SAPROSAN® (vezi A07AXN1) - PROSPECT

Prospectul pentru SAPROSAN® (vezi A07AXN1) - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SAPROSAN® (vezi A07AXN1)
Substanța activă: CHLORQUINALDOLUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: P01AA04
Acțiune terapeutică: AMOEBICIDE SI ALTE ANTIPROTOZOARE DERIVATI DE CHINOLONE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12517_30.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/PVC x 10 draj.
Cod cim: W10782001
Firma producătoare: SINTOFARM SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12517/2019/01-02   

                

                    Anexa 1 

                                                                                                                                                                               Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

SAPROSAN 100 mg drajeuri 

clorchinaldol 

 
 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.        
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct.4 

-

 

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Saprosan şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Saprosan 

3. 

Cum să luaţi Saprosan 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Saprosan 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1. 

Ce este Saprosan şi pentru ce se utilizează  

 

Saprosan  conţine  o  substanţă  activă  numită  clorchinardol.  Aceasta  face  parte  din  categoria  medicamentelor 
numite: 

produse  antiparazitare,  preparate  antiprotozoare,  amoebicide  şi  similare,derivaţi  de 

chinolone,  alte antiinfecţioase intestinale. 

 
Saprosan este recomandat în cazul în care aveţi: 

 

gastroenterocolită acută – o infecţie acută a stomacului şi intestinului,  

 

diaree estivală,  

 

forme uşoare de dizenterie amoebiană,  

 

giardioză – infecţie cu giardia. 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Saprosan 

 
Nu luaţi Saprosan : 

dacă sunteţi alergic la clorchinardol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

Copii cu vârsta mai mică de 6 ani nu trebuie să ia Saprosan. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Saprosan, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 

În cazul asocierii cu alte produse ce conţin halochine (mexaform, mexase, intestopan) nu se vor depăşi 750 
mg  clorchinaldol  pe  zi la  adulţi  şi 400 mg  clorchinaldol  pe  zi la  copiii  cu  vârsta  mai  mare  de  6  ani;  aceste 


Page 2
background image

preparate  nu  se  administrează  în  cure  succesive,  iar  durata  totală  însumată  a  tratamentului  nu  trebuie  să 
depăşească o lună. 

Se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică şi/sau renală. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l 
întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

Copii  

Copii cu vârsta mai mică de 6 ani nu trebuie să ia Saprosan. 

 
Saprosan împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Deoarece nu există studii clinice care să demonstreze eventualele efecte toxice asupra fătului sau sugarului, 
nu se recomandă administrarea produsului în perioada sarcinii sau alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu există date care să demonstreze că produsul influenţează capacitatea

 

de a conduce vehicule sau 

de a folosi utilaje. 

 
Saprosan  conţine  lactoză  monohidrat  şi  zahăr

.  Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  atenţionat  că  aveţi 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

3. 

Cum să luaţi Saprosan 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în prospect sau aşa cum v-a spus medicul sau 
farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulţi:

 doza recomandată este de 100 - 200 mg (1 - 2 drajeuri 

Saprosan

), administrate oral, de 3 ori 

pe zi, nemestecate, la distanţă de mese.  

Durata  tratamentului  nu  trebuie  să  depăşească  7  -  10  zile  în  afecţiunile  acute  şi  o  lună  în  cele 
cronice. La nevoie, în afecţiunile cronice, tratamentul poate fi repetat după o pauză de 10 zile. 

   

Utilizarea la copii şi adolescenţi 

Saprosan nu trebuie administrat copiilor cu vârsta mai mică de 6 ani. 

 
Dacă luaţi mai mult Saprosan decât trebuie 

Contactaţi imediat medicul dacă aţi luat o doză mai mare decât trebuie! 
În caz de supradozaj, se recomandă întreruperea administrării produsului şi prezentarea de urgenţă la medic. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Saprosan 

Luaţi doza pe care aţi uitat-o imediat ce v-aţi adus aminte. Dacă mai este puţin timp până când trebuie să vă 
administraţi următoarea doză, nu o mai luaţi pe cea pe care aţi uitat-o, urmându-vă programul obişnuit. 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 


Page 3
background image

Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea de clorchinardol: 

Rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 utilizatori): 

 

greaţă,  

 

vărsături, 

 

dureri abdominale, 

 

dureri de cap, 

 

ameţeli, 

 

erupţii cutanate. 

 
Foarte rare (afectează mai puțin de 1 din 10000 utilizatori): 

 

inflamaţia nervilor periferici, 

 

inflamaţia nervilor ochilor. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România  http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.  
 

5. 

Cum se păstrează Saprosan 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe  blister, după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Saprosan 

Substanţa activă este clorchinardol. Fiecare drajeu conţine 100 mg clorchinardol. 

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, lactoză monohidrat, gelatină,  dioxid de siliciu coloidal 
anhidru, zahăr farmaceutic, talc, carbonat de calciu,  dioxid de titan (E171), povidonă K30, macrogol 
6000, ceară galbenă, ceară Carnauba. 

 

Cum arată Saprosan şi conţinutul ambalajului 

 
Cutie cu 1 blister din folie PVC/Al cu 10 drajeuri 
Cutie cu 2 blistere din folie PVC/Al a câte 10 drajeuri 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

S.C. SINTOFARM S.A.,  

Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2, Bucureşti, România 

 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

S.C. SINTOFARM S.A.,  

Str. Ziduri între Vii, nr.22, sector 2, Bucureşti, România 

 


Page 4
background image

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019. 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/  
 


SAPROSAN® (vezi A07AXN1) se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 draj.