BIPHOZYL - PROSPECT

Prospectul pentru BIPHOZYL - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BIPHOZYL
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: B05ZB
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU HEMODIALIZA SI HEMOFILTRARE SOLUTII PENTRU HEMOFILTRARE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7177_28.11.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 pungi bicamerale de 5000 ml sol. pt. hemodializa/hemofiltrare,compuse fiecare dintr-un compartiment mic A (250 ml) si un compartiment mare B (4750 ml), prevazut cu un conector fix pentru conectarea pungii la linia de transfer
Cod cim: W61387001
Firma producătoare: GAMBRO DASCO S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

                                                                                                                                                                              

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7177/2014/01                                                                   Anexa 1 
                                                                                                                                                                             Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Biphozyl soluţie pentru hemodializă/hemofiltrare  

Clorură de magneziu hexahidrat, Clorură de sodiu, Hidrogenocarbonat de sodiu, Clorură de potasiu, 

Fosfat disodic dihidrat

 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1.  Ce este Biphozyl şi pentru ce se utilizează  
2.  Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Biphozyl 
3.  Cum să utilizaţi Biphozyl  
4.  Reacţii adverse posibile  
5.  Cum se păstrează Biphozyl  
6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
 
1. 

Ce este Biphozyl şi pentru ce se utilizează 

Acest medicament este o soluţie pentru tratamentul prin dializă (hemofiltrare, hemodializă şi 
hemodiafiltrare) care se utilizează pentru a elimina produsele reziduale din sânge atunci când rinichii nu 
funcţionează. Acest medicament se utilizează în spitale în tratamentele de terapie intensivă prin terapie 
substitutivă renală continuă (TSRC). Acest medicament se utilizează în special pentru tratamentul pacienţilor 
bolnavi în stare critică cu insuficienţă renală acută care prezintă: 

  o concentraţie normală de potasiu în sânge (potasemie normală) 
  un pH normal al sângelui 
  o concentraţie normală sau mică de fosfat în sânge (fosfatemie normală sau hipofosfatemie) 

  o concentraţie mare de calciu în sânge (hipercalcemie) 

 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Biphozyl  

 
Nu utilizaţi Biphozyl în caz de: 

  alergie la una dintre substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente (enumerate la pct. 

6) 

  o concentraţie mică de calciu în sânge (hipocalcemie) 

  o concentraţie mare de potasiu în sânge (hiperpotasemie) 
  o concentraţie mare de fosfat în sânge (hiperfosfatemie) 

 
Atenţionări şi precauţii 
 
Atenţionări 

Înainte să utilizaţi Biphozyl, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 

Utilizaţi doar dacă soluţia este limpede şi nu prezintă particule vizibile. 

Instrucţiunile de utilizare trebuie respectate cu stricteţe. 

Soluţiile din cele două compartimente trebuie amestecate înainte de utilizare. 

Page 2
background image

                                                                                                                                                                              

2

 

A se utiliza numai împreună cu un aparat de dializă pentru TSRC.  

Utilizaţi doar dacă ambalajul şi punga de soluţie nu prezintă deteriorări. Toate sigiliile trebuie să fie intacte. 
Utilizarea unei soluţii contaminate poate cauza septicemie şi şoc. 

Utilizarea incorectă a porturilor de acces sau a altor restricţii pentru fluxul de fluid poate conduce la scăderea 
incorectă în greutate a pacientului şi poate declanşa alarme ale aparatului. Continuarea tratamentului fără să 
se soluţioneze cauza iniţială poate conduce la vătămarea sau decesul pacientului. 

 
Precauţii  

Acest medicament nu conţine calciu şi poate cauza hipocalcemie. Poate fi necesară administrarea de calciu. 

Dacă este necesară încălzirea soluţiei la temperatura corpului (+37 ºC), procedura trebuie controlată cu 
atenţie. Înaintea administrării trebuie verificat ca soluţia să fie limpede şi să nu prezinte particule. În caz 
contrar, eliminaţi soluţia la deşeuri. 

Medicul dumneavoastră vă va monitoriza îndeaproape starea hemodinamică, echilibrul fluidelor, echilibrul 
electrolitic şi acido-bazic pe durata procedurii. 

