TAVEGYL 1 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TAVEGYL 1 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TAVEGYL 1 mg
Substanța activă: CLEMASTINUM
Concentrația: 1mg
Cod atc: R06AA04
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC AMINOALCHILETERI
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9253_24.08.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.
Cod cim: W63449001
Firma producătoare: FAMAR ITALIA S.P.A. - ELVETIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9253/2016/01-02                                                                       Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TAVEGYL 

1 mg comprimate 

Clemastină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 

dumneavoastră saufarmacistului.

 

-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  
-  Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

  

-  Dacă simtomele dumneavoatră nu se îmbunătăţesc sau se înrăutăţesc, trebuie să vă adresaţi unui 

medic.  

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Tavegyl şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Tavegyl 

3. 

Cum să utilizaţi Tavegyl 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Tavegyl 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Tavegyl şi pentru ce se utilizează  

 
Tavegyl  conţine  ca  substanţă  activă  clemastina,  care  este  un  antihistaminic,  utilizat  pentru  ameliorarea 
simptomelor alergiei. 
 
Tavegyl  contracarează acţiunea histaminei, care este o substanţă eliberată de organism în timpul reacţiilor 
alergice (observate ca roşeaţă, umflături ale ţesuturilor sau mâncărimi grave). 
 
Tavegyl este indicat pentru a trata: 
 

reacţii alergice ale pielii (roşeaţă, pete, mâncărime, umflături) 

 

rinita alergică (febra fânului, curgerea ochilor, strănutatul, curgerea nasului) 

 

înţepăturile/muşcăturile de insecte 

Dacă  aveţi  nelămuriri  legate  de  modul  de  acţiune  a  Tavegyl,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Tavegyl 

 
Nu utilizaţi Tavegyl: 

dacă sunteţi alergic la clemastină, alte antihistaminice similare sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6) 

-         în caz de porfirie (tulburare a metabolismului) 

la copiii sub vârsta de 1 an.  

Page 2
background image

 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă sunteţi întrunul din cazurile de mai sus, pentru că în 
aceste situaţii Tavegyl nu este potrivit pentru dumneavoastră. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi Tavegyl, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistuluidacă aveţi oricare dintre 
următoarele afecţiuni: 

glaucom (presiune în ochi) 

afecţiuni grave ale stomacului 

afecţiuni ale prostatei 

-  

afecţiuni ale vezicii urinare. 

 
Tavegyl împreună cu alte medicamente 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente dar în special următoarele: sedative sau tranchilizante sau antidepresive pentru a vă 
ajuta să dormiţi, să vă calmaţi sau să trataţi depresia. 
 
Tavegyl împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Ca  şi  alte  antihistaminice,  Tavegyl  poate  creşte  efectele  alcoolului  etilic.  Evitaţi  consumul  de  alcool  dacă 
luaţi acest produs. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu trebuie să utilizaţi Tavegyl fără sfatul medicului dacă sunteţi însărcinată sau doriţi să rămâneţi gravidă, 
sau dacă alăptaţi. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Ca şi alte antihistaminice, la unele persoane, Tavegyl poate să diminueze capacitatea acestora de a fi atente. 
Tavegyl    trebuie  utilizat  cu  grijă  atunci  când  conduceţi  vehicule  sau  când  folosiţi  utilaje  dacă  manifestaţi 
reacţii adverse. Dacă experimentaţi vreun efect advers, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje. 
 
Tavegyl conţine lactoză. 
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii 
de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza Tavegyl. 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Tavegyl 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Tavegyl comprimate trebuie luate cu apă, înainte de a mânca.. 

 

Adulţi şi adolescenţi cu  vârsta peste 12 ani 

doza  uzuală  este:  1  comprimat  dimineaţa  şi  1  comprimat  seara.  Dacă  medicul  dumneavoastră  nu  vă 

recomandă altfel, nu trebuie să luaţi mai mult de 6 comprimate în decurs de 24 ore; cea mai mare doză unică 
fiind de 2 comprimate luate o dată. 
 
Copii cu vârsta între 6 şi 12 ani 

doza uzuală este: ½ - 1 comprimat Tavegyl, dimineaţa şi seara. 

 
Luaţi întotdeauna dozele indicate în prospect sau recomandate de medicul dumneavoastră. 
NU depăşiţi doza recomandată. 
 

Page 3
background image

Dacă utilizaţi mai mult Tavegyl decât trebuie 
În caz de supradozaj sau dacă aţi înghiţit accidental Tavegyl, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau celei mai apropiate unităţi de primiri urgenţe. 
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Tavegyl 
Luaţi o doză imediat ce vă aduceţi aminte, apoi continuaţi în mod obişnuit, numai dacă intervalul de timp nu 
este foarte apropiat de următoarea doză. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Tavegyl 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
OPRIŢI  administrarea  Tavegyl  şi  adresaţi-vă  imediat  medicului  dumneavoastră  dacă  aveţi  vreunul  din 
simptomele de mai jos, ce pot fi semnele unei reacţii alergice: 

 

dificultăţi de respiraţie sau de înghiţire 

 

umflarea feţei, a buzelor, a limbii sau a gâtului 

 

mâncărime severă, cu roşeaţă ori umflături (papule) 

 
Alte reacţii adverse: 
Tratamentul cu Tavegyl poate determina oboseală şi pierderea atenţiei.  
 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (afectează mai puțin de 1 din 100 utilizatori): 
Ameţeală.  
 
Reacţii adverse rare (afectează mai puțun de 1 din 1000 utilizatori)  

 

excitabilitate,  în  special  la  copii,  dificultăţi  de  respiraţie,  reacţii  (alergice)  de  hipersensibilitate  (vezi 

pct. 1 pentru simptome), gură uscată, dureri de cap,  mâncărimi ale pielii şi tulburări digestive.  
 
Reacţii adverse foarte rare (afectează mai puțun de 1 din 10000 utilizatori) 

 

tahicardie (ritm cardiac accelerat). 

 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Raportarea  reacţiilor  adverse  suspectate  după  autorizarea  medicamentului  este  importantă.  Acest  lucru 
permite  monitorizarea  continuă  a  raportului  beneficiu/risc  al  medicamentului.  Profesioniştii  din  domeniul 
sănătăţii  sunt  rugaţi  să  raporteze  orice  reacţie  adversă  suspectată  prin  intermediul  sistemului  naţional  de 
raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a 
Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.  
 
 
5. 

Cum se păstrează Tavegyl 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Tavegyl după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi 
a lunii respective. 
 
A nu se păstra la temperaturi peste 30° C. 
 
 

Page 4
background image

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Tavegyl 

Substanţa activă este clemastina (sub formă de fumarat de clemastină). Fiecare comprimat conţine 1 

mg de clemastină. 

Celelalte  componente  sunt:  stearat  de  magneziu,  povidonă,  talc,  amidon  de  porumb,  lactoză 

monohidrat. 
 
Cum arată Tavegyl şi conţinutul ambalajului 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate albicioase, rotunde, plate, cu marginile teşite, cu 
diametrul de 7 mm, prezentând pe una din feţe un şanţ median şi inscripţionate cu „OT”. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanții 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. 
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One 
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, Bucureşti, România 
 
Fabricanţii 
FAMAR ITALIA S.P.A. 
Via Zambeletti, 25-20021 Baranzate (MI), Milano, Italia 

 

NOVARTIS CONSUMER HEALTH GmbH 
Zielstattstrasse 40, 81379 München, Germania 

 

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE GmbH & Co. KG 
Barthstraße 4, 80339 München, Germania 
 
Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie, 2016.
 
 
Alte surse de informaţii 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/