BIOFLU PLUS - PROSPECT

Prospectul pentru BIOFLU PLUS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BIOFLU PLUS
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: R05DA20
Acțiune terapeutică: ANTITUSIVE, EXCL.COMBINATII CU EXPECTORANTE ALCALOIZI DIN OPIU SI DERIVATI
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12141_28.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. PVC/Al a cate 8 caps. moi
Cod cim: W52978001
Firma producătoare: BIOFARM S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12141/2019/01-02                                                               

Anexa 1 

                                                                                                                                                                           Prospect 

 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Bioflu Plus capsule moi 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 

În acest prospect găsiţi: 
 

1.

 

Ce este Bioflu Plus capsule moi și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Bioflu Plus capsule moi 

3.

 

Cum să utilizați Bioflu Plus capsule moi  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Bioflu Plus capsule moi  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

 

1.

 

CE ESTE BIOFLU PLUS CAPSULE MOI ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Tratamentul simptomatic al congestiei nazale, tusei neproductive şi febrei asociate bolilor tractului 
respirator (de exemplu, sinuzite, rinite, faringite, bronşite). 
Tratament simptomatic în răceală şi gripă. 
 
 

2. 

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI BIOFLU PLUS CAPSULE MOI 

 

Nu utilizaţi Bioflu Plus capsule moi 

-

 

dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  paracetamol,  clorhidrat  de  pseudoefedrină,  bromhidrat  de 
dextrometorfan,  maleat  de  clorfenamină  sau  alte  antihistaminice  sau  la  oricare  dintre  celelalte 
componente ale

 

Bioflu Plus, capsule moi; 

-  

dacă aveţi hipertensiune arterială severă sau necontrolată prin tratament, boală coronariană gravă 
sau tulburări de ritm cardiac; 

-  

dacă aţi avut în trecut accident vascular cerebral; 

-  

dacă aveţi astm bronşic şi tuşiţi; 

-  

dacă aveţi insuficienţă respiratorie; 

-  

dacă aveţi insuficienţă hepatocelulară; 

-  

dacă aveţi insuficienţă renală severă; 

-  

dacă aveţi probleme uretro-prostatice cu imposibilitatea de eliminare a urinii din vezica urinară 
totală sau parţială (retenţie urinară); 

-  

dacă aveţi obstrucţie piloro-duodenală; 

-  

dacă aveţi diabet zaharat; 


Page 2
background image

 

2

-  

dacă aveţi hipertiroidie; 

-  

dacă aveţi glaucom cu unghi închis; 

-  

dacă aveţi sau aţi avut epilepsie sau convulsii; 

-  

dacă alăptaţi sau sunteţi gravidă; 

-  

dacă aveţi deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază; 

-  

dacă utilizaţi inhibitori de monoaminooxidază (în administrarea concomitentă sau în termen de 14 
zile de la retragerea acestora); 

-  

la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani. 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să luați Bioflu capsule moi, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acest medicament este recomandat numai pentru adulţi şi adolescenţi. 
 
Tusea productivă este o componentă fundamentală a mecanismului de apărare bronhopulmonară şi de 
aceea nu trebuie suprimată. Nu se recomandă asocierea unui expectorant sau mucolitic cu un antitusiv. 
Înainte de prescrierea unui antitusiv, trebuie identificate cazurile în care tusea necesită tratament etiologic 
adecvat, în special astmul bronşic, bronşiectazia, obstrucţia bronşică, insuficienţa ventriculară stângă de 
cauze cunoscute, embolia pulmonară, tusea de origine cardiacă, cancerul şi afecţiunile endobronşice. 
 
Datorită pseudoefedrinei şi clorfenaminei din compoziţia sa, medicamentul trebuie utilizat cu precauţie la 
pacienţii care suferă de hipertensiune arterială uşoară sau moderată, afecţiuni cardiace, tensiune 
intraoculară crescută. 
 
Administrarea trebuie făcută cu precauţie în cazul afectării renale uşoare sau moderate (în special în cazul 
asocierii cu afecţiuni cardiovasculare). 
 
Este necesară prudenţă în cazul pacienţilor trataţi simultan cu simpatomimetice de tipul derivaţilor de 
ergotamină, antidepresive triciclice, unii ISRS (inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei) şi 
medicamente cu efecte supresive asupra activităţii SNC.  
 
Nu se va utiliza în asociere cu alte medicamente care conţin paracetamol. 
 
Se impun precauţii în caz de alcoolism şi afecţiuni hepatice, incluzând hepatită virală (creşte riscul 
hepatotoxicităţii). 
 
În plus, datorită prezenţei dextrometorfanului şi clorfenaminei nu se recomandă administrarea 
concomitentă a medicamentului cu alcool etilic sau medicamente care conţin alcool etilic. 
Tot datorită clorfenaminei, se recomandă prudenţă la vârstnici, deoarece aceştia pot prezenta: 
-

 

sensibilitate crescută la anumite reacţii adverse ale clorfenaminei, cum sunt: hipotensiunea arterială 
ortostatică, vertijul, sedarea marcată; 

-

 

constipaţie cronică (risc de producere a ileus-ului paralitic). 

 
În cazul în care simptomele nu se remit după administrarea de doze uzuale, nu se creşte doza, ci se 
recomandă reevaluarea situaţiei clinice. Nu se administrează mai mult de 5 zile fără recomandarea 
medicului. 
 
Similar altor medicamente, dacă sunteţi gravidă sau dacă utilizaţi orice alt medicament, se recomandă 
consultarea medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de administrarea medicamentului. 
 

Bioflu Plus împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 


Page 3
background image

 

3

Administrarea concomitentă a Bioflu Plus, capsule moi cu inhibitori de monoaminooxidază (sau în termen 
de 14 zile de la retragerea acestora) poate duce la manifestări de toxicitate (inclusiv ameţeli, greaţă, 
tremor, spasme musculare, hipotensiune arterială sau hipertensiune arterială, hiperpirexie şi comă) şi de 
aceea este contraindicată. 
 
Administrarea de bromhidrat de dextrometorfan cu depresoare ale activiţătii sistemului nervos central, 
cum sunt antidepresive sedative, antihistaminice H

1

 sedative, clonidină şi compuşi înrudiţi, neuroleptice, 

anxiolitice şi hipnotice (altele decât benzodiazepinele), talidomidă conduc la potenţarea efectului 
deprimant nervos central.  
De asemenea, alcoolul etilic potenţează efectul sedativ al antitusivelor centrale; în timpul tratamentului cu 
dextrometorfan se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice şi de medicamente care conţin 
alcool etilic. 
 
Pentru a evita supradozajul, nu se va asocia cu alte medicamente care conţin paracetamol. 
Alcoolul etilic (consum cronic), medicamentele inductoare enzimatice şi cele hepatotoxice cresc riscul 
afectării hepatice al dozelor mari sau tratamentului prelungit cu paracetamol. 
Absorbţia paracetamolului este accelerată de metoclopramidă şi domperidonă. 
Colestiramina  reduce  absorbţia  paracetamolului,  dacă  se  administrează  în  prima  oră  de  la  ingestia  de 
paracetamol. 
Tratamentul cronic cu barbiturice sau primidonă reduce efectul paracetamolului. 
 
Dozele  mari  de  paracetamol  cresc  efectul  anticoagulantelor  cumarinice  probabil  prin  reducerea  sintezei 
hepatice de profactori ai coagulării. În cazul administrării unor doze zilnice mai mari de  
2000  mg  paracetamol,  pe  perioade  mai  lungi  de  o  săptămână  este  necesară  monitorizarea  timpului  de 
protrombină. Acest lucru nu este necesar în cazul tratamentului ocazional. 
 
