COLOBREATHE - PROSPECT

Prospectul pentru COLOBREATHE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COLOBREATHE
Substanța activă: COLISTIMETAT DE SODIU
Concentrația: 1662500 UI
Cod atc: J01XB01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBACTERIENE POLIMIXINE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 7 blist. OPA/Al/PVC x 8 capsule + inhalator de pulbere Turbospin
Cod cim: W63371003
Firma producătoare: PENN PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED - MAREA BRITANIE