KLABAX 125 mg/5 ml - PROSPECT

Prospectul pentru KLABAX 125 mg/5 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KLABAX 125 mg/5 ml
Substanța activă: CLARITHROMYCINUM
Concentrația: 125mg/5ml
Cod atc: J01FA09
Acțiune terapeutică: MACROLIDE, LINCOSAMIDE SI STREPTOGRAMINE MACROLIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6543_13.06.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PEID, cu capac din PP cu 42 g gran. pt. 60 ml susp . orala
Cod cim: W44092001
Firma producătoare: TERAPIA SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ Nr. 6543/2014/01-02                                                                  Anexa 1 
                                                                               6544/2014/01-02                            
 

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

KLABAX 125 mg/5 ml g

ranule pentru suspensie orală 

KLABAX 250 mg/5 ml 

granule pentru suspensie orală 

Claritromicină 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament  

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

         Ace

stea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 
  
Ce 

găsiţi în acest prospect: 

 
1. Ce este Klabax g

ranule pentru suspensie orală şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Klabax granule pentru suspensie orală 

3. Cum s

ă utilizaţi Klabax granule pentru suspensie orală 

4. Reacţii adverse posibile  

5. Cum se păstrează Klabax granule pentru suspensie orală  
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1.   Ce este Klabax granule pentru sus

pensie orală şi pentru ce se utilizează 

 

Klabax  g

ranule  pentru  suspensie  orală  conţine  un  antibiotic  numit  claritromicină.  Claritromicina 

aparţine  grupului  de medicamente numite antibiotice  macrolide. Antibioticele  opresc  creşterea 
bacteriilor care determi

nă infecţii. 

 
Klabax g

ranule pentru suspensie orală este indicat pentru tratamentul următoarelor infecţii cum sunt:  

infecţii ale aparatului respirator inferior, cum sunt bronşită şi pneumonie; 

infecţii ale aparatului respirator superior, cum sunt sinuzite, faringite; 

infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi; 

infecţii ale urechii (otită medie acută). 

 
Klabax 

granule pentru suspensie orală este utilizat la copii cu vârste cuprinse între 6 luni şi 12 ani. 

 

  
2.
    

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Klabax granule pentru suspensie orală  

 
Nu utiliza

ţi Klabax granule pentru suspensie orală 

dacă sunteţi alergic la claritromicină, la alte antibiotice macrolide cum sunt eritromicina sau 

azitromicina sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă utilizaţi medicamente pentru tratamentul migrenei care conţin ergotamină sau 

dihidroergotamină sau inhalatori cu ergotamină; 
-         

dacă utilizaţi medicamente care conţin terfenadină sau astemizol (utilizate pentru febra fânului sau 

alergii) sau cisapridă (pentru tulburări digestive) sau pimozidă (pentru sănătatea mintală), deoarece 

administrarea acestor medicamente împreună cu claritromicina poate duce uneori la dereglarea gravă a 
ritmului inimii; 

Page 2
background image

-         

dacă utilizaţi lovastatină, simvastatină (inhibitori de HMG-CoA reductază, medicamente numite 

statine utilizate pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge); 
-         

dacă aveţi nivel scăzut de potasiu în sânge (hipokaliemie); 

-         

dacă aveţi boală gravă de ficat cu boală de rinichi; 

-         

dacă aveţi ritm neregulat al inimii; 

-         

dacă utilizaţi medicamente care conţin ticagrelor sau ranolazină (pentru infarct miocardic, dureri în  

          

piept sau angină); 

-         

dacă utilizaţi medicamente care conţin colchicină (utilizată în gută). 

 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte  să  utilizaţi  Klabax  granule  pentru  suspensie  orală,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului.  
 

 

dacă copilul dumneavoastră are probleme cu rinichii şi/sau ficatul; 

dacă copilul dumneavoastră are infecţii cu fungi (micoză);  

dacă copilul dumneavoastră are probleme cu inima; 

dacă copilul dumneavoastră utilizează concomitent şi alte medicamente. 

 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă suspectaţi că copilul dumneavoastră are sau a avut una dintre 

afecţiunile de mai sus. 

 

Klabax 

granule pentru suspensie orală împreună cu alte medicamente  

S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 

alte medicamente. 

 

Nu trebuie să administraţi copilului dumneavoastră Klabax granule pentru suspensie orală împreună cu 
medicamentele enumerate la punctul “

Nu utilizaţi Klabax granule pentru suspensie orală”.  

 

S

puneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  copilul dumneavoastră  utilizează  următoarele  medicamente 

deoarece  doza ar putea  fi schimbat

ă sau copilul dumneavoastră ar putea avea nevoie cu regularitate de 

teste:  

digoxină, chinidină sau disopiramidă (pentru probleme la inimă); 

warfarină sau alte anticoagulante orale (pentru subţierea sângelui);  

carbamazepină, valproat, fenobarbital, fenitoină (pentru epilepsie); 

-  atorvastatin, rosuvastatin (inhibitori de HMG-

CoA  reductază  cunoscute  ca  statine  şi  utilizate  pentru 

scăderea  colesterolului  din  sânge).Statinele  pot  determina  rabdomioliză  (o  afecţiune  care  determină 

distrugerea  muşchilor  care  duce  la  afectarea  rinichilor)  şi  semnele  de  miopatie  (durere  musculară  sau 

slăbiciune musculară) trebuie monitorizate. 

nateglinide, pioglitazonă, repaglinide, rosiglitazonă sau insulină (pentru scăderea glucozei din sânge); 

teofilină (pentru pacienţii cu dificultăţi în respiraţie cum este astmul); 

- alprazolam, triazolam, midazolam (sedative); 

cilostazol (pentru probleme de circulaţie); 

- omeprazol (pentru tratamentul indigestiei sau a ulcerului gastric); 
- metilprednisolon (un corticosteroid); 

vinblastină (tratament pentru cancer); 

ciclosporină, sirolimus şi tacrolimus (imunosupresive); 

etravirină, efavirenz, nevirapină, ritonavir, zidovudină, atazanavir şi saquinavir (antivirale utilizate în 

tratamentul HIV); 

rifabutină, rifampicină, rifapentină, fluconazol, itraconazol (tratamentul anumitor infecţii); 

tolterodină (pentru o vezică hiperactivă); 

- verapamil, 

amlodipină, diltiazem (pentru tensiune arterială mare); 

sildenafil, vardenafil şi tadalafil (pentru impotenţă la bărbaţii adulţi sau pentru hipertensiunea arterială 

pulmonară – tensiune arterială mare în plămâni); 

sunătoare (pentru tratarea depresiei); 

-  aminoglicozide (un grup de antibiotice pentru trat

amentul anumitor infecţii, de exemplu gentamicină, 

neomicină). 
 
Klabax nu interac

ţionează cu contraceptivele orale. 

 

Page 3
background image

Sarcina şi alăptarea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 

adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
N

u  se  cunoaşte  siguranţa  administrării  Klabax  în  sarcină  şi  alăptare.  Dacă  Klabax  granule  pentru 

suspensie orală se administrează fetelor care sunt la vârsta la care ar putea fi gravide trebuie să spuneţi 

medicului dumneavoastră înainte de a administra acest medicament dacă este cunoscută sau suspectată o 

sarcină. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Klabax  poate  face  să  vă  simţiţi  ameţit  sau  somnolent.  În  cazul  în  care  vă  afectează  în  acest  fel,  nu 
conduce

ţi vehicule, nu folosiţi utilaje sau orice altceva care necesită vigilenţă. 

 

Klabax conţine aspartam  

Este sursă de fenilalanină. Poate fi dăunător pentru persoanele cu fenilcetonurie. 
 

Klabax conţine zahăr 
Klabax 250 mg g

ranule pentru suspensie orală conţine 2508 mg zahăr la 5 ml suspensie orală zahǎr. 

Klabax 125 mg g

ranule pentru suspensie orală conţine 2928,5 mg zahăr la 5 ml suspensie orală zahǎr. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 

să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 
 
3.    

Cum să utilizaţi Klabax granule pentru suspensie orală  

 
Utiliz

aţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 

Di

scutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  

 

Doza trebuie stabilită de către medic.  
 
