ERBITUX 5mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru ERBITUX 5mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ERBITUX 5mg/ml
Substanța activă: CETUXIMABUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: L01XC06
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla x 50 ml sol. perf.
Cod cim: W52549003
Firma producătoare: MERCK KGAA - GERMANIA