CIMZIA - PROSPECT

Prospectul pentru CIMZIA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CIMZIA
Substanța activă: CERTOLIZUMAB PEGOL
Concentrația: 200 mg
Cod atc: L04AB05
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE FACTOR DE NECROZA (TNF)TUMORALA ALFA
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 2 seringi preumplute din sticla cu piston a 1 ml + 2 tampoane cu alcool
Cod cim: W54992001
Firma producătoare: UCB PHARMA SA - BELGIA