Klabax 125 mg/5 ml 

granule pentru suspensie orală 

 
Doza la copii 
 

Doza în func

ţie de greutatea corporală (kg) 

Greutatea  
(kg)  

Vârsta  
(ani)  

Doza în ml  
(de 2 ori pe zi)  

Numărul de doze de 5ml 
(de 2 ori pe zi) 

8-11  

1 - 2  

2,5  

1/2  

12-19  

3 - 6  

5  

1  

20-29  

7 - 9  

7,5  

1

şi 1/2  

30-40  

10 - 12  

10  

2  

Pentru copii < 8 kg trebuie 

administrată o doză de 0,3 ml/kg de două ori pe zi. 

 
Klabax 250 mg/5 ml 

granule pentru suspensie orală 

 
Doza la copii 
 

Doza în func

ţie de greutatea corporală (kg) 

Greutatea  
(kg)  

Vârsta  
(ani) 

Doza (de 2 ori pe zi)  
 

(ml) 

8-11  

1 - 2  

1,25 

Page 4
background image

12-19  

3 - 6  

2,5 

20-29  

7 - 9  

3,75 

30-40  

10 - 12  

 

Pentru copii < 8 kg trebuie 

administrată o doză de 0,15 ml/kg de două ori pe zi. 

 

Medicii pot prescrie o doză mai mare sau mai mică faţă de cele prezentate mai sus. 
 

Pregătirea pentru utilizare: 
 
Klabax 125 mg/5 ml
Flacon cu 42 g granule pentru 60 ml suspensi

e orală. 

Flacon cu 70 g granule pentru 100 ml suspensie orală. 
Constituirea suspensiei

:  în  flaconul  ce  conţine  granule  pentru  suspensia  orală  se  adaugă  apă  fiartă  şi 

răcită  până  la  2/3 din nivelul marcat şi  se  agită  energic  până  la  omogenizarea  completă,  apoi se 

completează cu apă fiartă şi răcită până la nivelul marcat şi se agită energic. Agitaţi flaconul înainte de 
fiecare utilizare. 

Concentraţia claritromicinei în suspensia constituită este de 125 mg/5 ml. 
 
Klabax 250 mg/5 ml
Flacon cu 42 g granule pen

tru 60 ml suspensie orală. 

Flacon cu 70 g granule pentru 100 ml suspensie orală. 
Constituirea suspensiei

:  în  flaconul  ce  conţine  granule  pentru  suspensia  orală  se  adaugă  apă  fiartă  şi 

răcită  până  la  2/3 din nivelul marcat şi  se  agită  energic  până  la  omogenizarea  completă,  apoi  se 

completează cu apă fiartă şi răcită până la nivelul marcat şi se agită energic. Agitaţi flaconul înainte de 
fiecare utilizare. 

Concentraţia claritromicinei în suspensia constituită este de 250 mg/5 ml. 
 
Klabax 

granule pentru suspensie orală trebuie administrat de două ori pe zi, o dată dimineaţa şi o dată 

seara.  Acesta poate fi administrat în timpul meselor  sau între mese,  cum  este mai convenabil. 

Se agită 

flaconul înaintea fiecărei administrări. 
 
D

urata obişnuită a tratamentului este de 5 până la 10 zile. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Klabax granule pentru suspensie orală decât trebuie 

Dacă aţi administrat accidental copilului dumneavoastră mai mult Klabax granule pentru suspensie orală 
decât ar trebui  sau 

copilul dumneavoastră înghite accidental mai mult medicament, adresaţi-vă imediat 

medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau  celui  mai  apropiat  spital.  O supradoză de Klabax granule 

pentru suspensie orală poate determina vărsături şi dureri de stomac. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Klabax granule pentru suspensie orală 

Dacă aţi uitat să administraţi copilului dumneavoastră o doză de Klabax granule pentru suspensie orală, 
administra

ţi  doza  uitată  cât  mai curând posibil şi apoi reveniţi la programul normal de administrare a 

dozelor. Dacă se apropie momentul administrării următoarei doze, nu mai administraţi doza uitată. Nu 
administra

ţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 

Dacă încetaţi să luaţi Klabax granule pentru suspensie orală 
Este foarte important 

ca  tratamentul  să  fie  continuat  pe  toată  durata  indicată  de  medic,  chiar  dacă 

simptomele au dispărut înainte de terminarea tratamentului. Dacă tratamentul se întrerupe mai devreme 

decât ar trebui, infecţia poate reapărea. 
 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4.   