Acest medicament are un conţinut de bicarbonat minim cuprins în intervalul de concentraţii normale din 
sânge. Acest aspect este favorabil atunci când se utilizează anticoagulare cu citrat, deoarece citratul este 
metabolizat în bicarbonat, sau atunci când valorile pH-ului au revenit la normal. Evaluarea nevoilor de soluţii 
tampon prin măsurarea repetată a pH-ului sângelui şi evaluarea tratamentului în general este obligatorie. 
Poate fi necesară o soluţie cu un conţinut mai mare de bicarbonat. 

În cazul unui volum anormal de mare al lichidelor din corp (hipervolemie), rata ultrafiltrării nete prescrisă 
pentru dispozitivul de TSRC poate fi crescută şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de 
substituţie şi/sau dializat poate fi micşorată. 

În cazul unui volum anormal de mic al lichidelor din corp (hipovolemie), rata ultrafiltrării nete prescrisă 
pentru dispozitivul de TSRC poate fi micşorată şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de 
substituţie şi/sau dializat poate fi crescută. 
 
Copii şi adolescenţi 
Nu se preconizează reacţii adverse specifice la copii şi adolescenţi când se utilizează acest medicament. 
 
Vârstnici 
Nu se preconizează reacţii adverse specifice la vârstnici când se utilizează acest medicament. 
 
Biphozyl împreună cu alte medicamente
 
Informaţi medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală dacă luaţi, aţi luat recent sau aţi putea 
lua orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripţie medicală. Concentraţia altor 
medicamente se poate reduce în timpul tratamentului prin dializă. Medicul dumneavoastră va decide dacă 
sunt necesare orice alte modificări în ceea ce priveşte doza medicamentelor care vi se administrează.  
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Sarcina şi alăptarea: 
Nu există date clinice documentate privind utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii şi al alăptării. 
Acest medicament trebuie administrat femeilor gravide şi celor care alăptează doar dacă este absolut necesar. 
 
Fertilitatea: 
Nu se preconizează apariţia niciunui efect asupra fertilităţii, deoarece sodiul, potasiul, magneziul, clorul, 
hidrogenofosfatul şi hidrogenocarbonatul (bicarbonatul)  sunt constituenţi normali ai organismului uman. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu există date care să indice că acest medicament vă afectează abilitatea de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Biphozyl  

Page 3
background image

                                                                                                                                                                              

3

 

 
Destinat utilizării intravenoase şi utilizării pentru hemodializă. Acest medicament va fi utilizat numai în 
unităţi spitaliceşti şi va fi administrat exclusiv de către specialişti din domeniul medical. Volumul utilizat şi, 
prin urmare, doza acestui medicament vor depinde de starea dumneavoastră. Volumul dozei va fi stabilit de 
medicul dumneavoastră.  
 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră, farmacistul sau 
asistenta medicală. Discutaţi cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu 
sunteţi sigur. 

Este responsabilitatea medicului să determine compatibilitatea unui medicament adăugat suplimentar cu 
acest medicament, verificând o eventuală modificare a culorii şi/sau prezenţa unor eventuale precipitate. 
Înainte de a adăuga un medicament, verificaţi dacă este solubil şi stabil în acest medicament. 

 
Doze 
 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de substituţie în hemofiltrare şi hemodiafiltrare este cuprinsă în 
următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 3000 ml/

 oră

 

Copii:  

 

15 – 35 ml/kg/ oră 

 

Viteza de perfuzare pentru soluţia de dializă (dializat) în hemodializa continuă şi hemodiafiltrarea continuă 
este cuprinsă în următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 2500 ml/

 oră

 

Copii: 

 

15 – 30 ml/kg/

 oră

 

 
Instrucţiuni de utilizare 
 
Acest medicament vă va fi administrat într-un spital. Medicul dumneavoastră va şti cum să vă administreze 
acest medicament. Pentru instrucţiunile de utilizare consultaţi partea finală a acestui prospect. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Biphozyl decât trebuie 
Contactaţi imediat medicul sau asistenta medicală dacă aţi luat mai mult medicament decât doza 
recomandată în acest prospect sau decât v-a prescris medicul şi aveţi o stare de disconfort. 
Simptomele de supradozaj sunt oboseala, edemul şi dispneea. 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Analizele dumneavoastră de sânge şi starea clinică vor fi controlate în mod regulat de un medic 
sau o asistentă medicală pentru a sesiza eventualele reacţii adverse. Utilizarea acestei soluţii poate cauza 
reacţii: 
• Modificări ale concentraţiilor sărurilor din sânge (tulburări electrolitice) cum ar fi: concentraţie mică de 
calciu (hipocalcemie), concentraţie mare de potasiu (hiperpotasemie) şi concentraţie mare de fosfat 
(hiperfosfatemie) 
 
De asemenea, pot să apară unele reacţii adverse cauzate de tratamentul prin dializă, cum ar fi: 
• Volumul anormal de mare (hipervolemie) sau de mic (hipovolemie) al lichidelor din corp  
• Tensiune arterială scăzută  
• Greaţă, vărsături 
• Crampe  
 

Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul  

Page 4
background image

                                                                                                                                                                              

4

 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Biphozyl  

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe ambalaj. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. A nu se congela. 

Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei reconstituite în timpul utilizării a fost demonstrată pentru o perioadă 
de 24 de ore la +22 °C. Dacă nu este utilizată imediat, perioada şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare 
devin responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească 24 de ore, incluzând în această perioadă şi 
durata tratamentului. 

Acest medicament este destinat exclusiv unei singure administrări. Soluţia neutilizată trebuie aruncată. 

Soluţia poate fi eliminată în apa reziduală fără să dăuneze mediului înconjurător. 

Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi deteriorări ale medicamentului sau particule vizibile în soluţie. 
Toate sigiliile trebuie să fie intacte. 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Biphozyl 
Înainte de reconstituire 
În compartimentul mic, A (250 ml): 
Clorură de magneziu hexahidrat 

3,05 g/l 

 
În compartimentul mare, B (4750 ml): 
Clorură de sodiu 

 

7,01 g/l 

Hidrogenocarbonat de sodiu   

2,12 g/l 

Clorură de potasiu 

 

0,314 g/l 

Fosfat disodic dihidrat 

 

0,187 g/l 

 
După reconstituire 
soluţia reconstituită, A+B: 
Substanţe active 
Sodiu, Na

+

 

 

 

140 mmol/l   

140 mEq/l 

Potasiu, K

+

 

 

 

   4 mmol/l 

 

    4 mEq/l 

Magneziu, Mg

2+

 

 

   0,75 mmol/l  

    1,5 mEq/l   

Clorură, Cl

-

   

 

122 mmol/l   

122 mEq/l 

 

Hidrogenofosfat, HPO

4

2-

 

 

   1 mmol/l 

 

    2 mEq/l 

Hidrogenocarbonat, HCO

3

-

   

 22 mmol/l            

  22 mEq/l 

 
Osmolaritate teoretică: 290 mOsm/l 
pH = 7,0 – 8,0 
 
Celelalte componente sunt: 
Acid clorhidric diluat (pentru ajustarea pH-ului) E 507 

Page 5
background image

                                                                                                                                                                              

5

 

Apă pentru preparate injectabile 
Dioxid de carbon (pentru ajustarea pH-ului) E 290 
 
Cum arată Biphozyl şi conţinutul ambalajului 
Acest medicament este o soluţie pentru hemodializă/hemofiltrare şi este ambalat într-o pungă cu două 
compartimente, realizată dintr-o peliculă multistratificată care conţine poliolefine şi elastomeri. Soluţia finală 
este obţinută după desfacerea foliei de sigilare şi amestecarea soluţiilor din compartimentele mic şi mare. 
Soluţia este limpede şi incoloră.  
Fiecare pungă conţine 5000 ml de soluţie, iar punga este îmbrăcată într-o peliculă transparentă.  
Fiecare cutie conţine două pungi şi un prospect. 
 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Gambro Lundia AB 
Magistratsvägen 16 
226 43 Lund 
Suedia 
 
Fabricant 
Adresa administrativa: 
Via Modenese 66 Postcode 41036 Medolla (MO) 
Italia 
Loc de fabricatie: 
Via Stelvio 94 Postcode 23035 Sondalo (SO) 
Italia 
 
Reprezentanta locala: 
Smart Medical Solutions SRL 
Str. Ghiocei nr. 27, sector 2,  
20571, Bucuresti 
Romania 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele 
denumiri comerciale:  
Biphozyl. 
 
 
Acest prospect a fost revizuit în Iunie 2015 

Page 6
background image

                                                                                                                                                                              

6

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Doze 
Cantitatea de Biphozyl care va fi utilizată depinde de starea clinică a pacientului, de echilibrul optim de 
electroliţi şi fluide, de nevoile de soluţii tampon şi de alte soluţii care trebuie administrate concomitent. 
Prin urmare, stabilirea dozei rămâne la discreţia medicului responsabil şi trebuie prescrisă de acesta. 
 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de substituţie în hemofiltrare şi hemodiafiltrare este cuprinsă în 
următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 3000 ml/ oră 

Copii:  

 

15 – 35 ml/kg/ oră 

 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de dializă (dializat) în hemodializa continuă şi hemodiafiltrarea continuă 
este cuprinsă în următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 2500 ml/ oră 

Copii: 

 

15 – 30 ml/kg/ oră 

 
Debitul utilizat frecvent la adulţi este de aproximativ 2000 ml/ oră, valoare ce corespunde cu substituirea 
zilnică a unui volum de lichid de aproximativ 20-25 ml/kg/ oră. 
 
Copii şi adolescenţi 
Copii cu vârsta sub 16 ani: Datele obţinute din studiile clinice şi experienţa arată că utilizarea la populaţia 
pediatrică nu este asociată cu diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea. 
 
Vârstnici 
Adulţi cu vârsta peste 65 de ani: Datele obţinute din studiile clinice şi experienţa arată că utilizarea la 
populaţia vârstnică nu este asociată cu diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea. 
 
Supradozaj 
Simptomele de supradozaj 
Supradozajul cu Biphozyl poate duce la o stare clinică severă, cum ar fi insuficienţa cardiacă congestivă, 
tulburările echilibrului electrolitic sau acido-bazic. 
 
Tratamentul supradozajului 

  Hipervolemie 

Supradozajul care se manifestă prin excesul de fluide cu edem pulmonar şi alte semne de insuficienţă 
cardiacă congestivă poate apărea la pacienţii cu insuficienţă renală acută sau cronică. Continuarea 
tratamentului cu hemodializă, hemofiltrare sau hemodiafiltrare poate fi efectuată pentru creşterea volumului 
de lichid eliminat prin ultrafiltrare, pentru restabilirea echilibrului normal al fluidelor şi corectarea 
supradozajului. 
Aşadar, în cazul hipervolemiei, rata ultrafiltrării nete prescrisă pentru dispozitivul de TSRC poate fi crescută 
şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de substituţie şi/sau dializat poate fi micşorată. 

  Hipovolemie 

În cazul hipovolemiei severe în timpul hemofiltrării sau al hemodiafiltrării, rata ultrafiltrării nete prescrisă 
pentru dispozitivul de TSRC poate fi micşorată şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de 
substituţie şi/sau dializat poate fi crescută. 
 
Preparare şi/sau manipulare 
 
Îndepărtaţi ambalajul pungii imediat înainte de utilizare. Administrarea la pacient se va face folosind o 
tehnică aseptică. Soluţia trebuie utilizată imediat după deschidere pentru a evita contaminarea 
microbiologică. 
 
 
I 

Desfaceţi folia protectoare ţinând de compartimentul mic cu ambele mâini şi presându-l până când se 
creează o deschizătură în folia de sigilare dintre cele două compartimente. (Vezi figura I. de mai jos) 

Page 7
background image

                                                                                                                                                                              

7

 

II 

Presaţi cu ambele mâini compartimentul mare până când folia de sigilare dintre cele două 
compartimente este complet deschisă.

 

(Vezi figura II. de mai jos) 

III 

Asiguraţi amestecarea completă a soluţiei, scuturând uşor punga. Soluţia este gata de utilizare şi poate fi 
agăţată de echipament. (Vezi figura III. de mai jos) 

IV 

Linia de dializă sau de înlocuire poate fi conectată la oricare din cele două porturi de acces. 

IVa  Dacă se utilizează conectorul luer, îndepărtaţi capacul şi conectaţi conectorul luer lock tată (cu filet 

exterior) de pe linia de dializă sau de înlocuire la conectorul luer mamă (cu filet interior) de pe pungă şi 
strângeţi. Folosind ambele mâini, rupeţi pinul albastru fragil de la baza acestuia şi deplasaţi înainte şi 
înapoi. Nu utilizaţi un instrument. Asiguraţi-vă că pinul este detaşat complet şi că fluidul curge liber. Pe 
durata tratamentului, pinul va rămâne în portul luer. (Vezi figura IV.a de mai jos) 

IVb  Dacă se utilizează conectorul pentru injecţie (sau conectorul cu vârf ascuţit), îndepărtaţi mai întâi 

capacul cu detaşare automată. Introduceţi conectorul cu vârf ascuţit prin peretele despărţitor din 
cauciuc. Asiguraţi-vă că fluidul curge liber. (Vezi figura IV.b de mai jos) 

 

Page 8
background image

                                                                                                                                                                              

1/7 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7177/2014/02                                                                       Anexa 1 
                                                                                                                                                                             Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Biphozyl soluţie pentru hemodializă/hemofiltrare  

Clorură de magneziu hexahidrat, Clorură de sodiu, Hidrogenocarbonat de sodiu, Clorură de potasiu, Fosfat 

disodic dihidrat

 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1.  Ce este Biphozyl şi pentru ce se utilizează  
2.  Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Biphozyl 
3.  Cum să utilizaţi Biphozyl  
4.  Reacţii adverse posibile  
5.  Cum se păstrează Biphozyl  
6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
 
1. 

