LETIZEN® 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LETIZEN® 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LETIZEN® 10 mg
Substanța activă: CETIRIZINUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: R06AE07
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE PIPERAZINE
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11926_11.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. x 10 compr. film.
Cod cim: W12818001
Firma producătoare: KRKA D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 
 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11926/2019/01-02                                                         Anexa 1 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Letizen 10 mg comprimate filmate 

Diclorhidrat de cetirizină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Letizen şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Letizen  

3.

 

Cum să luaţi Letizen  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Letizen 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Letizen şi pentru ce se utilizează 

 

Substanţa activă din Letizen este diclorhidratul de cetirizină. 
Letizen este un medicament antialergic. 
 
La adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta mai mare de 6 ani, Letizen 10 mg comprimate filmate este 
indicat: 

pentru ameliorarea simptomelor nazale şi oculare din rinita alergică sezonieră şi nesezonieră. 

-

 

pentru ameliorarea urticariei. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi

 

Letizen 

 
Nu luaţi Letizen 

-

 

dacă aveţi o boală gravă de rinichi (insuficienţă renală severă cu clearance-ul creatininei sub 10 
ml/min); 

dacă sunteţi alergic la diclorhidratul de cetirizină, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6) și la hidroxizină sau alte derivate de piperazină (substanţe cu 
structură înrudită din alte medicamente).  

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Letizen, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

 

Dacă aveţi insuficienţă renală, vă rugăm adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări; la 
nevoie veţi utiliza o doză mai mică. Noua doză va fi stabilită de către medic. 
 
Dacă aveţi epilepsie sau aveţi risc de apariţie al convulsiilor, trebuie să vă adresaţi medicului 
dumneavoastră pentru recomandări. 
 


Page 2
background image

 
 

 

Nu au fost observate interacţiuni semnificative clinic între alcool etilic (la alcoolemie de 0,5 g/l, 
corespunzând la un pahar de vin) şi cetirizină utilizată în dozele recomandate. Totuşi, nu sunt 
disponibile date de siguranța la utilizarea concomitentă de doze mai mari de cetirizină și alcool etilic. 
Prin urmare, similar tuturor antihistaminicelor, se recomandă să evitaţi consumul concomitent de 
alcool etilic împreună cu Letizen. 
 
Dacă sunteți programat pentru testare alergică, întrebați medicul dumneavoastră dacă trebuie să 
întrerupeți tratamentul cu Letizen cu câteva zile înainte de testare. Acest medicament poate afecta 
rezultatele testelor alergice. 
 

Utilizarea la copii și adolescenți 

Nu administrați acest medicament copiilor cu vârsta sub 6 ani, deoarece formularea comprimatelor nu 
permite ajustarea dozei necesare. 
 

Letizen împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sa farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. 
 
Datorită profilului cetirizinei, nu sunt de aşteptat interacţiuni cu alte medicamente. 
 

Letizen împreună cu alimente şi băuturi 

Alimentele nu influenţează în mod semnificativ gradul absorbţiei cetirizinei . 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Utilizarea Letizen trebuie evitată la gravide. Chiar dacă este utilizat accidental de către o gravidă, 
medicamentul nu ar trebui să determine vreo afectare la făt. Cu toate acestea, medicamentul trebuie 
administrat doar dacă este necesar şi conform recomandării medicului. 
 
Cetirizina se elimină în laptele matern. Nu trebuie să utilizaţi Letizen în timpul alăptării.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Studiile clinice comparative nu au demonstrat afectarea atenţiei, stării de vigilenţă şi a capacităţii de a 
conduce vehicule după utilizarea Letizen la doza recomandată. 
Trebuie să vă monitorizaţi cu atenţie răspunsul la medicament după ce aţi luat Letizen dacă 
intenționați să conduceți, să vă angajați în activități potențial periculoase sau să folosiți utilaje. Nu 
trebuie să depășiți doza recomandată. 
 

Letizen conţine lactoză 

Dacă vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, 
adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament. 
 
 

3. 

Cum să luaţi

 

Letizen  

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Comprimatul filmat trebuie înghiţit cu un pahar cu apă. 
Comprimatul poate fi divizat în 2 doze egale. 
 

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani

 

Doza recomandată este de 10 mg o dată pe zi (1 comprimat). 
 


Page 3
background image

 
 

 

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani 

Doza recomandată este de 5 mg de două ori pe zi (două jumătăţi de comprimat). 
 

Pacienţi cu insuficienţă renală 

 

Pacienţilor cu insuficienţă renală moderată li se recomandă utilizarea a 5 mg o dată pe zi. 
Dacă aveți o boală renală severă, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului, 
care poate ajusta doza în mod corespunzător 
Dacă copilul dumneavoastră suferă de o boală de rinichi, vă rugăm să vă adresați medicului 
dumneavoastră sau farmacistului care poate ajusta doza în funcție de necesitățile copilului 
dumneavoastră. 
 
