ADOCID 680 mg/80 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ADOCID 680 mg/80 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ADOCID 680 mg/80 mg
Substanța activă: COMBINATII (CALCIUM CARBONATE+MAGNESIUM CARBONATE)
Concentrația: 680mg/80mg
Cod atc: A02AD01
Acțiune terapeutică: ANTIACIDE COMBINATII CU COMPUSI DE ALUMINIU, CALCIU SI MAGNEZIU
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8785_30.03.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. PEID cu capacitate de 50 ml x 30 compr. mast.
Cod cim: W64302001
Firma producătoare: BERES PHARMACEUTICALS LTD. - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8785/2016/01     

 

 

 

                    Anexa 

                                                                                                                                                                                 Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Adocid 680 mg/80 mg comprimate masticabile 

carbonat de calciu/carbonat de magneziu 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă după 10 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Adocid şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Adocid 

3. 

Cum să utilizaţi Adocid  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Adocid  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Adocid şi pentru ce se utilizează  

 
Substanţele active ale acestui medicament neutralizează secreţia acidă gastrică. Medicamentul ameliorează 
simptomele produse de către refluxul gastro-esofagian: pirozis (arsuri în capul pieptului), regurgitarea 
acidului stomacal şi indigestia  
 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Adocid 

 
Nu utilizaţi Adocid: 

dacă sunteţi alergic la carbonat de calciu/carbonat de magneziu  sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă suferiţi de tulburări renale grave; 

dacă aveţi o valoare mare a calciulului în sânge (hipercalcemie); 

dacă aveţi calculi renali cu conţinut de calciu; 

dacă aveţi hipofosfatemie. 

 
Atenţionări şi precauţii 

dacă suferiţi de boli renale. 

adresaţi-vă medicului dumneavoastră în următoarele cazuri: 

  dacă aveţi o scădere în greutate, anemie, sângerare gastro-intestinală, disfagie  

(dificultatea de a înghiţi care se manifestă ca o senzaţie de încetinire sau oprire a bolului alimentar 
pe traiectul esofagului), vărsături persistente sau vărsături cu sânge; 

  aţi avut ulcer la nivelul stomacului sau aţi suferit o intervenţie chirurgicală la nivelul tubului  

digestiv; 

  aţi urmat tratament continuu al indigestiei sau pirozisului (durere asemănătoare unei arsuri, cu sediul  

în partea superioară a abdomenului, cu iradiere ascendentă în spatele sternului, terminandu-se cu o  
regurgitare de lichid acid în gură) timp de cel puţin 4 săptămâni; 

  aveţi icter (colorare în galben a pielii, albului ochiului şi a mucoaselor, din cauza acumulării, în  

Page 2
background image

 

sânge, a unui pigment derivat din hemoglobină) sau antecedente de insuficienţă hepatică sau  
afecţiuni ale ficatului; 

  sunteţi diagnosticat cu orice tip de boală gravă care vă afectează starea generală de sănătate; 
  aveţi vârsta peste 55 de ani şi constataţi apariţia unor simptome nou-apărute sau modificări recente  
    ale unor simptome; 

Aciditatea gastrică redusă determină creşterea numărului de bacterii prezente în mod normal în tractul 
gastro-intestinal. Tratamentul cu medicamente care scad aciditatea poate determina un risc uşor 
crescut de apariţie a infecţiilor gastr-intestinale. 

 
Adocid împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Administrarea concomitentă a comprimatelor masticabile Adocid poate influenţa absorbţia anumitor 
antibiotice (tetraciciline şi chinolone) şi a fosfaţilor. Din aceste considerente păstraţi un interval de 2 ore între 
administrarea acestor medicamente. 
Administrarea concomitentă cu unele diuretice poate cauza o creştere pronunţată a valorii calciului din 
sânge. 
 
Adocid cu alimente şi băuturi 
Evitaţi administrarea concomitentă a Adocid cu alimente sau băuturi cu conţinut ridicat de calciu, datorită 
pericolului apariţiei sindromului „lapte-alcaline”. 
  
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
În dozele recomandate este permisă administrarea în timpul trimestrului al doilea,  al treilea al sarcinii şi în 
timpul alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Adocid nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Adocid 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Doze 
 
Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: 
1 sau 2 comprimate Adocid se sfărâmă sau se lasă să se dizolve în cavitatea bucală, de preferat la o oră după 
masă sau cu o oră înainte de culcare.  
 
În cazul persistenţei arsurii gastrice sau a durerii se mai pot administra 1-2 comprimate masticabile. 
 
Nu trebuie depăşită doza zilnică de 16 comprimate masticabile Adocid. 
 
Nu se recomandă administrarea la copii cu vârsta sub 12 ani. 
 
A nu se depăşi doza din prospect sau cea prescrisă de medic. Nu luaţi medicamentul pentru un timp 
îndelungat fără a avea indicaţia medicului în acest sens. 
 
Durata maximă a tratamentului nu trebuie să fie mai mare de 10 zile. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Adocid decât trebuie 

Page 3
background image

 

Administrarea dozelor mai mari, în special la pacienţii cu funcţii renale reduse, poate avea ca rezultat 
creşterea valorii calciului şi magneziului în sânge, modificarea acidităţii gastrice care poate provoca 
simptome la nivelul stomacului (greaţă, vărsături) şi slăbiciune musculară neobişnuită.  
În astfel de cazuri trebuie să întrerupeţi administrarea produsului şi să vă adresaţi imediat unui medic.  
 
Dacă uitaţi să luaţi Adocid  
Nu luaţi doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi să luaţi medicamentul în doza obişnuită şi la 
momentul obişnuit. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Pot apare reacţii de hipersensibilitate.  
Simptomele hipersensibilităţii sunt: erupţii cutanate, umflarea buzelor, a limbii sau a gâtului (angioedem), 
respiraţie dificilă, puls rapid, ameţeli şi pierderea cunoştinţei (anafilaxie). 
Administrarea prelungită şi în doze mari, îndeosebi la pacienţii cu insuficienţă renală, produce creşterea 
nivelului de calciului din sânge şi ca urmare sindromul „lapte-alcaline”.  
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Adocid 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Adocid 

Substanţele  active  sunt  carbonat  de  calciu  şi  carbonat  de  magneziu.  Fiecare  comprimat  masticabil 
conţine carbonat de calciu 680 mg şi carbonat de magneziu greu 80 mg.  

Celelalte componente sunt: maltodextrină, polisorbat 80, amidon pregelatinizat, manitol (E 421), 
acesulfam de potasiu, aspartame (E 951), stearat de magneziu, aromă de mentă, aromă de lămâie. 

 
Cum arată Adocid şi conţinutul ambalajului 
Se  prezintă  sub  formă  de  comprimate  rotunde,  plate,  de  culoare  albă  până  la  aproape  albă,  cu  marginile 
teşite, cu înălţime de aproximativ 4,1 mm şi diametrul de aproximativ 15 mm. 

Page 4
background image

 

 
Este disponibil în cutii cu un flacon care conţine 30 comprimate masticabile. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
BÉRES PHARMACEUTICALS  Ltd.  
Mikoviny u. 2 - 4, H-1037 Budapesta, Ungaria 
 
Fabricantul  
Béres Pharmaceuticals Ltd. 
H-5005 Szolnok, Nagysándor József út. 39.  
Ungaria 
 
Acest prospect a fost revizuit în martie 2017.