GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 95 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 95 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 95 mg/ml
Substanța activă: CALCII GLUCONAS
Concentrația: 95mg/ml
Cod atc: A12AA03
Acțiune terapeutică: CALCIUM PREPARATE CU CALCIU
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13308_02.07.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 fiole x 10 ml sol. inj.
Cod cim: W60222003
Firma producătoare: ZENTIVA SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13308/2020/01-02   

 

 

 

Anexa 1 

                                                                                                                                                                       Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 95 mg/ml soluţie injectabilă 

Gluconat de calciu 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA

 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 

3. 

Cum să vi se  administreze GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA

  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA

 

şi pentru ce se utilizează 

 

GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA

 

face parte din grupa medicamentelor suplimente

 

minerale, calciu, 

preparate cu calciu şi este indicat în tratamentul de urgenţă în caz de: 
- hipocalcemie; 
- tetanie hipocalcemică; 
- rahitism hipocalcemic: după faza iniţială a tratamentului calciul injectabil poate fi utilizat în perfuzie, în 
asociere cu tratamentul specific cu vitamina D. 
Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 

 

Nu trebuie să vi se administreze GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA dacă: 

-  aveţi  hipersensibilitate  la  gluconat  de  calciu  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6); 
- aveţi hipercalcemie; 
- aveţi hipercalciurie; 
- urmaţi concomitent un tratament cu digitalice. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte  să  utilizaţi  GLUCONAT  DE  CALCIU  ZENTIVA  adresaţi-vă

 

medicului  dumneavoastră  sau 

farmacistului. 
Tratamentul se va supraveghea prin monitorizarea calcemiei, eventual electrocardiogramei. 
Administrarea medicamentului se va face în clinostatism. 
Dacă gluconatul de calciu se administrează nediluat, injectarea trebuie să fie extrem de lentă  
(10 ml în 10 – 15 min.). 
GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA nu se administrează pe cale subcutanată sau intramusculară. 


Page 2
background image

 

 

2

Dacă în fiolă apare un precipitat, medicamentul nu trebuie utilizat. 
 

GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
 

Interac

ţ

iuni contraindicate 

Digitalice: în cazul utilizării concomitente pot apare tulburări de ritm grave cu potenţial letal. 

 
Interac

ţ

iuni de luat în considerare 

Diuretice tiazidice: risc de hipercalcemie prin diminuarea eliminării urinare a calciului. 

Asocierea  cu  formele  minerale  ale  fosforului  care  ar  putea  antrena  formarea  unor  precipitate  este 

contraindicată. Doar asocierile unde fosforul este legat la un anion organic pot fi utilizate.

   

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 

În clinică nu a fost evidenţiat nici un efect malformativ sau fetotoxic particular.  
Experienţa clinică privind utilizarea calciului injectabil la gravide este insuficientă pentru a exclude orice 
risc. De aceea calciul injectabil nu trebuie utilizat la gravide decât dacă este absolut necesar după analiza 
raportului risc potenţial fetal/beneficiu matern. 
 
Datorită trecerii calciului în laptele matern, alăptarea trebuie evitată în timpul administrării 
medicamentului

 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Medicamentul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 
 

3. 

Cum să vi se  administreze GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA

 

 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  v-a  spus  medicul.  Discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Medicamentul se administrează în bolus, lent sau în perfuzie intravenoasă. 
10 ml soluţie injectabilă conţin 90 mg calciu elemental. 

 

Adulţi 
În funcţie de gradul urgenţei: 
- se administrează 90 -180 mg calciu elemental (1 – 2 fiole GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA) 
intravenos lent (10 -15 min.) 
- apoi (sau începând direct în acest mod) se administrează 1 – 2 mg calciu elemental/kg/oră  
în perfuzie. 
 
Copii şi sugari 
În general se administrează 50 mg calciu elemental/kg/24 ore, în perfuzie. 
În caz de extremă urgenţă, se administrează 5 mg calciu elemental/kg intravenos lent (diluând  
un ml soluţie injectabilă în 5 ml soluţie izotonică), în 10 – 15 min. 

 

Dacă utilizați mai mult GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA decât trebuie 

Manifestările  unei  hipercalcemii  sunt  la  nivel  cardiovascular  (hipertensiune  arterială,  tulburări 
vasomotorii,  tulburări  de  ritm  cu  posibilă  oprire  cardiacă  şi  generale  (poliurie,  polidipsie,  vărsături, 
deshidratere).  Este  necesară  oprirea  tratamentului  cu  calciu  şi  rehidratare,  iar  dacă  hipercalcemia  este 
severă, reanimarea într-un serviciu specializat. 

 
 


Page 3
background image

 

 

3

 
 

4. 

Reacţii adverse posibile  

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 

 

În caz de perfuzii prelungite, există riscul calcificărilor vasculare subcutanate sau viscerale. 
În cazul extravazării, există riscul necrozei tisulare.  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând 

reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 

 
 

5. 

Cum se păstrează GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie  şi  etichetă  după  EXP.  Data  de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25

0

C, în ambalajul original. 

 

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 

-

 

Substanţa activă este gluconat de calciu. 10 ml soluţie injectabilă conţin gluconat de calciu 
pentru preparate injectabile 950 mg;

 

-

 

Celelalte componente sunt: zaharat de calciu, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

 

 
Cum arată GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA şi conţinutul ambalajului 

Cutie  cu  5  fiole  din  sticlă  incoloră,  prevăzute  cu  inel  de  rupere  sau  cu  punct  de  rupere  sau  cu  inel  de 
rupere și un inel colorat (galben) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml soluţie injectabilă. 
 
Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de 
rupere și un inel colorat (galben) pe gâtul fiolei pentru identificare, a câte 10 ml soluţie injectabilă. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: +4 021.304.75.97 
[email protected]

 

 
 

Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 


Page 4
background image

 

 

4

România 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel.: +4 021.304.75.97 
[email protected]

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2020. 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 
 

 

 

 

 

 

 


GLUCONAT DE CALCIU ZENTIVA 95 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 fiole x 10 ml sol. inj.