RENNIE PEPPERMINT 680 mg/80 mg - PROSPECT

Prospectul pentru RENNIE PEPPERMINT 680 mg/80 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: RENNIE PEPPERMINT 680 mg/80 mg
Substanța activă: COMBINATII (CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE)
Concentrația: 680mg/80mg
Cod atc: A02AD01
Acțiune terapeutică: ANTIACIDE COMBINATII SI COMPLEXE DE AL, CA SI MG
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8011_12.08.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 4 blist. PVC/Al x 6 compr. mast.
Cod cim: W51392001
Firma producătoare: DELPHARM GAILLARD - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8011/2015/01     

 

 

 

                     Anexa 

                                                                                                                                                                                 Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Rennie Peppermint 680 mg/80 mg comprimate masticabile 

carbonat de calciu/carbonat de magneziu 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 10 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este 

Rennie Peppermint 

 şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi 

Rennie Peppermint

 

3. 

Cum să utilizaţi 

Rennie Peppermint  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează 

Rennie Peppermint 

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Rennie Peppermint şi pentru ce se utilizează  

 
Rennie  Peppermint

  este  un  antiacid,  substanţele  active  din  componenţa  sa  neutralizând  secreţia  acidă 

gastrică. 

Rennie  Peppermint

  ameliorează  rapid  afecţiunile  şi  simptomele  asociate  hiperacidităţii  gastrice, 

cum  ar  fi  pirozisul,  refluxul  gastro-esofagian,  indigestia,  indigestia  din  perioada  de  sarcină,  episoadele  de 
gastralgie, senzaţie de plenitudine gastrică, balonare. 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Rennie Peppermint 

 
Nu utilizaţi Rennie Peppermint: 

dacă sunteţi alergic la carbonat de calciu/carbonat de magneziu  sau la oricare dintre celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă suferiţi de tulburări renale grave; 

în caz de hipercalcemie; 

în caz de litiază renală cu calculi ce conţin depozite de calciu; 

în caz de hipofosfatemie. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi 

Rennie Peppermint

, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Dacă acuzaţi frecvent gastralgii trebuie să cereţi sfatul medicului înainte de a utiliza Rennie Peppermint. 

 
Rennie Peppermint conţine zahăr. 

Acest lucru ar trebui avut în vedere la pacienţii cu diabet zaharat. 

 
Rennie Peppermint împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 


Page 2
background image

 

Acţiunea antibioticelor din grupa tetraciclinelor, chinolonelor şi a altor medicamente (digoxin, bifosfonați, 
dolutegravir) poate fi afectată atunci când sunt administrate concomitent cu 

Rennie Peppermint

. Trebuie 

păstrat un interval de timp  de 2 ore între administrarea 

Rennie Peppermint

 şi a celorlalte medicamente.  

Diureticele tiazidice reduc excreţia urinara a calciului . Datorită riscului crescut de hipercalcemie calciul 
seric ar trebui monitorizat în cursul tratamentului cu diuretice tiazidice 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 
Rennie Peppermint

 poate fi utilizat în perioada de sarcină şi alăptare, dacă este administrat conform 

recomandărilor. 
Femeile gravide  trebuie sa limiteze consumul la doza maximă zilnică recomandată, pentru o durată 
neîntreruptă de cel mult 10 zile. Pentru a preveni excesul de calciu, femeile însărcinate ar trebui să evite 
consumul concomitent excesiv de produse lactate. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Rennie Peppermint nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Rennie Peppermint 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza recomandată este de: 
 
Adulţi şi copii peste 12 ani:  

1–2 comprimate masticabile 

Rennie Peppermint

, ce pot fi supte sau mestecate, doza maximă zilnică ce 

poate fi administrată fiind de 11 comprimate masticabile.Tratamentul nu trebuie sa depaseasca 10 zile. 

Nu  utilizaţi  doze  mai  mari  decât  cele  indicate  în  prospect  sau  cele  prescrise  de  către  medicul 

dumneavoastră.  În  cazul  în  care  consideraţi  că  efectul  comprimatelor  masticabile  este  prea  slab  sau  prea 
puternic, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Nu utilizaţi 

Rennie Peppermint

 o perioadă îndelungată decât în cazul în care  aceasta vă este indicată 

de către medicul dumneavoastră. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Rennie Peppermint decât trebuie 

În special la pacienţii cu funcţie renală afectată, administrarea pe o perioadă îndelungată de doze mari poate 
avea drept consecinţă hipercalcemie sau hipermagneziemie şi alcaloză, ce se pot asocia cu simptome gastrice  
(greată  şi  vărsături)  şi  slăbiciune  musculară  neobişnuită.  În  astfel  de  cazuri  trebuie  să  întrerupeţi 
administrarea produsului şi să vă adresaţi imediat unui medic.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Foarte rar au fost raportate fenomene de hipersensibilitate. Simptomele includ erupții cutanate, prurit, 
angioedem (ce se manifestă prin umflarea buzelor, limbii şi a epiglotei), dispnee şi şocul anafilactic 
(respiraţie dificilă, puls accelerat, ameţeli, pierderea conştienţei). 
 


Page 3
background image

 

În  special  la  pacienţii  cu  tulburări  renale,  consumul  prelungit  de  doze  crescute  poate  provoca  creșterea 
concentrațiilor de magneziu și calciu din sânge.  
De asemenea, mai pot apărea: greaţă, vărsături, disconfort gastric, constipație, diaree sau slăbiciune 
musculară.

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Rennie Peppermint 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Rennie Peppermint 

Substanţele active  sunt: carbonat de calciu 680 mg (echivalent a 272 mg calciu elementar) şi carbonat 

de magneziu greu 80 mg (echivalent a 20 mg magneziu elementar). 

Celelalte componente sunt: zahăr, amidon de porumb pregelatinizat, amidon de cartofi, talc, stearat de 

magneziu, parafină lichidă uşoară, aromă Peppermint, aromă de lămâie. 
 
 

Cum arată Rennie Peppermint şi conţinutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de comprimate masticabile de culoare albă, cu formă de pătrat, având inscripţionate pe 
o parte denumirea ,,RENNIE”.  
 
Sunt disponibile în cutii  cu 4 blistere din PVC/Al a câte 6 comprimate masticabile. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

BAYER S.R.L. 
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1  
Sector 1, 013681 București, România 
 

Fabricantul 

DELPHARM GAILLARD 
33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard,  
Franţa

 

 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2021.