KYPROLIS 60 mg - PROSPECT

Prospectul pentru KYPROLIS 60 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KYPROLIS 60 mg
Substanța activă: CARFILZOMIBUM
Concentrația: 60mg
Cod atc: L01XX45
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla transparenta tip I pt. utilizare unica, dop elastomeric laminat cu fluoropolimeri si o capsa de aluminiu de tip flip off
Cod cim: W62506001
Firma producătoare: AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA
Conținut prospect: