ECANSYA 150mg - PROSPECT

Prospectul pentru ECANSYA 150mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ECANSYA 150mg
Substanța activă: CAPECITABINUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: L01BC06
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PIRIMIDINICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al x 60 comprimate filmate
Cod cim: W60217002
Firma producătoare: KRKA D.D. - MAREA BRITANIE