ASPATOFORT - PROSPECT

Prospectul pentru ASPATOFORT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ASPATOFORT
Substanța activă: COMBINATII
Concentrația: -
Cod atc: A05BAN3
Acțiune terapeutică: TERAPIA FICATULUI, LIPOTROPE TERAPIA FICATULUI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7656_25.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 fiole x 10 ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W01529001
Firma producătoare: TERAPIA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7656/2015/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

ASPATOFORT

 

concentrat

 

pentru

 

soluție perfuzabilă 

C

lorhidrat de piridoxină, acid D,L-aspartic 

 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile 

reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Aspatofort 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Aspatofort  

3. 

Cum să vi se administreze Aspatofort 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Aspatofort 

6. 

C

onţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Aspatofort 

şi pentru ce se utilizează  

 

Aspatofort conține 2 substanțe active : clorhidrat de piridoxină și acid D,L – aspartic.  

Aparține clasei de medicamente cunoscută sub numele de hepatoprotectoare. 
 

Este recomandat în următoarele afecțiuni : 

-

 

Inflamația acută sau cronică a ficatului (hepatită acută, hepatită cronică) 

-

 

Stare generală foarte alterată datorată insuficienței ficatului (precomă hepatică) 

-

 

C

reșterea azotului din sânge datorată disfuncției ficatului 

-

 

Alterarea funcției cerebrale de cauză hepatică (encefalopatia hepatică) 

-

 

Modificarea ficatului datorită consumului excesiv de alcool (ficatul gras alcoolic) 

-

 

Consumul cronic de alcool 

-

 

Afectarea ficatului datorată administrării chimioterapiei și radioterapiei 

-

 

Afectarea ficatului secundară administrării oricărui medicament toxic pentru ficat. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze

 

Aspatofort 

 
Nu 

trebuie să vi se administrezeAspatofort: 

dacă sunteţi alergic la clorhidrat de piridoxină, acid D,L aspartic sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă luați levodopa. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să vi se administreze Aspatofort, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 


Page 2
background image

-

 

dacă vi se recomandă Aspatofort pe durate lungi de timp sau în doze mari – poate da dependență. 

 
Aspatofort 

împreună cu alte medicamente 

S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 

orice alte medicamente. 

În special spuneți medicului dumneavoastră dacă luați: 

-

 

levodopa – 

Aspatofort îi scade mult eficiența 

-

 

nitrofurantoină 

-

 

tiamină  

-

 

vitamina B1 

-

 

vitamina B 12 

-

 

cicloserină  

-

 

eritromicină 

-

 

neomicină 

-

 

antibiotice din clasa tetraciclinelor 

-

 

antibiotice din clasa penicilinelor 

-

 

cloramfenicol 

-

 

antibiotice din clasa sulfamidelor. 

 

Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă,    
a

dresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Experienţa  clinică  nu  a  evidenţiat  până  în  prezent,  efecte  teratogene  şi  fetotoxice  datorate  Aspatofort. 
Medicamentul 

poate fi administrat în cursul sarcinii şi alăptării după evaluarea raportului beneficiu terapeutic 

matern/risc potenţial la făt sau la sugar. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Pacien

ţii  trebuie  avertizaţi  să  nu  conducă  vehicule  sau  să  folosească  utilaje,  dacă  pe  durata  tratamentului 

apare somnolenţă. 

 

Aspatofort 

conţine sodiu. 

 
 

3. 

Cum s

ă vi se administreze  

 
U

tilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 

d

umneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Doze 

Doza recomandată este de 20 ml concentrat

 

pentru

 

soluție perfuzabilă (2 fiole) Aspatofort în 250 ml soluţie 

perfuzabilă glucoză 5%, de 1-2 ori pe zi, durata unei perfuzii fiind de 1 oră. Durata tratamentului este de 3 

săptămâni. 

În coma hepatică se pot administra 40 – 80 ml concentrat

 

pentru

 

soluție perfuzabilă Aspatofort (4-8 fiole) pe 

zi, în 2-4 perfuzii. 
 

Mod de administrare 

Aspatofort se administrează pe cale parenterală, în perfuzii intravenoase. 

Clorhidratul de piridoxină este incompatibil cu substanţe alcaline; la pH peste 5, soluţiile se colorează. Este 

inactivat de oxidanţi. 
 

Dacă vi s-a administrat mai mult Aspatofort decât trebuie 

Este puţin probabil să apară această situaţie. Dacă vi se pare totuşi că vi s-a administrat mai mult Aspatofort 

decât trebuie, luaţi legătura cu medicul dumneavoastră. 
Nu au fost raportate cazuri de supradozaj cu Aspatofort.  
În experimentele la animale, dozele foarte mari (3-

4 g clorhidrat de piridoxină/kg) au determinat convulsii, 

deprimare respiratorie. 


Page 3
background image

Dacă uitaţi să utilizaţi Aspatofort 

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea Aspatofort: 

Rare (

pot afecta până la 1 din 1000 persoane): 

-

 

afectarea sensibilității (nevrită senzorială), 

-

 

somnolență, 

-

 

scăderea concentrației de acid folic din sânge. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 

5. 

Cum se 

păstrează Aspatofort 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
A se 

păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Aspatofort 

-

 

Sub

stanțele active sunt: clorhidrat de piridoxină și acid D,L-aspartic.  

10  ml  (o  fiolă)  concentrat

 

pentru

 

soluție  perfuzabilă  conţin:  clorhidrat  de  piridoxină  125  mg  şi  acid  D,L-

aspartic 250 mg. 

-

 

Celelalte componente sunt: hidroxid de sodiu, apă  pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Aspatofort şi conţinutul ambalajului 

Aspatofort se prezintă sub formă de soluție limpede, fără particule vizibile. 
Cutie cu 10 fiole a câte 10 ml concentrat

 

pentru

 

soluție perfuzabilă. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

S.C.Terapia S.A.  
Str. Fabricii nr.124, Cluj-Napoca, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în mai 2015. 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

  


Page 4
background image

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
 

Informaţii pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii 

 

ASPATOFORT

 

concentrat

 

pentru

  

soluție perfuzabilă 

 

Vă rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului pentru informaţii complete de prescriere. 

 
Prezentare 

10  ml  (o  fiolă)  concentrat

 

pentru

 

soluție  perfuzabilă  conţin  clorhidrat  de  piridoxină  125  mg  şi  acid  D,L-

aspartic 250 mg. 

 
Doze si mod de administrare 

Aspatofort se administrează pe cale parenterală, în perfuzii intravenoase. 

Doza recomandată este de 20 ml concentrat

 

pentru

 

soluție perfuzabilă (2 fiole) Aspatofort în 250 ml soluţie 

perfuzabilă glucoză 5%, de 1-2 ori pe zi, durata unei perfuzii fiind de 1 oră. Durata tratamentului este de 3 

săptămâni. 

În coma hepatică se pot administra 40 – 80 ml concentrat

 

pentru

 

soluție perfuzabilă Aspatofort

 

(4-8 fiole) pe 

zi, în 2-4 perfuzii. 

 

Incompatibilităţi 

Clorhidratul de piridoxină este incompatibil cu substanţe alcaline; la pH peste 5, soluţiile se colorează.  

Este inactivat de oxidanţi. 

 

Precauţii speciale pentru păstrare 

A se păstra la temperaturi sub 25˚C, în ambalajul original.