AZARGA - PROSPECT

Prospectul pentru AZARGA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AZARGA
Substanța activă: COMBINATII ( BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)
Concentrația: 10mg/ml+5mg/ml
Cod atc: S01ED51
Acțiune terapeutică: ANTIGLAUCOMATOASE SI MIOTICE MEDICAMENTE BETABLOCANTE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. x 5 ml susp. oft.
Cod cim: W63646001
Firma producătoare: S.A. ALCON - COUVREUR N.V. - BELGIA
Conținut prospect:

AZARGA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 3 flac. x 5 ml susp. oft.