Ce este Biphozyl şi pentru ce se utilizează 

Acest medicament este o soluţie pentru tratamentul prin dializă (hemofiltrare, hemodializă şi 
hemodiafiltrare) care se utilizează pentru a elimina produsele reziduale din sânge atunci când rinichii nu 
funcţionează. Acest medicament se utilizează în spitale în tratamentele de terapie intensivă prin terapie 
substitutivă renală continuă (TSRC). Acest medicament se utilizează în special pentru tratamentul pacienţilor 
bolnavi în stare critică cu insuficienţă renală acută care prezintă: 

  o concentraţie normală de potasiu în sânge (potasemie normală) 
  un pH normal al sângelui 

  o concentraţie normală sau mică de fosfat în sânge (fosfatemie normală sau hipofosfatemie) 
  o concentraţie mare de calciu în sânge (hipercalcemie) 

 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Biphozyl  

 
Nu utilizaţi Biphozyl în caz de: 

  alergie la una dintre substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente (enumerate la pct. 

6) 

  o concentraţie mică de calciu în sânge (hipocalcemie) 
  o concentraţie mare de potasiu în sânge (hiperpotasemie) 
  o concentraţie mare de fosfat în sânge (hiperfosfatemie) 

 
Atenţionări şi precauţii 
 
Atenţionări 
Înainte să utilizaţi Biphozyl, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
Utilizaţi doar dacă soluţia este limpede şi nu prezintă particule vizibile. 
Instrucţiunile de utilizare trebuie respectate cu stricteţe. 
Soluţiile din cele două compartimente trebuie amestecate înainte de utilizare. 
A se utiliza numai împreună cu un aparat de dializă pentru TSRC.  
Utilizaţi doar dacă ambalajul şi punga de soluţie nu prezintă deteriorări. Toate sigiliile trebuie să fie intacte. 
Utilizarea unei soluţii contaminate poate cauza septicemie şi şoc. 

Page 9
background image

                                                                                                                                                                              

2/7 

Utilizarea incorectă a porturilor de acces sau a altor restricţii pentru fluxul de fluid poate conduce la scăderea 
incorectă în greutate a pacientului şi poate declanşa alarme ale aparatului. Continuarea tratamentului fără să 
se soluţioneze cauza iniţială poate conduce la vătămarea sau decesul pacientului. 
 
Precauţii  
Acest medicament nu conţine calciu şi poate cauza hipocalcemie. Poate fi necesară administrarea de calciu. 
Dacă este necesară încălzirea soluţiei la temperatura corpului (+37 ºC), procedura trebuie controlată cu 
atenţie. Înaintea administrării trebuie verificat ca soluţia să fie limpede şi să nu prezinte particule. În caz 
contrar, eliminaţi soluţia la deşeuri. 
Medicul dumneavoastră vă va monitoriza îndeaproape starea hemodinamică, echilibrul fluidelor, echilibrul 
electrolitic şi acido-bazic pe durata procedurii. 
Acest medicament are un conţinut de bicarbonat minim cuprins în intervalul de concentraţii normale din 
sânge. Acest aspect este favorabil atunci când se utilizează anticoagulare cu citrat, deoarece citratul este 
metabolizat în bicarbonat, sau atunci când valorile pH-ului au revenit la normal. Evaluarea nevoilor de soluţii 
tampon prin măsurarea repetată a pH-ului sângelui şi evaluarea tratamentului în general este obligatorie. 
Poate fi necesară o soluţie cu un conţinut mai mare de bicarbonat. 
În cazul unui volum anormal de mare al lichidelor din corp (hipervolemie), rata ultrafiltrării nete prescrisă 
pentru dispozitivul de TSRC poate fi crescută şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de 
substituţie şi/sau dializat poate fi micşorată. 
În cazul unui volum anormal de mic al lichidelor din corp (hipovolemie), rata ultrafiltrării nete prescrisă 
pentru dispozitivul de TSRC poate fi micşorată şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de 
substituţie şi/sau dializat poate fi crescută. 
 
