COLBIOCIN - PROSPECT

Prospectul pentru COLBIOCIN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COLBIOCIN
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: S01AA30
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE ANTIBIOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11314_28.12.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon x 5 ml solv. + plic rezervor pulbere + disp. picurare
Cod cim: W02211001
Firma producătoare: S.I.F.I. SPA - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11314/2018/01                                              

Anexa

 

                                                                                                                                                     

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Colbiocin picături oftalmice, pulbere şi solvent pentru soluţie 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Colbiocin și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Colbiocin  

3.

 

Cum să utilizați Colbiocin  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Colbiocin  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Colbiocin și pentru ce se utilizează 

 
Colbiocin este un medicament cu aplicare la nivelul ochilor. Colbiocin conţine ca substanţe active o 
combinaţie de trei antibiotice: rolitetraciclină, cloramfenicol şi colistimetat de sodium. Este utilizat în 
tratamentul infecţiilor de la nivelul ochilor (infecţii oculare externe şi ale anexelor globului ocular) 
produse de microorganisme sensibile la această combinaţie de antibiotice precum: conjunctivite 
purulente şi catarale, trahom, blefarite, blefaroconjunctivite, cheratite bacteriene, ulcere corneene 
septice, dacriocistite. 
 
Acest medicament este indicat la adulţi, copii şi adolescenţi cu vârsta peste 3 ani.

 

 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Colbiocin 

 

Nu utilizați Colbiocin:

 

dacă sunteți alergic la rolitetraciclină, cloramfenicol, colistimetat de sodiu  sau la oricare dintre 
celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

Dacă aţi avut număr foarte scăzut al celulelor din sânge(antecedente de mielodepresie). 

La nou-născuţi sau sugari mai mici de 6 luni. 

În timpul sarcinii sau alăptării. 

 
 


Page 2
background image

 

 
 

Atenționări și precauții  

- Dacă nu observaţi că boala dumneavoastră nu s-a ameliorat după o perioadă relativ scurtă de timp 
sau dacă apar reacţii alergice (de hipersensibilitate), se recomandă întreruperea administrării 
Colbiocin. În aceste cazuri adresaţi-vă medicului dumneavoastră. Folosirea locală a Colbiocin pe timp 
îndelungat poate determina apariţia bacteriilor rezistente la tratamentul cu cele trei antibiotice. 
 
Colbiocin trebuie folosit pe perioade scurte de timp, cu excepţia cazului în care medicul vă recomandă 
altfel (pot apărea hipoplazie sau aplazie medulară după tratament topic îndelungat cu cloramfenicol). 
 

Colbiocin împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Deşi nu au fost raportate interacţiuni cu medicamente în timpul utilizării locale la nivelul ochilor, vă 
rugăm să îl informaţi pe medicul dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent următoarele 
medicamente:  
- dicumarol (medicament care împiedică coagularea sângelui),  
- fenitoină (medicament pentru epilepsie), 
- clorpropamidă şi tolbutamidă (medicamente pentru diabetul zaharat),  
- fenobarbital (medicament sedativ, pentru epilepsie),  
- rifampicină (medicament antibiotic). 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Colbiocin nu este recomandat la gravide sau la femei care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Colbiocin nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Colbiocin conţine sulfit de sodiu

, substanţă care poate provoca reacţii alergice şi crize de astm 

bronşic sever, în special la pacienţii astmatici. 

Colbiocin conţine clorură de benzalconiu

 substanţă care poate provoca iritaţie oculară. Datorită 

clorurii de benzalconiu conţinute, se recomandă evitarea contactului cu lentilele de contact moi. Este 
recomandabil să se îndepărteze lentilele de contact înainte de administrare şi să se aştepte cel puţin 15 
minute înainte de a le pune la loc. Se cunoaşte faptul că clorura de benzalconiu poate produce 
decolorarea lentilelor de contact moi. 
Vă rugăm să întrebaţi medicul dumneavoastră dacă vă îngrijorează vreunul din componentele acestui 
medicament. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Colbiocin 

 
Utilizaţi întotdeauna Colbiocin exact cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteţi sigur. 

 
Adul

ţ

i, copii 

ş

i adolescen

ţ

i cu vârsta peste 3 ani 

Doza uzuală este de 1-2 picături Colbiocin instilate în sacul conjunctival al ochiului afectat, de 3-4 ori 
pe zi. 
Dacă se administrează mai mult de un medicament cu administrare locală la nivelul ochilor, celelalte 
medicamente trebuie administrate separat la un interval de cinci până la zece minute. 

 
 


Page 3
background image

 

 
 
Utilizarea la copii 

La copii cu vârsta sub 3 ani, produsul va fi administrat numai în cazuri cu indicaţii precise şi sub 
supraveghere medicală. 
 

Mod de reconstituire al solu

ţ

iei oftalmice 

- Îndepărtaţi capacul de aluminiu al flaconului, trăgând discul central întâi în sus, apoi în afară şi în 
jos. 
- Scoateţi căpăcelul rezervorului din picurător şi fixaţi rezervorul la flacon. 
- Apăsaţi dopul roşu al rezervorului, apoi agitaţi flaconul până se dizolvă pulberea. 
- Scoateţi rezervorul şi fixaţi picurătorul la flacon. 
- Pentru a utiliza soluţia, întâi îndepărtaţi capacul protector alb, apoi întoarceţi flaconul şi instilaţi 
picăturile apăsând pe picurător, conform regulilor de administrare prezentate mai jos. 

 
Reguli de administrare 

Lăsaţi capul pe spate, trageţi uşor de pleoapa inferioară, uitaţi-vă în sus şi administraţi picăturile în 
sacul conjunctival (spaţiul dintre ochi şi pleoapă). Închideţi ochii uşor şi rămâneţi cu ei închişi pentru 
câteva secunde. 

 
Recomand

ă

ri pentru utilizarea pic

ă

turilor 

- Nu se administrează medicamentul din acelaşi flacon mai multor persoane. 
- Medicamentul va fi administrat în condiţii de igienă maximă: spălaţi mâinile şi nu atingeţi vârful 
picurătorului de alte obiecte sau suprafeţe (inclusiv ochiul). 
- Flaconul trebuie închis după fiecare administrare. 
 

Dacă utilizați mai mult Colbiocin decât trebuie

 

Dacă v-aţi administrat prea mult din acest medicament în ochi, clătiţi-vă cu apă călduţă.  
 
Nu vă mai administraţi picături până la ora la care trebuie să vă administraţi următoarea doză. 

 

Dacă uitați să utilizați Colbiocin

 

Dacă aţi uitat să vă administraţi Colbiocin, puneţi în ochi picăturile imediat ce v-aţi amintit, apoi 
continuaţi administrarea conform recomandării medicului. Nu utilizaţi o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt prezentate conform frecvenţei de apariţie folosind următoarea convenţie: 
Foarte frecvente                                           care afectează mai mult de 1 pacient din 10 
Frecvente                                                     care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 
Mai puţin frecvente                                     care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 
Rare                                                             care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 
Foarte rare                                                   care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută                           care nu poate fi estimată din datele disponibile 
 
Vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi oricare dintre următoarele: 
 
 


Page 4
background image

 

 
Reacţii adverse rare: iritaţii trecătoare şi senzaţie de arsură locale. 
Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută: reacţii alergice severe (edem angioneurotic) , urticarie, 
reacţii la nivelul pielii (precum dermatită veziculoasă şi maculopapulară). În aceste cazuri tratamentul 
trebuie întrerupt şi înlocuit cu unul adecvat. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Colbiocin 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Colbiocin după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Medicamentul în ambalaj intact: A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Colbiocin  

-

 

Substanțele active sunt:  rolitetraciclină, cloramfenicol, colistimetat de sodiu. Fiecare mililitru 
soluţie oftalmică reconstituită conţine rolitetraciclină 5 mg (echivalent la tetraciclină 4,21 mg), 
cloramfenicol 4 mg, colistimetat de sodiu 180000 U.I. 

 

-

 

Celelalte componente:  sulfit de sodiu anhidru, borax, acid boric, edetat disodic, polisorbat 80, 

clorură de benzalconiu, apă purificată. 

 

Cum arată Colbiocin și conținutul ambalajului 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

SIFI S.p.A. 
Via Ercole Patti, 36 
95025 Aci S. Antonio (CT), Italia 

 
Fabricantul 

S.I.F.I. S.p.A., 
95020-Lavinaio-Aci S. Antonio (Catania),  
Italia 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 


Page 5
background image

 

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2018

 

 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/