RENNIE SPEARMINT 680 mg/80 mg - PROSPECT

Prospectul pentru RENNIE SPEARMINT 680 mg/80 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: RENNIE SPEARMINT 680 mg/80 mg
Substanța activă: COMBINATII (CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE)
Concentrația: 680mg/80mg
Cod atc: A02AD01
Acțiune terapeutică: ANTIACIDE COMBINATII SI COMPLEXE DE AL, CA SI MG
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8010_12.08.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 4 blist. PVC/Al x 6 compr. mast.
Cod cim: W51391003
Firma producătoare: DELPHARM GAILLARD - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8010/2015/01     

 

 

 

                    Anexa 

                                                                                                                                                                                 Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Rennie Spearmint 680 mg/80 mg comprimate masticabile 

carbonat de calciu/carbonat de magneziu 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 10 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este 

Rennie Spearmint 

 şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi 

Rennie Spearmint

 

3. 

Cum să utilizaţi 

Rennie Spearmint

  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează 

Rennie Spearmint 

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Rennie Spearmint şi pentru ce se utilizează  

 
Rennie Spearmint

 este un antiacid, substanţele active din componenţa sa neutralizând secreţia acidă gastrică. 

Rennie  Spearmint

  ameliorează  rapid  afecţiunile  şi  simptomele  asociate  hiperacidităţii  gastrice,  cum  ar  fi 

pirozisul,  refluxul  gastro-esofagian,  indigestia,  indigestia  din  perioada  de  sarcină,  episoadele  de  gastralgie, 
senzaţie de plenitudine gastrică, balonare. 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Rennie Spearmint 

 
Nu utilizaţi Rennie Spearmint: 

dacă sunteţi alergic la carbonat de calciu/carbonat de magneziu  sau la oricare dintre celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă suferiţi de tulburări renale grave; 

în caz de hipercalcemie; 

în caz de litiază renală cu calculi ce conţin depozite de calciu; 

în caz de hipofosfatemie. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi 

Rennie Spearmint

, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Dacă acuzaţi frecvent gastralgii trebuie să cereţi sfatul medicului înainte de a utiliza 

Rennie Spearmint

Rennie Spearmint conține

 

sodiu 

mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”. 

Rennie Spearmint conţine zahăr. 

 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele 

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 

 
 


Page 2
background image

 

 
Rennie Spearmint împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Acţiunea antibioticelor din grupa tetraciclinelor, chinolonelor şi a altor medicamente (digoxin, bifosfonați, 
dolutegravir) poate fi afectată atunci când sunt administrate concomitent cu 

Rennie Spearmint

. Trebuie 

păstrat un interval de timp  de 2 ore între administrarea 

Rennie Spearmint

 şi a celorlalte medicamente.  

Diureticele tiazidice reduc excreţia urinara a calciului . Datorită riscului crescut de hipercalcemie calciul 
seric ar trebui monitorizat în cursul tratamentului cu diuretice tiazidice. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Rennie Spearmint

 poate fi utilizat în perioada de sarcină şi alăptare, dacă este administrat conform 

recomandărilor. 
Femeile gravide  trebuie să limiteze consumul la doza maximă zilnică recomandată, pentru o durată 
neîntreruptă de cel mult 10 zile.  
Pentru a preveni excesul de calciu, femeile însărcinate ar trebui să evite consumul concomitent excesiv de 
produse lactate. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Rennie Spearmint

 nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Rennie Spearmint 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza recomandată este de: 
 
Adulţi şi copii peste 12 ani:  

1–2 comprimate masticabile 

Rennie Spearmint

, ce pot fi supte sau mestecate, doza maximă zilnică ce 

poate fi administrată fiind de 11 comprimate masticabile.Tratamentul nu trebuie să depășească 10 zile. 

Nu  utilizaţi  doze  mai  mari  decât  cele  indicate  în  prospect  sau  cele  prescrise  de  către  medicul 

dumneavoastră.  În  cazul  în  care  consideraţi  că  efectul  comprimatelor  masticabile  este  prea  slab  sau  prea 
puternic, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Nu utilizaţi 

Rennie Spearmint

 o perioadă îndelungată decât în cazul în care  aceasta vă este indicată de 

către medicul dumneavoastră. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Rennie Spearmint decât trebuie 

În special la pacienţii cu funcţie renală afectată, administrarea pe o perioadă îndelungată de doze mari poate 
avea drept consecinţă hipercalcemie sau hipermagneziemie şi alcaloză, ce se pot asocia cu simptome gastrice  
(greată  şi  vărsături)  şi  slăbiciune  musculară  neobişnuită.  În  astfel  de  cazuri  trebuie  să  întrerupeţi 
administrarea produsului şi să vă adresaţi imediat unui medic.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 


Page 3
background image

 

Foarte rar au fost raportate fenomene de hipersensibilitate. Simptomele includ erupții cutanate, prurit, 
angioedem (ce se manifestă prin umflarea buzelor, limbii şi a epiglotei), dispnee şi şocul anafilactic 
(respiraţie dificilă, puls accelerat, ameţeli, pierderea conştienţei). 
 
În special la pacienţii cu tulburări renale, consumul prelungit de doze crescute poate provoca creșterea 
concentrațiilor de magneziu și calciu din sânge.  
De asemenea, mai pot apărea: greaţă, vărsături, disconfort gastric, constipație, diaree sau slăbiciune 
musculară. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Rennie Spearmint 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Rennie Spearmint 

Substanţele active sunt carbonat de calciu 680 mg (echivalent a 272 mg calciu elementar) şi carbonat 

de magneziu greu 80 mg (echivalent a 20 mg magneziu elementar). 

Celelalte componente sunt: zahăr, amidon de porumb pregelatinizat, amidon de cartofi, talc, stearat de 

magneziu, parafină lichidă uşoară, aromă Spearmint, zaharină sodică. 
 

Cum arată Rennie Spearmint şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de comprimate masticabile de culoare albă, cu formă de pătrat, având inscripţionate pe 
o parte denumirea ,,RENNIE”.  
 
Este disponibil în cutii cu cu 4 blistere din PVC/Al a câte 6 comprimate masticabile. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

BAYER S.R.L. 
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1  
Sector 1, 013681 București, România 
 

Fabricantul 

DELPHARM GAILLARD 
33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard,  
Franţa

 


Page 4
background image

 

 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2021.