INVOKANA 100mg - PROSPECT

Prospectul pentru INVOKANA 100mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INVOKANA 100mg
Substanța activă: CANAGLIFLOZINUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: A10BX11
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din PVC/Al perforat pentru eliberarea unei unitati dozate x 100 compr. film.
Cod cim: W60447004
Firma producătoare: JANSSEN CILAG SPA - ITALIA