Reacţii adverse posibile 

 

Page 5
background image

Ca toate  medicamentele,  acest medicament  poate  provoca 

reacţii  adverse  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 

persoanele.  
 

Dacă apar următoarele reacţii adverse opriţi administrarea medicamentului şi informaţi imediat medicul 

dumneavoastră sau mergeţi la cel mai apropiat spital: 

diaree gravă sau prelungită care poate avea conţinut de sânge sau mucus. Diareea poate apărea la mai 

mult de 2 

luni  de  la  tratamentul  cu  claritromicină  şi  în  acest  caz  trebuie  să-l  contactaţi  pe  medicul 

dumneavoastră. 

erupţie cutanată, dificultăţi de respiraţie, leşin sau umflarea feţei, buzelor, mâinilor/picioarelor. Acestea 

pot fi semne

le unei reacţii alergice. 

îngălbenirea pielii şi al albului ochilor (icter), mâncărime, scaune decolorate, urină de culoare neagră, 

abdomen tensionat sau pierderea poftei de mâncare. Acestea pot fi semne că ficatul nu funcţionează cum 
trebuie. 

reacţii grave ale pielii cum sunt vezicule pe piele, gură, buze, ochi sau la nivelul organelor genitale 

(simptome ale unei reacţii alergice rare numită sindrom Stevens-Johnson/necroliză epidermică toxică). 

durere  musculară  sau  slăbiciune  musculară  cunoscute  ca  rabdomioliză  (o  afecţiune  care  determină 

distrugerea muşchilor care duce la afectarea rinichilor).  
 

Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

dureri de cap,  

insomnie, 

modificări ale gustului, cum este gust metalic sau amar, 

diaree, greaţă, vărsături, indigestie, dureri abdominale,  

modificări ale testelor funcţiilor hepatice, 

erupţii pe piele,  

transpiraţii abundente. 

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):  

umflarea, î

nroşirea sau mâncărimea pielii, 

candidoză orală sau vaginală, 

inflamaţia stomacului şi a intestinului (gastroenterită), 

infecţii vaginale, 

scăderea numărului celulelor albe din sânge, infecţii, 

creşterea numărului unor anumite celule din sânge – eozinofilie, trombocitemie, 

scăderea poftei de mâncare, 

anxietate, nervozitate, 

ameţeli, somnolenţă, tremor, 

vertij (

senzaţie de învârtire), zgomote în urechi, deficienţe ale auzului, 

prelungirea intervalului QT, palpitaţii, 

sângerări nazale; 

boală  de  reflux  gastroesofagian,  inflamaţii  ale  stomacului,  ale  limbii  şi  a  cavităţii  bucale, 

distensie abdominală, durere de anus sau de rect, constipaţie, gură uscată, eructaţii, flatulenţă, 

hepatită, creşterea transaminazelor în sânge, 

mâncărime, urticarie, erupţii cutanate, 

dureri musculare, spasme musculare, rigiditate a mu

şchilor, 

creşterea creatininei şi a ureei în sânge, 

stare generală de rău, febră, astenie, dureri toracice, frisoane, oboseală, 

creşterea fosfatazei alcaline sanguine, creşterea lactat dehidrogenazei sanguine. 

 

Cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile): 

colita pseudomembranoasă (inflamarea colonului cu diaree, uneori cu sânge şi mucus şi dureri în 

partea inferioară a abdomenului) şi poate fi de intensitate moderată până la severă, 

erizipel (o infecţie a pielii),  

scăderea numărului de plachete sanguine, 

reducerea severă a numărului celulelor albe, 

senzaţie  de  constricţie  la  nivelul  toracelui,  dificultăţi  în  respiraţie  sau  umflarea  feţei,  limbii, 

buzelor, mâinilor sau picioarelor, febră, senzaţie de slăbiciune – reacţie alergică gravă, 

halucinaţii  (vederea  şi  auzirea  unor lucruri inexistente), psihoze, depresie,  dezorientare, 

