EVOLTRA 1mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru EVOLTRA 1mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EVOLTRA 1mg/ml
Substanța activă: CLOFARABINUM
Concentrația: 1mg/ml
Cod atc: L01BB06
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PURINICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W53291005
Firma producătoare: GENZYME LTD. - MAREA BRITANIE