  administrarea  îndelungată  în  doze  mari  a 

sărurilor  biliare  poate  determina  scăderea  rezistenţei  mucoasei  eso-gastro-duodenale  şi  afectarea 
epiteliului biliar; 

-  suferiţi  de  afecţiuni  inflamatorii  ale  tractului  gastro-intestinal,  ulcer  gastric  şi  duodenal,  astm  bronşic, 

trebuie să cereţi sfatul medicului înainte de a utiliza medicamentul; 

-  copiii  au  vârsta  mai  mică  de  12  ani  şi  cu  sindrom  febril,  deoarece  salicilaţii  trebuie  administraţi  la 

recomandarea medicului datorită riscului de apariţie a sindromului Reye. 

 
COLEBIL împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Salicilaţii  pot  creşte  acţiunea  sedativelor,  hipnoticelor,  hipoglicemiantelor  şi  anticoagulantelor  dacă  se 
administrează concomitent. 
Administrarea  concomitentă  a  salicilaţilor  împreună  cu  antiinflamatoarele  steroidiene  şi  nesteroidiene, 
anticoagulantele, antiagregantele şi fibrinoliticele poate creşte riscul sângerării mucoasei gastrice. 
 
Administrarea concomitentă a metenaminei cu sulfamide creşte riscul de cristalurie. 
Administrarea  metenaminei  poate  interfera  cu  teste  de  laborator  pentru  catecolamine,  17-
hidroxicorticosteroizi şi estrogeni în urină. 
 
COLEBIL împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Se administrează oral după mesele principale. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Pentru COLEBIL nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea la femeile gravide. Medicamentul va fi 
prescris cu prudenţă în sarcină. 
Salicilaţii se excretă în lapte. Prin urmare nu se recomandă administrarea în timpul alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
COLEBIL nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
COLEBIL conţine zahăr. 
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l 
întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
COLEBIL conţine 12,92 mg sodiu pe drajeu. 
Acest lucru trebuie avut în vedere dacă urmaţi o dietă cu restricţie de sodiu. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi COLEBIL 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Adulţi: 1-3 drajeuri de 2-3 ori pe zi. 
Copii peste 7 ani: 1 drajeu de 2-3 ori pe zi. 
 
Mod de administrare 
Se administrează oral după mesele principale. 
Durata uzuală a unei cure de tratament este de 2-3 săptămâni. 
 

Page 3
background image

Dacă utilizaţi mai mult COLEBIL decât trebuie 
Dacă aţi luat prea multe drajeuri de COLEBIL, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeţi la 
cel mai apropiat spital, deoarece pot apărea manifestări uşoare (greaţă, vărsături, durere abdominală, ţiuit în 
ureche,  ameţeală),  dar  şi  manifestări  severe  (temperatură  crescută,  dificultate  în  respiraţie,  reducerea 
nivelului glucozei şi a potasiului din sânge, confuzie, convulsii, comă). Luaţi ambalajul medicamentului cu 
dumneavoastră, dacă este posibil, pentru ca medicul să ştie ce aţi luat. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi COLEBIL 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 
pacient din 10), frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi), mai puţin frecvente (care afectează 
mai puţin de 1 din 100 pacienţi), rare (care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi), foarte rare (afectează 
mai  puţin  de  1  din  10000  pacienţi),  cu  frecvenţă  necunoscută  (care  nu  poate  fi  estimată  din  datele 
disponibile). 
 
Cu  frecvenţă  necunoscută:  diaree,  vărsături,  greaţă,  dispepsie,  gust  amar,  reacţii  de  hipersensibilitate 
(manifestate prin erupţii cutanate, tuse, obstrucţie nazală, edem facial, dificultate la înghiţire şi în respiraţie), 
tulburări ale funcţiei hepatice, creşteri tranzitorii ale testelor hepatice, erupţii cutanate. 
 
Administrarea salicilaţilor acetilaţi prezintă ca şi acidul acetilsalicilic riscul de apariţie a sindromului Reye la 
copii cu vârsta sub 12 ani (encefalopatie acută cu edem cerebral şi steatoză hepatică masivă). 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează COLEBIL 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după „Data expirării”. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine COLEBIL 
-  Substanţele active sunt bilă de bovine, metenamină, salicilat de sodiu. Un drajeu conţine bilă de bovine 

100 mg, metenamină 50 mg, salicilat de sodiu 90 mg. 

Page 4
background image

-  Celelalte componente sunt: nucleu-carbonat de magneziu uşor, carbonat de magneziu greu, zahăr, talc, 

ulei de mentă; strat de drajefiere - povidonă K25, talc, zahăr, dioxid de titan (E 171), amidon de porumb, 
gelatină, carbonat de calciu, ceară carnauba micronizată. 

 
Cum arată COLEBIL şi conţinutul ambalajului 
Se prezintă sub formă de drajeuri de formă discoidală, de culoare albă, cu suprafaţa lucioasă uniformă. 
 
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC transparent a câte 10 drajeuri. 
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC transparent a câte 10 drajeuri. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
SC BIOFARM SA 
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Bucureşti, sector 3, România 
Telefon: 021 301 06 00 
Fax: 021 301 06 05 
E-mail: [email protected] 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: SC BIOFARM SA. 

 
Acest prospect a fost revizuit în martie 2015. 
 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

 

COLEBIL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. din Al/PVC-PVDC x 10 drajeuri