Copii şi adolescenţi 
Nu se preconizează reacţii adverse specifice la copii şi adolescenţi când se utilizează acest medicament. 
 
Vârstnici 
Nu se preconizează reacţii adverse specifice la vârstnici când se utilizează acest medicament. 
 
Biphozyl împreună cu alte medicamente
 
Informaţi medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală dacă luaţi, aţi luat recent sau aţi putea 
lua orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripţie medicală. Concentraţia altor 
medicamente se poate reduce în timpul tratamentului prin dializă. Medicul dumneavoastră va decide dacă 
sunt necesare orice alte modificări în ceea ce priveşte doza medicamentelor care vi se administrează.  
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Sarcina şi alăptarea: 
Nu există date clinice documentate privind utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii şi al alăptării. 
Acest medicament trebuie administrat femeilor gravide şi celor care alăptează doar dacă este absolut necesar. 
 
Fertilitatea: 
Nu se preconizează apariţia niciunui efect asupra fertilităţii, deoarece sodiul, potasiul, magneziul, clorul, 
hidrogenofosfatul şi hidrogenocarbonatul (bicarbonatul)  sunt constituenţi normali ai organismului uman. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu există date care să indice că acest medicament vă afectează abilitatea de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Biphozyl  

 
Destinat utilizării intravenoase şi utilizării pentru hemodializă. Acest medicament va fi utilizat numai în 
unităţi spitaliceşti şi va fi administrat exclusiv de către specialişti din domeniul medical. Volumul utilizat şi, 
prin urmare, doza acestui medicament vor depinde de starea dumneavoastră. Volumul dozei va fi stabilit de 
medicul dumneavoastră.  
 

Page 10
background image

                                                                                                                                                                              

3/7 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră, farmacistul sau 
asistenta medicală. Discutaţi cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu 
sunteţi sigur. 
Este responsabilitatea medicului să determine compatibilitatea unui medicament adăugat suplimentar cu 
acest medicament, verificând o eventuală modificare a culorii şi/sau prezenţa unor eventuale precipitate. 
Înainte de a adăuga un medicament, verificaţi dacă este solubil şi stabil în acest medicament. 
 
Doze 
 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de substituţie în hemofiltrare şi hemodiafiltrare este cuprinsă în 
următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 3000 ml/ oră 

Copii:  

 

15 – 35 ml/kg/ oră 

 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de dializă (dializat) în hemodializa continuă şi hemodiafiltrarea continuă 
este cuprinsă în următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 2500 ml/ oră 

Copii: 

 

15 – 30 ml/kg/ oră 

 
Instrucţiuni de utilizare 
 
Acest medicament vă va fi administrat într-un spital. Medicul dumneavoastră va şti cum să vă administreze 
acest medicament. Pentru instrucţiunile de utilizare consultaţi partea finală a acestui prospect. 
 
Dacă utilizaţi mai mult Biphozyl decât trebuie 
Contactaţi imediat medicul sau asistenta medicală dacă aţi luat mai mult medicament decât doza 
recomandată în acest prospect sau decât v-a prescris medicul şi aveţi o stare de disconfort. 
Simptomele de supradozaj sunt oboseala, edemul şi dispneea. 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Analizele dumneavoastră de sânge şi starea clinică vor fi controlate în mod regulat de un medic 
sau o asistentă medicală pentru a sesiza eventualele reacţii adverse. Utilizarea acestei soluţii poate cauza 
reacţii: 
• Modificări ale concentraţiilor sărurilor din sânge (tulburări electrolitice) cum ar fi: concentraţie mică de 
calciu (hipocalcemie), concentraţie mare de potasiu (hiperpotasemie) şi concentraţie mare de fosfat 
(hiperfosfatemie) 
 
De asemenea, pot să apară unele reacţii adverse cauzate de tratamentul prin dializă, cum ar fi: 
• Volumul anormal de mare (hipervolemie) sau de mic (hipovolemie) al lichidelor din corp  
• Tensiune arterială scăzută  
• Greaţă, vărsături 
• Crampe  
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 

Page 11
background image

                                                                                                                                                                              

4/7 

 
 
5. 

