VOKANAMET 150mg/850mg - PROSPECT

Prospectul pentru VOKANAMET 150mg/850mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VOKANAMET 150mg/850mg
Substanța activă: COMBINATII ( CANAGLIFLOZINUM + METFORMINUM)
Concentrația: 150mg+850mg
Cod atc: A10BD16
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE COMBINATII DE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flacon din PEID cu sistem de inchidere securizat pentru copii, sigiliu si desicant x 60 comprimate filmate
Cod cim: W60977001
Firma producătoare: JANSSEN CILAG SPA - ITALIA
Conținut prospect: