GREPID 75 mg - PROSPECT

Prospectul pentru GREPID 75 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GREPID 75 mg
Substanța activă: CLOPIDOGRELUM
Concentrația: 75 mg
Cod atc: B01AC04
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist.PVC/PE/PVDC/AL x 28 compr.
Cod cim: W54592002
Firma producătoare: PHARAMATHEN S.A. - GRECIA