Cum se păstrează Biphozyl  

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe ambalaj. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. A nu se congela. 
Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei reconstituite în timpul utilizării a fost demonstrată pentru o perioadă 
de 24 de ore la +22 °C. Dacă nu este utilizată imediat, perioada şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare 
devin responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie să depăşească 24 de ore, incluzând în această perioadă şi 
durata tratamentului. 
Acest medicament este destinat exclusiv unei singure administrări. Soluţia neutilizată trebuie aruncată. 
Soluţia poate fi eliminată în apa reziduală fără să dăuneze mediului înconjurător. 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi deteriorări ale medicamentului sau particule vizibile în soluţie. 
Toate sigiliile trebuie să fie intacte. 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Biphozyl 
Înainte de reconstituire 
În compartimentul mic, A (250 ml): 
Clorură de magneziu hexahidrat 

3,05 g/l 

 
În compartimentul mare, B (4750 ml): 
Clorură de sodiu 

 

7,01 g/l 

Hidrogenocarbonat de sodiu   

2,12 g/l 

Clorură de potasiu 

 

0,314 g/l 

Fosfat disodic dihidrat 

 

0,187 g/l 

 
După reconstituire 
soluţia reconstituită, A+B: 
Substanţe active 
Sodiu, Na

+

 

 

 

140 mmol/l   

140 mEq/l 

Potasiu, K

+

 

 

 

   4 mmol/l 

 

    4 mEq/l 

Magneziu, Mg

2+

 

 

   0,75 mmol/l  

    1,5 mEq/l   

Clorură, Cl

-

   

 

122 mmol/l   

122 mEq/l 

 

Hidrogenofosfat, HPO

4

2-

 

 

   1 mmol/l 

 

    2 mEq/l 

Hidrogenocarbonat, HCO

3

-

   

 22 mmol/l            

  22 mEq/l 

 
Osmolaritate teoretică: 290 mOsm/l 
pH = 7,0 – 8,0 
 
Celelalte componente sunt: 
Acid clorhidric diluat (pentru ajustarea pH-ului) E 507 
Apă pentru preparate injectabile 
Dioxid de carbon (pentru ajustarea pH-ului) E 290 
 
Cum arată Biphozyl şi conţinutul ambalajului 
Acest medicament este o soluţie pentru hemodializă/hemofiltrare şi este ambalat într-o pungă cu două 
compartimente, realizată dintr-o peliculă multistratificată care conţine poliolefine şi elastomeri. Soluţia finală 
este obţinută după desfacerea foliei de sigilare şi amestecarea soluţiilor din compartimentele mic şi mare. 
Soluţia este limpede şi incoloră.  
Fiecare pungă conţine 5000 ml de soluţie, iar punga este îmbrăcată într-o peliculă transparentă.  
Fiecare cutie conţine două pungi şi un prospect. 
 
 

Page 12
background image

                                                                                                                                                                              

5/7 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Gambro Lundia AB 
Magistratsvägen 16 
226 43 Lund 
Suedia 
 
Fabricant 
Gambro Dasco S.p.A. 
Via Stelvio 94 Postcode 23035 Sondalo (SO) 
Italia 
 
Reprezentanta locala: 
Smart Medical Solutions SRL 
Str. Ghiocei nr. 27, sector 2,  
20571, Bucuresti 
Romania 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele 
denumiri comerciale:  
Biphozyl. 
 
 
Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2014 

Page 13
background image

                                                                                                                                                                              

6/7 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Doze 
Cantitatea de Biphozyl care va fi utilizată depinde de starea clinică a pacientului, de echilibrul optim de 
electroliţi şi fluide, de nevoile de soluţii tampon şi de alte soluţii care trebuie administrate concomitent. 
Prin urmare, stabilirea dozei rămâne la discreţia medicului responsabil şi trebuie prescrisă de acesta. 
 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de substituţie în hemofiltrare şi hemodiafiltrare este cuprinsă în 
următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 3000 ml/ oră 

Copii:  

 

15 – 35 ml/kg/ oră 

 
Viteza de perfuzare pentru soluţia de dializă (dializat) în hemodializa continuă şi hemodiafiltrarea continuă 
este cuprinsă în următoarele intervale: 
Adulţi şi adolescenţi: 

500 – 2500 ml/ oră 

Copii: 

 

15 – 30 ml/kg/ oră 

 
Debitul utilizat frecvent la adulţi este de aproximativ 2000 ml/ oră, valoare ce corespunde cu substituirea 
zilnică a unui volum de lichid de aproximativ 20-25 ml/kg/ oră. 
 
