SAPROMED 30 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru SAPROMED 30 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SAPROMED 30 mg/g
Substanța activă: CHLORQUINALDOLUM
Concentrația: 30mg/g
Cod atc: D08AH02
Acțiune terapeutică: ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE DERIVATI DE CHINOLONE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6529_06.06.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PE, prevazut cu aplicator de pudrare din PE x 12 g pulb. cutanata
Cod cim: W13159001
Firma producătoare: MEDUMAN S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6529/2014/01                                                        Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Sapromed 30 mg/g 

pulbere cutanată

 

Clorchinaldol 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest 
medicament

, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui 
medic. 

 
 

În acest prospect găsiţi  

1.

 

Ce este Sapromed şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Sapromed 

3.

 

Cum să utilizaţi Sapromed 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum s

e păstrează Sapromed 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este 

Sapromed şi pentru ce se utilizează 

 

Sapromed 

conţine clorchinaldol. Clorchinaldolul aparţine grupei hidroxichinolonelor halogenate, 

cu proprietăţi bacteriostatice faţă de stafilococi, streptococi şi enterococi ca şi faţă de alte tulpini 

sensibile sau devenite rezistente la antibiotice. Acţiunea lui fungicidă faţă de o serie întreagă de 

fungi şi de distrugere a unor protozoare este, de asemenea, foarte importantă. 
 
Sapromed este indicat în:  

Pediatrie: 

Pemfigusul nou-

născuţilor şi alte piodermite ale copilului. 

Chirurgie: 

 

Plăgi infectate, escare, abcese incizate, antrax, panariţiu, etc. 

Dermatologie: 

 

Profilaxia şi tratamentul micozelor interdigitale ale picioarelor (în asociere cu alte forme 
farmaceutice). 

 
 

Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sapromed 

 


Page 2
background image

Nu utilizaţi Sapromed

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la clorchinaldol sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

Nu aplicaţi Sapromed pe mucoase, în special pe mucoasa oculară şi nazală. 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Sapromed, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Sapromed împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea 

să utilizaţi orice alte medicamente. 
 

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente. 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi 

gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 
Sapromed poate fi utilizat în timp

ul sarcinii si alǎptării, deoarece nu se absoarbe după aplicarea 

pe piele. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Sapromed nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Sapromed 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum 
v-

a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu 

sunteţi sigur. 
 

Doze 

La adulţi şi copii doza recomandatǎ este de 2-4 aplicaţii Sapromed pe zi. 
 

Mod de administrare:  

Sapromed se aplică prin pudrare pe zona de piele afectată, folosindu-se singur sau asociat cu un 

unguent care conţine clorchinaldol, în special la sugari. 
 

Durata tratamentului:

  

Sapromed se administrea

zǎ pentru o perioadǎ de timp de maxim 7 zile. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile 

 

Ca  toate  medicamentele,  Sapromed  poate  provoca reacţii  adverse,  cu  toate că nu  apar la toate 
persoanele. 
 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 utilizator din 10 

Frecvente: 

care afectează 1 până la 10 utilizatori din 100 


Page 3
background image

 

Mai puţin frecvente: 

care afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000 

Rare: 

care afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Reacţii adverse rare  

Pot să aparǎ reacţii de hipersensibilitate. 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Sapromed 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon după EXP. Data 

de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 

cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Sapromed

 

-

 

Substanţa activă este clorchinaldolul. Un gram pulbere cutanată conţine clorchinaldol 30 
mg. 

-

 

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, talc. 

 

Cum arată Sapromed şi conţinutul ambalajului 

Sapromed se prezintă sub formă de pulbere finǎ, de culoare gǎlbuie până la slab brun. 
 
Este disponibil în cutii cu un flacon 

prevăzut cu aplicator pentru pudrare (capac perforat + capac 

etanșare) din polietilenă, de culoare albă, a 12 g pulbere cutanată.

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

S.C. Meduman S.A. 
Str. Aleea Eroilor nr.28, 

Vişeu de Sus–435700, jud. Maramureş 

România 
 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 

Acest prospect a fost aprobat în Iunie 2014.