depersonalizare, coşmaruri şi confuzii, 

Page 6
background image

parestezie (senzaţie anormală de furnicături şi înţepături), convulsii, pierderea simţului gustativ, 

tulburări ale mirosului, 

surditate, 

tahicardie  ventriculară  (bătăi  cardiace  anormal  de  rapide)  şi  torsada  vârfurilor  (ritm  cardiac 

accelerat care poate pune viaţa în pericol), 

sângerări  neobişnuite sau tendinţă crescută de sângerare, 

inflamarea pancreasului (pancreatită), 

modificarea culorii  limbii, modificarea culorii dinţilor, 

afectarea grav

ă a ficatului, 

sindrom Stevens-

Johnson  (afecţiune  severă  cu  febră,  apariţia  de  vezicule  pe  piele,  dureri 

articulare şi/sau infecţii oculare) şi necroliză epidermică toxică  

erupţie cutanată medicamentoasă cu eozinofilie şi afectarea unor organe interne (DRESS), acnee, 

distrugeri musculare, 

nefrită interstiţială (afectare renală cu urină sanguinolentă, febră şi dureri), insuficienţă renală, 

prelungirea timpului de protrombină, culoare anormală a urinei. 

 

Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 

Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/. Raportând 

reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament.  
 
 
5.   

Cum se păstrează Klabax granule pentru suspensie orală  

  

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
P

ăstraţi la temperaturi  sub 25ºC, în ambalajul original - produsul finit. 

P

ăstraţi  la temperaturi   sub 25ºC, în ambalajul original pe  o  perioadă  de  maxim  14  zile  (suspensia 

constituită). 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
arunc

aţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Klabax granule pentru suspensie orală 

Substanţa activă este claritromicina. Klabax 125 mg/5 ml: 5 ml suspensie orală constituită conţin 

claritromicină  125  mg.  Klabax 250 mg/5 ml:  5  ml  suspensie  orală  constituită  conţin 

claritromicină 250 mg. 

Celelalte componente sunt: 

Klabax 125 mg/5 ml : 
Celuloz

ă  microcristalină,  hipromeloză  5 cps, hidroxipropilceluloză, croscarmeloză  sodică,  acid 

alginic, copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) (dispersie 30%), macrogol 1500, talc, carbomer 
(Carbopol 974 P), dioxid de siliciu coloidal anhidru, zah

ăr, aspartam, gumă xanthan, citrat monosodic, 

benzoat de sodiu, dioxid de titan (E 171), arom

ă  de  mentă  517,  aromă  « Tutti Frutti 051880 AP 

0551 », clorur

ă de sodiu 

 

Klabax 250 mg/5 ml : 
Celuloz

ă  microcristalină,  hipromeloză  5 cps, hidroxipropilceluloză, croscarmeloză  sodică,  acid 

alginic, copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) (dispersie 30%), macrogol 1500, talc, carbomer 
(Carbopol 974 P), dioxid de siliciu coloidal anhidru, zah

ăr, aspartam, gumă  xanthan,  citrat 

Page 7
background image

monosodic, benzoat de sodiu, dioxid de titan (E 171), arom

ă  de  mentă  517,  aromă  « Tutti Frutti 

051880 AP 0551 », clorur

ă de sodiu 

 

Cum arată Klabax şi conţinutul ambalajului 
Klabax 

se prezintă sub formă de granule fine de culoare albă până la aproape albă  

Suspensia constituită: suspensie de culoare albă până la aproape albă, cu gust dulce şi aromă de fructe. 
 
Klabax 125 mg/5 ml: 

Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 42 g granule pentru 60 ml suspensie orală. 
Cutie cu u

n flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 70 g granule pentru 100 ml suspensie orală. 

 

Klabax 250 mg/5 ml: 

Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 42 g granule pentru 60 ml suspensie orală. 

Cutie cu un flacon din polietilenă de înaltă densitate cu 70 g granule pentru 100 ml suspensie orală. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Terapia SA 
Str. Fabricii nr. 124,  
Cluj Napoca,  
România 
 

Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 
Acest prospect a fost revizuit în Mai 2015. 

KLABAX 125 mg/5 ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. din PEID, cu capac din PP cu 70 g gran. pt. 100 ml susp . orala