Copii şi adolescenţi 
Copii cu vârsta sub 16 ani: Datele obţinute din studiile clinice şi experienţa arată că utilizarea la populaţia 
pediatrică nu este asociată cu diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea. 
 
Vârstnici 
Adulţi cu vârsta peste 65 de ani: Datele obţinute din studiile clinice şi experienţa arată că utilizarea la 
populaţia vârstnică nu este asociată cu diferenţe în ceea ce priveşte siguranţa sau eficacitatea. 
 
Supradozaj 
Simptomele de supradozaj 
Supradozajul cu Biphozyl poate duce la o stare clinică severă, cum ar fi insuficienţa cardiacă congestivă, 
tulburările echilibrului electrolitic sau acido-bazic. 
 
Tratamentul supradozajului 

  Hipervolemie 

Supradozajul care se manifestă prin excesul de fluide cu edem pulmonar şi alte semne de insuficienţă 
cardiacă congestivă poate apărea la pacienţii cu insuficienţă renală acută sau cronică. Continuarea 
tratamentului cu hemodializă, hemofiltrare sau hemodiafiltrare poate fi efectuată pentru creşterea volumului 
de lichid eliminat prin ultrafiltrare, pentru restabilirea echilibrului normal al fluidelor şi corectarea 
supradozajului. 
Aşadar, în cazul hipervolemiei, rata ultrafiltrării nete prescrisă pentru dispozitivul de TSRC poate fi crescută 
şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de substituţie şi/sau dializat poate fi micşorată. 

  Hipovolemie 

În cazul hipovolemiei severe în timpul hemofiltrării sau al hemodiafiltrării, rata ultrafiltrării nete prescrisă 
pentru dispozitivul de TSRC poate fi micşorată şi/sau viteza de administrare a altor soluţii decât lichidul de 
substituţie şi/sau dializat poate fi crescută. 
 
Preparare şi/sau manipulare 
 
Îndepărtaţi ambalajul pungii imediat înainte de utilizare. Administrarea la pacient se va face folosind o 
tehnică aseptică. Soluţia trebuie utilizată imediat după deschidere pentru a evita contaminarea 
microbiologică. 
 
I  

Desfaceţi folia protectoare ţinând de compartimentul mic cu ambele mâini şi presându-l până când se 
creează o deschizătură în folia de sigilare dintre cele două compartimente. (Vezi figura I. de mai jos) 

II  

Presaţi  cu  ambele  mâini  compartimentul  mare  până  când  folia  de  sigilare  dintre  cele  două 
compartimente este complet deschisă.

 

(Vezi figura II. de mai jos) 

Page 14
background image

                                                                                                                                                                              

7/7 

III 

Asiguraţi amestecarea completă a soluţiei, scuturând uşor punga. Soluţia este gata de utilizare şi poate fi 
agăţată de echipament. (Vezi figura III. de mai jos) 

IV 

Linia de dializă sau de înlocuire poate fi conectată la oricare din cele două porturi de acces. 

IVa  Dacă se  utilizează  conectorul luer, îndepărtaţi capacul  cu  o  mişcare de răsucire şi tragere şi conectaţi 

conectorul luer lock tată (cu filet exterior) de pe linia de dializă sau de înlocuire la conectorul luer mamă 
(cu  filet  interior)  de  pe  pungă  utilizând  o  mişcare  de  împingere  şi  răsucire.  Asiguraţi-vă  de 
corectitudinea şi strângerea perfectă a conexiunii. Conectorul este acum deschis. Asiguraţi-vă că fluidul 
curge liber. (Vezi figura IV.a de mai jos) 

Dacă linia de dializă sau de înlocuire este deconectată de la conectorul luer, conectorul se va închide şi 

fluxul de soluţie se va opri. Portul luer este un port fără ac şi poate fi curăţat cu un bețișor cu vată. 

IVb  Dacă se utilizează conectorul pentru injecţie (sau conectorul cu vârf ascuţit), îndepărtaţi mai întâi 

capacul cu detaşare automată. Introduceţi conectorul cu vârf ascuţit prin peretele despărţitor din 
cauciuc. Asiguraţi-vă că fluidul curge liber. (Vezi figura IV.b de mai jos) 

 

BIPHOZYL se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 pungi bicamerale de 5000 ml sol. pentru hemodializa/hemofiltrare,compuse fiecare dintr-un compartiment mic A(250 ml) si un compartiment mare B(4750 ml), prevazut cu valva din cauciuc siliconic pentru conectarea pungii la linia de transfer