Dacă vi se pare că efectul Letizen este prea slab sau prea puternic, vă rugăm adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 

Durata tratamentului 

Durata tratamentului depinde de tipul, durata şi evoluţia afecţiunii dumneavoastră şi este indicată de 
către medic. 
 

Dacă luaţi mai mult Letizen decât trebuie 

Dacă aveţi impresia că aţi luat o doză prea mare din Letizen vă rugăm informaţi-l pe medicul 
dumneavoastră. Acesta va decide, dacă este cazul, ce măsuri trebuie luate. 
 
După administrarea unei doze mai mari decât cea recomandată, reacţiile adverse descrise mai jos pot 
deveni mai grave. Au fost raportate reacţii adverse cum sunt: confuzie, diaree, ameţeli, oboseală, 
dureri de cap, stare generală de rău, mărirea pupilei, mâncărimi, agitaţie, sedare, somnolenţă, stupor, 
bătăi rapide ale inimii, tremurături şi retenţie urinară. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Letizen 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să luaţi Letizen 

Pruritul (mâncărime intensă) și/sau urticaria pot reveni rar, dacă încetați să luați Letizen. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Aceste reacţii adverse sunt rare sau foarte rare, însă în cazul în care le observaţi, trebuie să întrerupeţi 
administrarea medicamentului şi să vă adresaţi imediat medicului dumneavoastră: 
-  

Reacţii alergice, inclusiv reacţii severe şi angioedem (reacţie alergică severă care determină 
umflarea feţei sau gâtului). Aceste reacții pot începe imediat după prima doză de medicament, 
sau mai târziu. 

 
De asemenea, au fost raportate următoarele reacții adverse: 
 

Reacții adverse frecvente

 (pot afecta până la 1 din 10 persoane): 

- somnolenţă (toropeală) 
- ameţeli, dureri de cap 
- faringită, rinită (la copii) 
- diaree, greaţă, gură uscată 
- oboseală  


Page 4
background image

 
 

 

Reacții adverse mai puțin frecvente

 (pot afecta până la 1 din 100 persoane): 

- agitaţie 
- parestezie (senzaţii anormale la nivelul pielii) 
- durere abdominală 
- prurit (mâncărime a pielii), erupţie trecătoare pe piele 
- astenie (oboseală extremă), stare de rău  
 

Reacții adverse rare

 (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): 

- reacţii alergice, unele severe (foarte rare) 
- depresie, halucinaţii, agresivitate, confuzie, insomnie 
- convulsii 
- tahicardie (bătăi rapide ale inimii) 
- anomalii ale funcţiei ficatului 
- urticarie (blânde) 
- edem (umflare) 
- creştere în greutate 
 

Reacții adverse foarte  rare

 (pot afecta până la 1 din 10000 persoane): 

- trombocitopenie (număr scăzut de plachete sanguine), 
- ticuri (spasm necontrolat) 
- sincopă, diskinezie (mişcări involuntare), distonie (contracţii musculare anormale, prelungite), 
tremor, disgeuzie (modificări ale gustului) 
- vedere înceţoşată, tulburare de acomodare (dificultate de focalizare), mişcări oculogire (mişcări 
circulare necontrolate ale ochilor) 
- angioedem (reacţie alergică gravă care cauzează umflare a feţei sau gâtului), erupţie cutanată fixă 
- eliminare anormală de urină (pierdere de urină, durere şi/sau dificultate la eliminarea urinei)  
 

Reacții adverse cu frecvență necunoscută

 (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile): 

- creșterea poftei de mâncare 
- idei de suicid (gânduri repetate de sinucidere sau preocupare pentru sinucidere), coșmar 
- amnezie, tulburări de memorie 
- vertij (senzație de învârtire sau amețeală) 
- retenție urinară (incapacitatea de a goli complet vezica urinară) 
- prurit (mâncărime intensă) și/sau urticarie la întreruperea tratamentului 
- dureri articulare 
- erupții cu vezicule care conțin puroi 
- hepatită (inflamația ficatului)  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 

 

5. 

Cum se păstrează Letizen 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj dupa EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30ºC în ambalajul original. 
 


Page 5
background image

 
 

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Letizen 

Substanţa activă este diclorhidratul de cetirizină. Un comprimat filmat conţine diclorhidrat de 
cetirizină 10 mg, echivalent cu cetirizină 8,42 mg. 

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, polividonă, stearat de 
magneziu (E572) în nucleu, şi  lactoză monohidrat, hipromeloză (E464), dioxid de titani (E171), 
macrogol 3000 şi triacetină, în film. Vezi pct. 2 ”

Letizen conține lactoză

”. 

 

Cum arată Letizen şi conţinutul ambalajului 

Letizen se prezintă sub formă de comprimate filmate rotunde, biconvexe de culoare albă, prevăzute cu 
linie mediană pe una din fețe. 
 
Letizen este disponibil în cutii cu două blistere, respectiv un blister  a câte 10 comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

KRKA, d.d., Novo mesto,  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
Slovenia 
 
 

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.

 

 


LETIZEN® 10 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 blist. x 10 compr. film.