TRECID 100 mg/5 ml - PROSPECT

Prospectul pentru TRECID 100 mg/5 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRECID 100 mg/5 ml
Substanța activă: CARBOCISTEINUM
Concentrația: 100mg/5ml
Cod atc: R05CB03
Acțiune terapeutică: EXPECTORANTE EXCL. COMBINATII CU ANTITUSIVE MUCOLITICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7677_26.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac din sticla bruna cu capac din PE si o masura dozatoare din PP cu gradatii cuprinse intre 2,5-20 ml, a 100 ml sirop
Cod cim: W61759001
Firma producătoare: BIOFARM S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7677/2015/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

TRECID 100 mg/5 ml sirop 

C

arbocisteină 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece c

onţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pent

ru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului Acestea 
includ orice posibile re

acţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este TRECID 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi TRECID 

3. 

Cum să utilizaţi TRECID 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează TRECID 

6. 

C

onţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este TRECID 

şi pentru ce se utilizează 

 
TRECID 

conţine o substanţă activă numită carbocisteina, care este un mucolitic care modifică vâscozitatea 

sputei şi este indicată în tratamentul afecţiunilor care implică dificultăţi ale expectoraţiei, în special în timpul 

afecţiunilor bronşice acute şi în acutizările bronhopneumopatiei cronice. 
 
TRECID  este indicat astfel în  tratamentul 

afecţiunilor  căilor  respiratorii  însoţite  de  tuse  productivă  şi 

anomalii ale mucusului 

(care devine abundent şi vâscos), cum ar fi răceală şi gripă, bronşită, traheobronşită, 

rinită, rinofaringită, otită seromucoasă. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi TRECID 

 
Nu ut

ilizaţi TRECID: 

dacă copilul dumneavoastră este alergic la carbocisteină sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

dacă copilul dumneavoastră are o criză de astm bronşic; 

dacă copilul dumneavoastră are vârsta sub 2 ani. 

 

Atenţionări şi precauţii 
Se admi

nistrează cu prudenţă în cazul: 

pacienţilor  astmatici  (poate  produce  bronhospasm;  pentru  evitarea  acestuia  se  asociază  cu 
bronhodilatoare); 

pacienţilor cu ulcer gastro-duodenal. 

Page 2
background image

 

Tusea  productivă  reprezintă  un  mecanism  natural  de  apărare  al  aparatului  respirator,  aşadar  nu  trebuie 

suprimată. 

Prin creşterea volumului secreţiilor bronşice, carbocisteina poate accentua reflexul de tuse. 

Apariţia tusei productive în timpul tratamentului cu carbocisteină nu trebuie inhibată prin administrarea de 
antitusive sau antisecretoare. 

Fluidificarea brutală a secreţiilor poate determina inundarea bronhiilor la bolnavii incapabili să expectoreze 
(impunându-

se bronhoaspiraţie de urgenţă). 

 

Întrucât,  la  sugari  capacitatea  de  eliminare  a  secreţiilor  bronşice  este  limitată,  datorită  particularităţilor 

fiziologice ale tractului respirator, medicamentele mucolitice pot induce congestie bronşică la sugari. 
De aceea, medicamentele mucolitice nu trebuie administrate la sugari. 
 
TRECID 

împreună cu alte medicamente 

S

puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 

orice alte medicamente. 
 

Nu  au  fost  raportate  interacţiuni  cu  alte  medicamente  sau  alte  forme  de  interacţiune  pe  parcursul 

administrării carbocisteinei. 
 
Administ

rarea concomitentă, în asociere, a unui mucolitic şi a unui antitusiv nu este indicată. 

 
Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea 

Nu este cazul. Acest medicament este destinat administrării la copii. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu este cazul 

datorită  grupei  de  vârstă  destinat.  Carbocisteina  nu  are  nicio  influenţă  asupra  atenţiei  şi 

capacităţilor de coordonare a mişcărilor. 
 
TRECID 

conţine zahăr 2 g/5 ml sirop. 

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu diabet zaharat. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că, copilul dumneavoastră are intoleranţă la unele categorii de 

glucide, vă rugăm să întrebaţi medicul înainte de a da acest medicament copilului. 
 
TRECID 

conţine para-hidroxibenzoat de metil. 

Poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate). 
 
 
3. 

Cum s

ă utilizaţi TRECID 

 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Copii cu vârst

a între 2 şi 5 ani: 100 mg carbocisteină (5 ml sirop) administrate oral de 2 ori pe zi. 

Copii cu vârsta peste 5 ani

100 mg carbocisteină (5 ml sirop) administrate oral de 3 ori pe zi. 

 
Durata tratamentului 

Se recomandă utilizarea pentru 8-10 zile. 
În cazu

l afecţiunilor cronice recidivante, medicul poate recomanda ca durata tratamentului să fie prelungită 

până la 3 săptămâni, iar tratamentul să fie repetat de mai multe ori pe an. 
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din TRECID 

Întrerupeţi tratamentul şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi TRECID 

Nu administraţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Page 3
background image

Dacă încetaţi să utilizaţi TRECID 

Încetarea utilizării nu este urmată de efecte nedorite. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 

persoanele. 
 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 

pacient din 10), frecvente (care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi), mai puţin frecvente (care afectează 

mai puţin de 1 din 100 pacienţi), rare (care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi), foarte rare (afectează 

mai  puţin  de  1  din  10000  pacienţi),  cu  frecvenţă  necunoscută  (care  nu  poate  fi  estimată  din  datele 
disponibile). 
 

Reacţii adverse frecvente: greaţă, vărsături, diaree, dureri abdominale. 
 

Reacţii  adverse foarte  rare: dureri de cap, ameţeli, palpitaţii, dificultăţi în respiraţie, mâncărime, erupţie 

cutanată, urticarie şi umflarea feţei. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau farmacistului. Acestea 

includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile  adverse 

direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 

adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se 

păstrează TRECID 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
A se utiliza în maxim 20 zile de la prima deschidere a flaconului. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după „Data expirării”. Data de expirare 

se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe calea apei sau a reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine TRECID 

Substanţa activă este carbocisteina. 5 ml sirop conţin 100 mg carbocisteină. 

Celelalte componente sunt: 

apă  purificată,  zahăr,  hidroxid  de  sodiu,  acid citric monohidrat,  p-

hidroxibenzoat de metil (E 218), v

anilină, aromă caramel, colorant caramel amoniacal. 

 

Cum arată TRECID şi conţinutul ambalajului 
TRECID 

se  prezintă  ca  un  lichid  siropos,  limpede,  de  culoare  brună,  cu  miros  caracteristic  vanilinei  şi 

aromei de caramel, cu gust dulce-

amărui. 

Este ambalat într-o cutie cu 

un flacon din sticlă brună a 100 ml şi măsură dozatoare cu gradaţii de la 2,5 ml la 

20 ml. 

Page 4
background image

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
SC BIOFARM SA 
Str. Logof

ătul Tăutu, nr. 99, 

sector 3, Bucure

şti 

România 
 
Pent

ru  orice  informaţii  referitoare la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 

deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: SC BIOFARM SA. 

 
Acest prospect a fost revizuit în mai 2015. 
 

Informaţii  detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/