BRINEURA 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru BRINEURA 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRINEURA 150 mg
Substanța activă: CERLIPONASUM ALFA
Concentrația: 150mg
Cod atc: A16AB17
Acțiune terapeutică: ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM ENZIME
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Dimensiunea ambalajului cu 3 flac.: 2 flac. x 150 mg de cerliponaza alfa in 5 ml solutie + 1 flac. x 5 ml solutie de spalare
Cod cim: W64486001
Firma producătoare: BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED - IRLANDA
Conținut prospect: