BETABIOPTAL 1,3 mg/g+2,5 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru BETABIOPTAL 1,3 mg/g+2,5 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BETABIOPTAL 1,3 mg/g+2,5 mg/g
Substanța activă: COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM+BETHAMETASONUM)
Concentrația: 1,3mg/g+2,5mg/g
Cod atc: S01CA05
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE SI ANTIINFECTIOASE IN COMBINATIE CORTICOSTEROIZI SI ANTIINFECTIOASE IN COMBINATIE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12728_25.11.19.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PEJD +picurator din PE x 5 g gel oft.
Cod cim: W60088001
Firma producătoare: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12728/2019/01                                                                        

Anexa

 

                                                                                                                                                                                

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

BETABIOPTAL 1,3 mg/g + 2,5 mg/g gel oftalmic 

Fosfat sodic de betametazonă şi cloramfenicol 

 

 
 
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi 
pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Betabioptal gel şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Betabioptal gel  

3. 

Cum să utilizaţi Betabioptal gel  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Betabioptal gel 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Betabioptal gel şi pentru ce se utilizează 

 

 

Betabioptal gel este indicat în infecţii oftalmice nepurulente cu bacterii sensibile la cloramfenicol când este 
utilă asocierea acţiunii antiinflamatoare a betametazonei. 
 
Betabioptal gel este utilizat pentru tratamentul local al 

 

flogozei la nivelul segmentului anterior al ochiului, atât postoperatoriu cât şi în absenţa unei 
intervenţii chirurgicale,  

 

conjunctivite bacteriene si alergice,  

 

iridociclite acute. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Betabioptal gel 

 
Nu utilizaţi Betabioptal gel: 

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la betametazonă, la oricare alţi corticosteroizi, la cloramfenicol sau 
la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă suferiţi de: 

a)

 

hipertensiune oculară;  

b)

 

faza acută a infecţiei cu Herpes simplex şi majoritatea celorlalte afecţiuni virale ale corneei în faza 
ulceroasă, cu excepţia asocierii cu medicamente chimioterapeutice specifice pentru virusul herpetic; 
conjunctivite asociate cu keratite ulcerative încă din faza iniţială (test pozitiv la fluoresceină). 


Page 2
background image

 

Medicamentul nu este recomandat în keratitele virale herpetice; utilizarea poate fi permisă doar sub 
supravegherea strictă a medicului oftalmolog;  

c)

 

tuberculoză oculară;  

d)

 

micoze oculare.  

e)

 

oftalmie purulentă acută, conjunctivită purulentă şi blefarită herpetică, purulentă care pot fi mascate 
sau agravate prin administrarea de corticosteroizi;  

 

Atenţionări şi precauţii 
 

În cazul apariţiei unei reacţii alergice, trebuie să întrerupeţi tratamentul şi să consultaţi medicul 
dumneavoastră. 
În cazul tratamentului prelungit, se recomandă verificarea frecventă a tonusului ocular. Deşi utilizarea 
prelungită a steroizilor poate duce la glaucom, cantitatea de betametazonă din BETABIOPTAL gel reduce 
riscul apariţiei acestuia. Nu se recomandă aplicarea neîntreruptă de BETABIOPTAL gel pentru mai mult de 
o lună fără un control la specialist. 
 
In cazul afecţiunilor care produc o subţiere a corneei şi a sclerei, se recomandă o monitorizare suplimentară, 
ţinând cont de acţiunea posibil negativă a steroizilor (au fost raportate cazuri de perforare a corneei). 
 
Concomitent cu aplicarea pe termen îndelungat a steroizilor şi a antibioticelor, este mai probabilă dezvoltarea 
microorganismelor nesensibile , inclusiv a ciupercilor; în acest caz sau dacă nu se observă îmbunătăţiri 
clinice după o anumită perioadă de timp, întrerupeţi utilizarea acestui medicament şi cereţi sfatul medicului. 
 
După un tratament topic îndelungat cu cloramfenicol, au fost raportate cazuri rare de hipoplazie medulară. 
Din acest motiv, acest medicament trebuie folosit  pe perioade scurte de timp, cu excepţia unor indicaţii 
speciale recomandate de medic. 
 

     

 Copii și adolescenți 

La copiii mici, medicamentul trebuie utilizat doar dacă este absolut necesar şi sub supraveghere medicală 
strictă 
 
Acest medicament este destinat exclusiv administrării oculare. 
 
A nu se injecta sau înghiţi. 
 

Betabioptal gel împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Betabioptal gel trebuie utilizat cu precauţie, sub supraveghere medicală în timpul sarcinii şi alăptării. 
Medicul dumneavoastră vă poate prescrie acest medicament în timp ce sunteţi gravidă, în cazul în care 
consideră că este necesar. 
Siguranţa tratamentului intensiv sau prelungit cu steroizi cu aplicare locală în timpul sarcinii nu a fost 
complet investigat. 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

BETABIOPTAL gel nu afectează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 
Betabioptal gel conţine tiomersal. 

Acest medicament conţine tiomersal ca şi conservant; pot apărea reacţii de sensibilizare. 
 
 


Page 3
background image

 

 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Betabioptal gel 

 
Acest medicament conţine tiomersal ca şi conservant; pot apărea reacţii de sensibilizare. 
 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Aplicaţi o dată în sacul conjunctival, de 2-3 ori pe zi, conform recomandărilor medicului. 
 
A NU SE INJECTA. A NU SE INGHIŢI. 

 
Dacă utilizaţi mai mult Betabioptal gel decât trebuie 
 

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Betabioptal gel 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Betabioptal gel 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe tratamentul. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În urma utilizării medicamentului au fost observate reacţii de sensibilizare. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.  
 
 

5. 

Cum se păstrează Betabioptal gel 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon. Data de expirare se referă la ultima zi 
a lunii respective. 
 
A se păstra la frigider (2°C-8°C). După prima deschidere a recipientului, medicamentul trebuie păstrat la 
temperaturi sub 25°C 
 


Page 4
background image

 

Medicamentul trebuie utilizat în cel mult 28 de zile de la prima deschidere a recipientului. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Betabioptal gel 

Substanţele active sunt fosfatul sodic de betametazonă şi cloramfenicolul. Fiecare g de gel oftalmic conţine 
fosfat sodic de betametazonă 1,316 mg (echivalent cu betametazonă 1,0 mg) şi cloramfenicol 2,5 mg. 
 
Celelalte componente sunt: tiomersal, macrogol 300, alcool polivinilic, carbopol  980, edetat disodic, 
hidroxid de sodiu 1N, apă purificată. 
 

Cum arată Betabioptal gel şi conţinutul ambalajului 

BETABIOPTAL gel este un gel ocular ambalat în flacoane din polietilenă de 5 g cu picurător şi capac. 
Se prezintă sub formă de gel transparent, uşor opalescent, de culoare galben deschis. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 
THEA FARMA S.p.A. 
Via Tiziano 32, 20145 Milano, Italia 

 
Fabricantul 

 
FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 50 
20019 Settimo Milanese (MI) 
Italia 

 
 

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață. 

 
Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie, 2021. 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/