Asocierea paracetamolului cu salicilaţi sau antiinflamatoare nesteroidiene pe termen lung şi la doze mari 
creşte riscul de apariţie a afectării renale. Asocierea paracetamol-salicilaţi trebuie administrată pe termen 
scurt; diflunisalul creşte cu 50% concentraţia plasmatică a paracetamolului şi măreşte astfel riscul 
hepatotoxicităţii acestuia. 
 
Datorită conţinutului în paracetamol, pot să apară valori fals scăzute ale glicemiei determinate prin metode 
oxidative sau o creştere falsă a valorilor serice ale acidului uric determinat prin metoda acidului 
fosfotungstic. Creşterile timpului de protrombină şi ale valorilor serice ale bilirubinei, 
lactatdehidrogenazei şi transaminazelor serice evidenţiază afectarea toxică hepatică şi apar în special la 
doze mai mari de 8 g pe zi sau administrarea pe termen lung a unor doze de paracetamol mai mari de 3-5 g 
pe zi. 
 
Datorită pseudoefedrinei, Bioflu Plus, capsule moi poate creşte efectele simpatomimeticelor, de exemplu, 
decongestionante, derivaţi de ergotamină (antimigrenoase) sau medicamente care scad apetitul alimentar, 
existand riscul apariţiei unor pusee hipertensive. 
Clorhidratul de pseudoefedrină poate suprima parţial acţiunea hipotensivă a medicamentelor care 
interferează cu acţiunea simpatomimetică: bretilium, betanidină, guanetidină, debrisoquină, metildopa, 
agenţi blocanţi 

- şi 

- adrenergici. 

Pseudoefedrina poate creşte riscul de apariţie a aritmiilor la pacienţii care primesc glicozide digitalice, 
chinidină sau antidepresive triciclice. 
 
Administrarea concomitentă a Bioflu Plus, capsule moi cu antidepresive triciclice poate induce 
hipertensiune arterială, aritmie şi tahicardie sau poate potenţa manifestările activităţii anticolinergice 
(pericol de apariţie a ocluziilor intestinale, retenţie urinară, glaucom). Dacă este necesară utilizarea acestei 
asocieri de medicamente, se recomandă reducerea dozei de antidepresive şi monitorizarea atentă a stării 
clinice a pacientului.  


Page 4
background image

 

4

Administrarea concomitentă a Bioflu Plus, capsule moi cu fluoxetină poate duce la potenţarea reacţiilor 
adverse ale dextrometorfanului (ameţeli, hiper-reactivitate) şi/sau a manifestărilor potenţiale ale toxicităţii 
(greaţă, vomă, înceţoşarea vederii, halucinaţii vizuale şi auditive).  
Utilizarea concomitentă cu paroxetină poate creşte riscul de apariţie a sindromului serotoninergic 
(manifestat prin hipertensiune, tremor, mioclonie, hiperreflexie, confuzie, nelinişte, transpiraţie abundentă, 
schimbări de dispoziţie) şi se poate impune reducerea dozei sau oprirea tratamentului cu ambele 
medicamente.  
 
Se recomandă prudenţă în cazul asocierii de clorfenamină cu: 
- deprimante ale sistemului nervos central (antidepresive sedative, barbiturice, hipnotice, analgezice 
opioide, metadonă, neuroleptice, anxiolitice): asocierea cu clorfenamină creşte riscul de deprimare 
centrală; 
 
- atropina şi alte anticolinergice (antidepresive triciclice, antiparkinsoniene anticolinergice centrale, 
antispastice neurotrope, disopiramidă, neuroleptice fenotiazinice) potenţează efectele de tip 
parasimpatolitic (constipaţie, retenţie urinară, uscăciunea gurii) prin efect aditiv cu clorfenamina. 
 

