CETIRIZINA ARENA 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CETIRIZINA ARENA 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CETIRIZINA ARENA 10 mg
Substanța activă: CETIRIZINUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: R06AE07
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE PIPERAZINE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8935_11.05.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W62765001
Firma producătoare: ARENA GROUP S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8935/2016/01                                                                            

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Cetirizină Arena 10 mg comprimate filmate 

Diclorhidrat de cetirizină 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizați acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Cetirizină Arena şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cetirizină Arena 

3. 

Cum să utilizaţi Cetirizină Arena 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Cetirizină Arena 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1. 

Ce este Cetirizină Arena şi pentru ce se utilizează  

 

Cetirizină Arena

 

este un medicament antialergic. Substanţa activă este diclorhidratul de cetirizină 

 

 

La adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani, Cetirizină Arena

 

este indicat:  

pentru ameliorarea simptomelor nazale sau extranazale (asociate cu conjunctivita) din rinita alergică 
sezonieră şi nesezonieră. Simptomele nazale sunt reprezentate de rinoree, prurit nazal şi strănut. 

în urticaria idiopatică cronică.

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Cetirizină Arena 

 
Nu utilizaţi Cetirizină Arena: 

   dacă sunteţi alergic la cetirizină, hidroxizină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

-  

dacă alăptaţi. 

dacă  aveţi  o  boală  gravă  de  rinichi  (insuficienţă  renală  severă  cu  clearance-ul  creatininei  sub  10 

ml/min) 
-  

la copii cu vârsta sub 6 ani 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Cetirizină Arena, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Dacă aveţi epilepsie sau aveţi risc de apariţie a convulsiilor, trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră 
pentru recomandări. 
 
Dacă aveţi insuficienţă renală, vă rugăm adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări; la nevoie 
veţi utiliza o doză mai mică. Noua doză va fi stabilită de către medic. 
 


Page 2
background image

Modific

ă

ri ale valorilor testelor de laborator: 

Dacă urmează să efectuaţi un test pentru alergii, opriţi tratamentul cu 3 zile înaintea testului şi anunţaţi 
medicul dumneavoastră. 

 
Cetirizină Arena împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
În timp ce utilizaţi acest medicament trebuie să evitaţi utilizarea: 
-alcoolului etilic  
-altor deprimante ale sistemului nervos central (cum ar fi sedative, tranchilizante, antidepresive, somnifere). 
Dacă utilizaţi ritonavir trebuie să vă adresaţi medicului dumneavoastră pentru recomandări. Poate fi necesară 
o ajustare a dozei; noua doză va fi stabilită de către medic. 
 

Cetirizină Arena împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Alimentele nu influenţează gradul absorbţiei cetirizinei. 
Nu au fost observate interacţiuni semnificative clinic între alcool etilic (la alcoolemie de 0,5 la mie) şi 
cetirizină utilizată în doze terapeutice. Totuşi, similar tuturor antihistaminicelor, se recomandă să evitaţi 
consumul concomitent de alcool etilic. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii poate fi periculoasă pentru embrion sau pentru făt şi trebuie 
monitorizată de către medicul dumneavoastră.

 

 

Nu trebuie să utilizaţi Cetirizină Arena

 

în timpul alăptării, deoarece cetirizina se elimină în laptele matern. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Studiile clinice comparative nu au demonstrat afectarea atenţiei, stării de vigilenţă şi a capacităţii de a 
conduce vehicule după utilizarea Cetirizină Arena

 

la doza recomandată. 

Urmăriţi răspunsul la tratament, deoarece în unele cazuri au fost semnalate somnolenţă sau reducerea 
capacităţii de reacţie la dozele recomandate; dacă acestea apar nu conduceţi şi nu folosiţi utilaje. 

 
Cetirizină Arena conţine lactoză.

 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l 
întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
 

3. 

Cum să utilizaţi Cetirizină Arena 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Dozele uzuale sunt următoarele: 

Adul

ţ

ş

i copii

 

 peste 12 ani:

 Un  comprimat filmat pe zi (10 mg) în doză unică. 

Copii între 6 

ş

i 12 

 

ani: 

Un comprimat filmat o dată pe zi (10 mg) sau ½ comprimat filmat (5 mg) de două 

ori pe zi. Comprimatul poate fi divizat în două doze egale. 
 
Pacienţii în vârstă trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a începe să ia acest medicament. 
Dacă suferiţi de afecţiuni renale, trebuie să luaţi doar jumătate din doza recomandată pentru vârsta 
dumneavoastră şi numai la recomandarea medicului. 

Înghiţiţi comprimatul cu un pahar de lichid, de preferinţă apă. 

 
Dacă vi se pare că efectul Cetirizină Arena este prea slab sau prea puternic, vă rugăm adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Cetirizină Arena decât trebuie 


Page 3
background image

Dacă aveţi impresia că aţi luat o doză prea mare din Cetirizină Arena, vă rugăm informaţi-l pe medicul 
dumneavoastră. Acesta va decide, dacă este cazul, ce măsuri trebuie luate. 
 
După administrarea unei doze mai mari decât cea recomandată, reacţiile adverse descrise mai jos pot deveni 
mai grave. Au fost raportate reacţii adverse cum sunt: confuzie, diaree, ameţeli, oboseală, dureri de cap, stare 
genarală de rău, mărirea pupilei, mâncărimi agitaţie, sedare, somnolenţă, stupor, bătăi rapide ale inimii, 
tremurături şi retenţie urinară. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Cetirizină Arena 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Cetirizină Arena 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Următorii termeni sunt utilizaţi pentru a indica cât de frecvente sunt reacţiile adverse: 

frecvente

 : mai puţin 

de 1 pacient din 10, dar mai mult de 1 din 100 ; 

mai pu

ţ

in frecvente

 : mai puţin de 1 pacient din 100, dar mai 

mult de 1 din 1000 ; 

rare

: mai puţin de 1 pacient din 1000, dar mai mult de 1 din 10 000 ; 

foarte rare

: mai 

puţin de 1 pacient din 10000 şi 

cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 nu poate fi estimată din datele disponibile.  

 

Reac

ţ

iile adverse

 

mai pu

ţ

in frecvente:

 

-senzaţie de amorţeli şi furnicături 
-agitaţie 
-mâncărime (prurit), erupţie trecătoare pe piele, 
-diaree 
-stare generala de rău, oboseală (astenie) 

 
Reac

ţ

iile adverse

 

rare:

  

-bătăi rapide ale inimii (tahicardie) 
-edeme (umflare generalizată din cauza retenției de apă) 
-hipersensibilitate 
-anomalii ale funcţiei hepatice (valori serice crescute ale transaminazelor, fosfatazei alcaline, γ-GT şi 

bilirubinei) 

-creştere în greutate 
-convulsii, dischinezie, spasme musculare (distonie), tremor, 
-agresivitate, confuzie, depresie, halucinaţii (auzirea sau vederea unor lucruri care nu există), insomnie 
-urticarie 
 

Reac

ţ

iile adverse

 

foarte rare:

  

-scăderea numărului de trombocite din sânge (trombocitopenie) 
-tulburări de acomodare, vedere înceţoşată 
-şoc anafilactic 
-tulburări ale percepţiei gustului, sincopă 
-eliminare involuntară de urină, durere și /sau dificultăți la urinare 
-edem angioneurotic, eritem polimorf 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 


Page 4
background image

 

5. 

Cum se păstrează Cetirizină Arena 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, in ambalajul original 
 
Nu utilizaţi după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a 
lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Cetirizină Arena 

Substanţa activă este diclorhidratul de cetirizină.

 

Fiecare comprimat filmat conţine diclorhidrat de 

cetirizină

 

10 mg.

 

-        Celelalte componente sunt: 

nucleu

- lactoză monohidrat, povidonă K 30, crospovidonă, stearat de 

magneziu, talc; 

film-

  hipromelază 5 cP, macrogol 400, dioxid de titan (E 171). 

 

Cum arată Cetirizină Arena şi conţinutul ambalajului

 

Cetirizină Arena se prezintă sub formă de comprimate filmate albe, cilindrice, biconvexe, prevăzute cu linie 
mediană pe una din fețe. 
Cutie cu un blister din PVC-PVdC/Al cu 10 comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

ARENA GROUP S.A. 
Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 31, Etaj 1, Ap. 1 
Sector 2, Bucureşti,  
România 

 
Fabricantul 

S.C. ARENA GROUP S.A. 
Bd. Dunării, nr. 54, Comuna Voluntari, Jud. Ilfov, Cod 077910,  
România 

 

Acest prospect a fost revizuit în mai 2016.

 

 

Alte surse de informaţii

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/