IKERVIS 1 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru IKERVIS 1 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IKERVIS 1 mg/ml
Substanța activă: CICLOSPORINUM
Concentrația: 1mg/ml
Cod atc: S01XA18
Acțiune terapeutică: ALTE MED.OFTALMICE ALTE MEDICAMENTE FOLOSITE IN OFTALMOLOGIE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 6 folii protectoare sigilate din Al a cate 5 recipiente unidoza din PEJD x 0,3 ml pic. oft., emulsie
Cod cim: W62621001
Firma producătoare: EXCELVISION - FRANTA