Bioflu Plus capsule moi împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Se va evita consumul de alcool etilic, cafea, ceai negru, băuturi energizante, fumatul. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționți să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Datorită posibilei relaţii dintre apariţia de malformaţii fetale şi expunerea la pseudoefedrină în primul 
trimestru de sarcină pe de o parte, iar pe de altă a faptului că în timpul ultimelor trei luni de sarcină, toţi 
inhibitorii sintezei prostaglandinelor pot expune fătul la toxicitate cardiopulmonară (hipertensiune 
pulmonară cu închiderea canalului arterial) şi renală sau pot să inhibe contracţiile uterului medicamentul 
nu trebuie administrat în timpul sarcinii. 
 
Pseudoefedrina se excretă în laptele matern în cantitate mare, putând determina reacţii adverse cardio-
vasculare şi neurologice la sugar. De asemenea, dextrometorfanul se excretă prin laptele matern. Au fost 
descrise câteva cazuri de hipotonie musculară şi de apnee la sugari, după administrarea la mame a altor 
antitusive centrale în doze mai mari decât cele terapeutice. Clorfenamina se excretă în cantităţi mici în 
laptele matern şi nu este recomandată administrarea la mamele care alăptează datorită faptului că poate 
determina reacţii adverse la sugari (agitaţie sau iritabilitate). De aceea, ca măsură de precauţie, nu se 
recomandă administrarea medicamentului la femeile care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Bioflu Plus, capsule moi are influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi 
utilaje. Conducătorii de vehicule şi cei care folosesc utilaje trebuie avertizaţi asupra riscului de somnolenţă 
şi ameţeli legat de utilizarea medicamentului. 
 

Bioflu Plus, capsule moi

 conţine 

sorbitol

. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament. 
 

Bioflu Plus, capsule moi

 conţine 

p-hidroxibenzoat de metil

 care poate provoca reacţii alergice (chiar 

întârziate). 
 
 
 

3.

 

CUM SĂ UTILIZAŢI BIOFLU PLUS, CAPSULE MOI 

 


Page 5
background image

 

5

Adul

ţ

ş

i adolescen

ţ

i

:  doza  uzuală  este  de  o  capsulă  moale  Bioflu  Plus  seara,  înainte  de  culcare.  Se 

recomandă  utilizarea  în  asociere  cu  Bioflu,  capsule  moi,  acesta  din  urmă  fiind  administrat  pentru 
ameliorarea simptomatologiei diurne. 
 

Nu se administrează copiilor cu vârsta mai mică de 12 ani. 

 

Durata tratamentului trebuie să fie scurtă (maxim 5 zile). 
 

Dacă utilizaţi mai mult Bioflu Plus, capsule moi decât trebuie 

Pot apărea următoarele manifestări clinice: tremor, nelinişte, insomnie, tahicardie, creşterea sau scăderea 
marcată a tensiunii arteriale, paloare, midriază, retenţie urinară acută, insuficienţă hepatică şi/sau renală 
acută, dureri abdominale, encefalopatie hepatică, acidoză metabolică, hipoglicemie, hiperpnee, convulsii, 
delir, comă, aritmii (inclusiv ventriculare), miocardită, tromboze vasculare, hipokaliemie. Datorită 
clorfenaminei, efectelor anticolinergice se pot agrava şi, de asemenea pot apare aritmii cardiace, 
deprimarea SNC cu sedare excesivă, fenomene paradoxale de stimulare a SNC (halucinaţii, convulsii) şi 
hipotensiune arterială marcată. 
Dacă suspectaţi un supradozaj sau un copil a luat din greşeală Bioflu Plus, capsule moi, adresaţi-vă de 
urgenţă medicului sau celui mai apropiat spital. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Bioflu Plus, capsule moi 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luaţi următoarea doză din Bioflu Plus, capsule moi 
la ora la care era programată. 

 
Dacă încetați să luați Bioflu Plus, capsule moi 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE

 

 
Ca toate medicamentele, Bioflu Plus, capsule moi poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
  
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: foarte frecvente (care afectează mai mult de 
1 utilizator din 10), frecvente (care afectează 1 până la 10 utilizatori din 100), mai puţin frecvente (care 
afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000), rare (care afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000), foarte 
rare (afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată 
din datele disponibile). 
 

