ZOPYA - PROSPECT

Prospectul pentru ZOPYA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZOPYA
Substanța activă: CLOPIDOGRELUM
Concentrația: 75 mg
Cod atc: B01AC04
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. OPA/Al/PVC-Al x 14 compr. film.
Cod cim: W54773002
Firma producătoare: KRKA ,D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA