CLOTRIMAZOL FITERMAN 10 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru CLOTRIMAZOL FITERMAN 10 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CLOTRIMAZOL FITERMAN 10 mg/g
Substanța activă: CLOTRIMAZOLUM
Concentrația: 1%
Cod atc: D01AC01
Acțiune terapeutică: ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC DERIVATI DE IMIDAZOL SI TRIAZOL
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11946_11.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 tub Al x 20 g
Cod cim: W62504002
Firma producătoare: FITERMAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11946/2019/01-02                                        
Anexa 
                                                                                                                                                     
Prospect 
 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Clotrimazol Fiterman 10 mg/g cremă 

Clotrimazol 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect:

 

 

1.

 

Ce este Clotrimazol Fiterman și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Clotrimazol Fiterman  

3.

 

Cum să utilizați Clotrimazol Fiterman  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Clotrimazol Fiterman  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Clotrimazol Fiterman și pentru ce se utilizează 

 
Clotrimazol Fiterman este o cremă cu aspect omogen, de culoare albă. Substanţa activă a cremei este 
clotrimazol (derivat de imidazol), un antifungic cu spectru larg de acţiune. 
 
Clotrimazol Fiterman este indicat în tratamentul următoarelor afecţiuni: 
-

 

micoze cutanate determinate de 

Candida albicans

-

 

eritrasma; 

-

 

tinea corporis

-

 

tinea cruris

 determinată de 

Trichophyton rubrum

T. mentagrophytes

Epidermophyton 

floccosum

 (

Aerothesium floccosum

), 

Microsporum canis

-

 

pitiriazis versicolor determinată de 

Malassezia furfur

-

 

dermatofiţii foliculare (

tinea barbae

tinea capitis

); 

-

 

onicomicoze. 

Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Clotrimazol Fiterman 

 
Nu utilizați Clotrimazol Fiterman:

 

dacă sunteți alergic la clotrimazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

 
 


Page 2
background image

 

 

Atenționări și precauții  

Evitaţi  utilizarea  produselor  de  curăţenie  şi  întreţinere  cu  pH  acid  dacă  a  fost  confirmată  o  infecţie 
datorată microorganismului 

Candida albicans

, deoarece pH-ul acid favorizează multiplicarea lor. 

Evitaţi contactul medicamentului Clotrimazol Fiterman cu ochii. 
Spălaţi-vă pe mâini după administrarea cremei. 
Medicamentul este indicat numai pentru uz cutanat. Nu se aplică pe mucoase.  
Nu aplicaţi crema pe pielea cu răni deschise. 
Nu utilizaţi Clotrimazol Fiterman în infecţii ale unghiilor şi scalpului. 
Dacă  în  timpul  tratamentului  apar  fenomene  de  iritaţie  la  locul  aplicării  sau  reacţii  alergice  la 
clotrimazol, trebuie să întrerupeţi tratamentul.  
Clotrimazolul nu se administrează copiilor sub 5 ani.  
 

Clotrimazol Fiterman împreună cu alte medicamente

 

Nu se cunosc efectele altor medicamente utilizate concomitent cu Clotrimazol Fiterman. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Clotrimazol Fiterman nu trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptării decât la recomandarea medicului. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Clotrimazol Fiterman nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Clotrimazol Fiterman conţine alcool cetostearilic

 care poate provoca reacţii adverse cutanate locale 

(de exemplu, dermatită de contact). 

Clotrimazol Fiterman conţine p-hidroxibenzoat de metil (E218) şi  p-hidroxibenzoat de n-propil 
(E216) 

care pot provoca reacţii alergice (chiar întârziate).

 

 
 

3.

 

Cum să utilizați Clotrimazol Fiterman 

 
Aplicaţi crema de 2 - 3 ori pe zi, după spălarea şi uscarea zonei afectate (de preferinţă cu un săpun cu 
pH alcalin). Se aplică în strat subţire şi se masează uşor. Durata tratamentului este de 1 - 3 săptămâni 
pentru pitiriazisul versicolor şi de 2 - 4 săptămâni pentru celelalte dermatomicoze.  
Pentru evitarea unei noi contaminări şi a reinfecţiei, trebuie să respectaţi măsurile de igienă personală.  
 
Dacă  după  o  săptămână  de  tratament  nu  apare  ameliorarea  simptomelor,  se  recomandă  consult 
medical. 
 

Dacă aţi uitat să aplicaţi Clotrimazol Fiterman 

Dacă aţi uitat să aplicaţi Clotrimazol Fiterman, aplicaţi crema imediat ce vă amintiţi şi apoi reveniţi la 
programul normal de aplicare a cremei.  
 

Dacă aţi aplicat prea mult Clotrimazol Fiterman 

Dacă din greşeală aţi aplicat mai multă cremă Clotrimazol Fiterman decât trebuia, spălaţi-vă cu apă 
caldă şi săpun.  
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 


Page 3
background image

 

Asemenea altor medicamente, Clotrimazol Fiterman poate determina efecte nedorite (reacţii adverse).  
Clotrimazol Fiterman poate determina reacţii adverse locale cum sunt eritem, prurit, senzaţie de arsură 
şi/sau căldură locală, iritaţie cutanată şi reacţii alergice, chiar întârziate (vezi

 Aveţi grijă deosebită cu 

Clotrimazol Fiterman

). 

În cazul apariţiei reacţiilor adverse, zona pe care a fost aplicată crema trebuie spălată cu săpun şi apă 
caldă, iar tratamentul trebuie întrerupt.  

 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478-RO 
Tel.: +4 0757 177 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Clotrimazol Fiterman 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub 25

o

C, în ambalajul original. 

 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Clotrimazol Fiterman  

-

 

Substanța activă este clotrimazolul. Un gram de cremă conține 10 mg clotrimazol. 

 

-

 

Celelalte  componente  sunt:  alcool  cetostearilic,  vaselină  albă,  polisorbat  80,  glicerol,  p-
hidroxibenzoat  de  metil  (E  218),  p-hidroxibenzoat  de  n-propil  (E  216),  alcool  etilic  96%,  apă 
purificată. 

 

Cum arată Clotrimazol Fiterman și conținutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de masă semisolidă, omogenă, cu aspect cremos, de culoare albă, cu miros slab 
caracteristic.  
Cutie cu un tub din Al acoperit la interior cu un lac epoxifenolic, închis cu capac cu filet din 
polietilenă sau polipropilenă, conţinând 20 g cremă. 
Cutie cu un tub din Al acoperit la interior cu un lac epoxifenolic, închis cu capac cu filet din 
polietilenă sau polipropilenă, conţinând 35 g cremă. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere de piaţă 

S.C. Fiterman Pharma S.R.L.  
Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232/252800 

 
 


Page 4
background image

 

 
 
 
Fabricant 

S.C. Fiterman Pharma S.R.L. 
DJ 249E Km 0900, sat Tomeşti, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.

 

 
 


CLOTRIMAZOL FITERMAN 10 mg/g se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 tub Al x 35 g