Reac

ţ

ii adverse frecvente 

:

 

-

 

ameţeli, stare de confuzie; 

-

 

dificultăţi de coordonare motorie; 

-

 

anxietate, nelinişte; 

-

 

palpitaţii, accelerarea ritmului bătăilor inimii (tahicardie); 

-

 

uscăciunea gurii; 

-

 

tremor; 

-

 

somnolenţă; 

-

 

greaţă, vărsături; 

-

 

creşterea sau scăderea tensiunii arteriale. 

 

Reac

ţ

ii adverse mai pu

ţ

in frecvente 

:

 

-

 

diaree sau constipaţie, dureri abdominale; 

-

 

modificări ale numărului de celule în sânge, cum sunt scăderea plachetelor din sânge 
(trombocitopenie), scăderea celulelor albe din sânge (leucopenie, neutropenie) care poate 


Page 6
background image

 

6

devenii severă (agranulocitoză) sau scăderea celulelor roşii, albe şi plachetelor din sânge 
prin diminuarea formării la nivelul măduvei hematogene sau prin distrugere periferică 
excesivă (pancitopenie); 

-

 

imposibilitatea de eliminare a urinii din vezica urinară totală sau parţială (retenţie urinară); 

-

 

necroză tubulară acută cu insuficienţă renală acută (afectarea rinichilor); 

-

 

respiraţie dificilă; 

-

 

dureri de cap. 

 

Reac

ţ

ii adverse rare

:

 

-

 

erupţii trecătoare pe piele; 

-

 

dermatită exfoliativă; 

-  inflamarea pielii şi ulceraţii ale pielii, umflarea feţei, laringelui, mâinilor, picioarelor şi probleme 

de respiraţie (edem angioneurotic); 

-

 

sensibilitate crescută faţă de acţiunea radiaţiilor luminoase şi ultraviolete (fotosensibilizare); 

-

 

dureri musculare (mialgie); 

-

 

senzaţie anormală de percepţie a excitaţiilor tactile, dureroase, termice sau vibratorii (parestezie); 

-

 

transpiraţie; 

-

 

reacţii extrapiramidale; 

-

 

halucinaţii. 

-

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând 

reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 
 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ BIOFLU PLUS, CAPSULE MOI 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Bioflu Plus, capsule moi după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după Data expirării.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 

 

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII 
 
Ce conţine Bioflu Plus, capsule moi 

 
-

 

Substanţele  active  sunt  paracetamol,  clorhidrat  de  pseudoefedrină,  bromhidrat  de  dextrometorfan 
sub  formă  de

 

bromhidrat  de  dextrometorfan  anhidru  şi  maleat  de  clorfenamină.  O  capsulă  moale 

conţine  paracetamol  250,00  mg,  clorhidrat  de  pseudoefedrină  30,00  mg,  bromhidrat  de 
dextrometorfan  10,51  mg  corespunzător  la

 

bromhidrat  de  dextrometorfan  anhidru  10,00  mg  şi 

maleat de clorfenamină 2,00 mg. 

Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei-povidonă K 25, propilenglicol, apă purificată, 
polietilenglicol 400 şi capsula-gelatină, glicerol, sorbitol lichid parţial deshidratat, p-hidroxibenzoat 
de metil, albastru brevetat V (E 131), apă purificată. 


Page 7
background image

 

7

 
 

Cum arată Bioflu Plus, capsule moi şi conţinutul ambalajului

 

 
Capsule moi, ovale, de culoare albastră, care conţin o soluţie vâscoasă limpede. 
 

M

ă

rimea ambalajului: 

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 8 capsule moi 
Cutie cu 1 blister din PVC/Al cu 8 capsule moi 
 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

BIOFARM S.A. 
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, Bucureşti, România 
Telefon: 021 30.10.600 
Fax: 021 30.10.605 
E-mail: 

[email protected]

 

 

Acest prospect a fost aprobat în Septembrie, 2020. 
 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/