ZINFORO - PROSPECT

Prospectul pentru ZINFORO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZINFORO
Substanța activă: CEFTAROLINUM FOSMIL
Concentrația: 600mg
Cod atc: J01DI02
Acțiune terapeutică: ALTE ANTIBIOTICE BETALACTAMICE CEFALOSPORINE SI PENEME
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 10 flacoane de sticla a 20 ml pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila
Cod cim: W63724001
Firma producătoare: FACTA FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: