REMOVAB - PROSPECT

Prospectul pentru REMOVAB - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: REMOVAB
Substanța activă: CATUMAXOMABUM
Concentrația: 50µg/0,5ml
Cod atc: L01XC09
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa preumpluta x 50 micrograme (50µg/0,5ml ) concentrat pentru solutie perfuzabila
Cod cim: W54344001
Firma producătoare: FRESENIUS BIOTECH GMBH - GERMANIA