FLUIDOL 250mg/5ml - PROSPECT

Prospectul pentru FLUIDOL 250mg/5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FLUIDOL 250mg/5ml
Substanța activă: CARBOCISTEINUM
Concentrația: 250mg/5ml
Cod atc: R05CB03
Acțiune terapeutică: EXPECTORANTE EXCL. COMBINATII CU ANTITUSIVE MUCOLITICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12525_30.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din PVC x 100 ml sirop + lingurita dubla gradata la 2,5 si 5 ml
Cod cim: W07657001
Firma producătoare: TIS FARMACEUTIC SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12525/2019/01 

        

                                      Anexa 

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Fluidol 250 mg/5 ml sirop 

carbocisteină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe  să luaţi acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Daca după 5 zile nu va simțiti mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 
 

 
Ce găsiți în acest prospect 

 
1.

 

Ce este Fluidol 250 mg/5 ml și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Fluidol 250 mg/5 ml 

3.

 

Cum să luaţi Fluidol 250 mg/5 ml 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Fluidol 250 mg/5 ml 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații  

 
 
 
1.

 

Ce este Fluidol 250 mg/5 ml și pentru ce se utilizează 

 
Fluidol 250 mg/5 ml, sirop face parte din grupa: expectorante fără combinaţii cu antitusive, 
mucolitice. 

 

Acest medicament este indicat în tratamentul afecţiunilor respiratorii acute, care implicǎ dificultǎţi în 
expectoraţie (respectiv în eliminarea secreţiilor bronşice). 

 

 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să luați utilizați Fluidol 250 mg/5 ml

 

 
Nu luaţi Fluidol 250 mg/5 ml 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la carbocisteină sau la oricare dintre componentele Fluidol. 

-  

în timpul crizei de astm bronşic. 

 
 

Atenționări și precauții

 

dacă dumneavoastră aveţi astm bronşic 

în caz de ulcer gastric sau duodenal 

Utilizarea acestui medicament trebuie întotdeauna să fie însoţită de efortul voluntar de a tuşi, pentru a 
permite expectoraţia. 
În timpul tratamentului cu acest medicament nu trebuie să se utilizeze medicamente antitusive 
(destinate să calmeze tusea) sau medicamente care inhibă secreţiile bronşice. 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului în cazul în care dificultăţile de expectorare nu 
se ameliorează. 


Page 2
background image

 

 
 

Fluidol 250 mg/5 ml împreună cu alte medicamente

 

 
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Studiille la animale nu au pus în evidenţă efectul teratogen. În lipsa unor date clinice disponibile, se va 
evita administrarea acestui medicament pe perioada sarcinii. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

Fluidol 250 mg/5 ml conține : 

Medicamentul conţine p-hidroxibenzoat de metil care poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate). 
Dacă medicul v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi 
înainte de a lua acest medicament. 

 
 
3. 

Cum să luați Fluidol 250 mg/5 ml 

 
Luați întotdeauna Fluidol exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
1ml sirop conţine 50 mg carbocisteină 
O lingurita sirop (5ml) conţine 250 mg carbocisteină.  

Adulţi: 

Doza este de 750 mg carbocisteină de trei ori pe zi  

Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 5 zile fără avizul medicului. 

 

Dacă luați mai mult Fluidol 250 mg/5 ml decât trebuie.

 

Întrerupeţi tratamentul şi adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.  

 
Dacă uitaţi să luaţi Fluidol 250 mg/5 ml 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Fluidol 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În  cazuri  izolate  pot  să  apară  diaree,  vărsături,  pirozis  şi  greaţă;  în  aceste  cazuri  se  recomandă 
reducerea dozelor. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Raportarea reacțiilor adverse 


Page 3
background image

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Fluidol 250 mg/5 ml 

 
 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Fluidol după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 
2 ani 
 

 
6. 

Conținutul ambalajului și alte informații

 

 
Ce conţine Fluidol 250 mg/5 ml 

Substanţa activă este: carbocisteina 

Celelalte  componente  sunt:  p-hidroxibenzoat  de  metil,  p-hidroxibenzoat  de  propil,  glicerol, 

sorbitol 70% necristalizabil, zaharină sodică, aromă de zmeură, hidroxid de sodiu, apă purificată 
 

Cum arată Fluidol 250 mg/5 ml şi conţinutul ambalajului 

Cutie cu un flacon din PET de culoare maro a 100 ml şi o linguriţă dublă dozatoare gradată la 2,5 şi  
5 ml 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
SC TIS Farmaceutic SA 
Str. Industriilor nr. 16, Sector 3, Bucuresti 

 
Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  

http://www.anm.ro/