CELSIOR - PROSPECT

Prospectul pentru CELSIOR - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CELSIOR
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: V07AB
Acțiune terapeutică: PREPARATE FARA ACTIUNE TERAPEUTICA SOLVENTI AGENTI PENTRU DILUTII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_3104_29.12.10.pdf
Ambalaj: Cutie cu 4 pungi din Al care contin cate 1 punga sterila din copolimer de vinilacetat de etilena (tip EVAM) + 1 absorbant de oxigen a cate 1 l sol. pt. prezervarea organelor
Cod cim: W62672001
Firma producătoare: GENZYME POLYCLONALS S.A.S. - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3104/2010/01                                                      Anexa 1’ 

                                                                                                                                                           Prospect 

 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

CELSIOR soluţie pentru prezervarea organelor 

 

Glutation, manitol, acid lactobionic, acid glutamic, 

 hidroxid de sodiu, clorură de calciu dihidrat, clorură de potasiu, 

 clorură de magneziu hexahidrat, histidină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest 
medicament.
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
În acest prospect găsiţi:  
1. 

Ce este Celsior şi pentru ce se utilizează 

2. 

Înainte să utilizaţi Celsior 

3. 

Cum se utilizează Celsior 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Celsior 

6. 

Informaţii suplimentare 

 
 
1. 

CE ESTE CELSIOR ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Celsior este o soluţie pentru prezervarea organelor solide (inimă, plămâni, rinichi, ficat şi 
pancreas). Este utilizat din momentul prelevării organului de la donator, în timpul păstrării şi al 
transportului organului până la momentul transplantării. 
 
 
2. 

ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CELSIOR 

 
NU utilizaţi Celsior 
Celsior nu trebuie utilizat pentru prezervarea de organe dacă donatorul sau primitorul oganului 
transplantat este alergic (hipersensibil) la substanţele active sau la oricare dintre componente ale 
Celsior (vezi punctul 6, Informaţii suplimentare). 
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Celsior 
Celsior nu este adecvat pentru injectare directă sau utilizare intravenoasă la primitorul organului, 
şi trebuie să fie utilizat exclusiv pentru spălarea şi păstrarea la rece a organelor solide. 
 
Celsior este destinat unei singure utilizări. Nu este adecvat pentru utilizare prin dispozitivele care 
pompează continuu soluţia de prezervare prin organ (simulând circulaţia sângelui). 
 
Utilizarea altor medicamente 
Nu sunt cunoscute interacţiuni atunci când este utilizat conform indicaţiilor. 

Page 2
background image

 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent 
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, pentru a vedea 
dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă sunteţi gravidă sau credeţi că aţi putea fi gravidă, sau dacă 
alăptaţi, pentru a evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 
 
 
3. 

CUM SE UTILIZEAZĂ CELSIOR 

 
Celsior este utilizat numai de către personal medical calificat, aşa cum este descris la punctul 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor sau profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii. 
 
Odată ce un organ a fost prelevat de la donator, înainte de transplantul acestuia la primitor, 
organul nu este alimentat cu sânge şi oxigen şi trebuie păstrat la temperaturi de 2-8° C, pentru a 
funcţiona corespunzător la primitor. De obicei, organele sunt spălate pentru a îndepărta sângele şi 
pentru a răci organul care astfel îşi încetineşte metabolismul. Organul(organele) este(sunt) pus(e) 
imediat într-un recipient steril umplut cu Celsior şi menţinut rece, dar nu îngheţat. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Deoarece Celsior nu este administrat în mod direct primitorilor de organe, nu se cunosc reacţii 
adverse specifice soluţiei. Cu toate acestea, trebuie să anunţaţi imediat toate reacţiile adverse, 
inclusiv pe cele despre care ştiţi că sunt provocate de alte medicamente pe care le-aţi luat în 
timpul procedurii de transplant pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare. 
 
Puteţi avea o frecvenţă anormală a bătăilor inimii sau tensiune arterială scăzută. Pacienţii supuşi 
transplantului de inimă pot avea, de asemenea, o funcţionare anormală a inimii. Utilizarea unei 
cantităţi mai mari de soluţie decât cea recomandată poate determina creşterea cantităţii de lichide 
din organism şi concentraţii anormale de săruri.  
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
 
 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ CELSIOR 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

Nu utilizaţi Celsior după data de expirare înscrisă pe pungă şi cutia din carton după „EXP:”. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

A se păstra în ambalajul original din aluminiu pentru a fi protejat de lumină. A se păstra la 
frigider (2°C-8°C). A nu se congela. 

După deschidere Celsior trebuie utilizat în decurs de 24 de ore. 

A nu se utiliza Celsior dacă soluţia conţine orice particule, nu este limpede sau nu este 
incoloră sau de culoare gălbuie. 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 

 
 

Page 3
background image

 

6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Celsior 
Substanţele active sunt glutation, manitol, acid lactobionic, acid glutamic, hidroxid de sodiu, 
clorură de calciu, clorură de potasiu, clorură de magneziu şi histidină. 
 
Fiecare pungă cu 1 litru de soluţie conţine 
 
Glutation  

 

 

 

0,921 g  

(3 mmol) 

Manitol  

 

 

 

10,930 g 

(60 mmol) 

Acid lactobionic  

 

 

28,664 g 

(80 mmol) 

Acid glutamic    

 

 

2,942 g  

(20 mmol) 

Hidroxid de sodiu  

 

 

4,000 g  

(100 mmol) 

Clorură de calciu dihidrat 

 

0,037 g  

(0,25 mmol) 

Clorură de potasiu  

 

 

1,118 g  

(15 mmol) 

Clorură de magneziu hexahidrat  

2,642 g  

(13 mmol) 

Histidină  

 

 

 

4,650 g  

(30 mmol) 

 
Celelalte componente (excipienţi) sunt apă pentru preparate injectabile şi hidroxid de sodiu 4% 
pentru ajustarea pH-ului. 
 
Cum arată Celsior şi conţinutul ambalajului 
Soluţie pentru prezervarea organelor. 
 
Celsior este o soluţie limpede, incoloră (sau slab gălbuie), disponibilă într-o pungă din copolimer 
de vinilacetat de etilenă introdusă într-o pungă exterioară protectoare din aluminiu care conţine 
substanţe care absorb oxigenul.   
 
pH=7,3 
Osmolalitate: 320 mosmol/kg 
 
Mărimi de ambalaj: 4 pungi a câte 1 litru soluţie. 
 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Genzyme Europe B.V. 
Gooimeer 10 
1411 DD Naarden 
Olanda 
 
Fabricant 
Genzyme Polyclonals S.A.S. 
Bâtiments C4 et C5 
1541 Avenue Marcel Mérieux 
69280 Marcy l’Etoile 
Franţa 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic 
European sub următoarele denumiri comerciale:

 

 
Austria  

 

Celsior Organkonservierungslösung 

Page 4
background image

 

Belgia   

 

Celsior 

Bulgaria 

 

Celsior 

Republica Cehă  

Celsior roztok pro uchovávání orgánů 

Germania 

 

Celsior Organkonservierungslösung 

Grecia   

 

Celsior 

Finlanda 

 

Celsior 

Ungaria  

 

Celsior 

Irlanda   

 

Celsior Solution for organ preservation 

Italia 

 

 

Celsior 

Olanda   

 

Celsior 

Norvegia 

 

Celsior 

Polonia  

 

Celsior 

Portugalia 

 

Celsior 

România  

 

Celsior 

Republica Slovacia 

Celsior 

Slovenia  

 

Celsior raztopina za ohranjanje organov 

Spania   

 

Celsior 

Suedia   

 

Celsior 

 
 
Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2010. 

Page 5
background image

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii

 
Instrucţiuni de utilizare şi administrare 
Celsior nu este adecvat pentru injectare directă sau utilizare intravenoasă la primitorul organului, 
şi trebuie utilizat exclusiv pentru spălarea şi păstrarea la rece a organelor solide. 
 
Celsior este destinat unei singure utilizări. A nu se reutiliza. Nu este adecvat pentru dispozitive de 
perfuzare continuă. 
 
Nu poate fi exclusă probabilitatea de apariţie a aritmiilor în timpul deconectării de la aparate 
determinate de cantităţi reziduale de soluţie sau, în cazul unei prezervări suboptime în faza 
precoce posttransplant, se poate observa o funcţie cardiacă deteriorată. 
 
Manipulare 
A se păstra la frigider (2

C-8

C). A nu se congela. A se păstra punga în recipientul exterior 

protector din aluminiu, pentru a fi protejată de lumină.  
 
Soluţia îşi poate schimba culoarea în galben în timpul păstrării. Această modificare nu afectează 
calitatea şi eficienţa Celsior. 
 
Deşi materialele de ambalare sunt produse în condiţii aseptice, exteriorul pungii care conţine 
Celsior nu este steril. Exteriorul pungii trebuie să fie decontaminat, dacă urmează ca soluţia 
Celsior să fie utilizată. 
 
Nu este necesară filtrarea soluţiei înainte de utilizare. Punga exterioară protectoare din aluminiu 
conţine într-un plic separat substanţe care absorb oxigenul, care garantează o mai bună stabilitate 
a substanţei active glutation redus. Conţinutul plicului nu trebuie amestecat cu soluţia. 
 
Ambalajul exterior din aluminiu şi plicul care absoarbe oxigenul trebuie eliminate înainte de 
utilizarea soluţiei. 
 
După eliminarea ambalajului exterior, recipientul intern trebuie verificat prin presarea pungii, 
pentru a se determina dacă nu are scurgeri de lichid. Dacă se constată scurgeri de lichid, soluţia nu 
trebuie utilizată.  
 
Punga de Celsior este prevăzută cu 3 orificii. Vârful tubului utilizat pentru spălarea organului 
trebuie introdus în orificiul din partea stângă a pungii (prin răsucire). Tubul trebuie clampat până 
la iniţierea perfuziei. 
 
Punga cu soluţie trebuie aşezată într-o manşetă pneumatică de dimensiuni corespunzătoare. 
Aceasta trebuie umflată pentru a aplica suficientă presiune asupra lichidului. În plus, înainte de 
iniţierea perfuziei, recipientul cu soluţie trebuie suspendat la o înălţime suficient de mare pentru a 
asigura un debit de soluţie constant. 
 
Administrare/Doze 
Organul se spală cu ajutorul unei canule introduse în arteră, menţinând o presiune suficientă 
pentru a se obţine un flux de soluţie constant, care să asigure o spălare corespunzătoare. În cazul 
transplantului hepatic, după scoaterea în afara organismului arborele biliar se spală înainte de 
aşezarea organului în containerul de păstrare şi transport. 
 
Volumul de soluţie pentru spălare depinde de organ(e). 

Page 6
background image

 

 
Volumele minime recomandate: 
Inimă:    

 

Adulţi: 1-2 litri 
Nou-născuţi: 30 ml/kg 

Plămân: 

 

4-6 litri 

Ficat:   

 

Adulţi: 6-8 litri 

Rinichi:  

 

4-5 litri 

Pancreas: 

 

4 litri 

Mai multe organe: 

în funcţie de organele respective. 

 
Spălarea trebuie continuată până când organul are o culoare pală uniformă, iar efluentul este 
relativ limpede. După ce este scoasă de la rece (2-8°C), soluţia răcită trebuie să fie utilizată 
imediat. 
 
Copii şi adolescenţi 
Deşi experienţa la copii şi adolescenţi este limitată, nu există obiecţii pentru care Celsior nu poate 
fi utilizat pe această grupă de pacienţi. 
 
Păstrare la temperaturi scăzute 
Organul se păstrează la 5 ± 3°C, într-un recipient steril de dimensiuni corespunzătoare organului 
respectiv. Organul trebuie să fie acoperit integral de soluţia răcită. Recipientul pentru păstrarea 
organului trebuie să fie etanşeizat aseptic. 
Recipientul trebuie aşezat apoi în cel puţin un al doilea recipient. Acesta trebuie să fie umplut cu 
gheaţă, însă în recipientul care conţine organul nu trebuie să pătrundă gheaţă, acolo unde ar putea 
intra în contact direct cu organul. Trebuie acţionat cu grijă pentru a se asigura păstrarea în condiţii 
aseptice a organului în recipientul său, adică interiorul recipientului de stocare a organului şi 
conţinutul acestuia trebuie să rămână sterile. 
Recipientul (recipientele) suplimentare trebuie să fie închise etanş. 
Recipientele de păstrare a organelor trebuie menţinute într-un recipient de transport bine izolat. 
Recipientele de păstrare a organelor trebuie să fie păstrate în gheaţă. 
 
Transportul trebuie să dureze cât mai puţin timp posibil.