DOXILEK - PROSPECT

Prospectul pentru DOXILEK - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOXILEK
Substanța activă: CALCII DOBESILAS
Concentrația: 500mg
Cod atc: C05BX01
Acțiune terapeutică: MEDICATIA ANTIVARICOASA ALTE MEDICAMENTE SCLEROZANTE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13731_25.02.21.pdf
Ambalaj: Cutie x 3 blist. Al/PVC. x 10 caps.
Cod cim: W00727001
Firma producătoare: LEK PHARMACEUTICALS D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13731/2021/01                                           

Anexa

 

                                                                                                                                                   

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Doxilek 500 mg capsule 

Dobesilat de calciu 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Doxilek și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Doxilek  

3.

 

Cum să utilizați Doxilek  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Doxilek  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Doxilek și pentru ce se utilizează 

 
Dobesilatul de calciu are un efect selectiv asupra pereţilor vaselor capilare; corectează permeabilitatea 
şi  scade  fragilitatea  acestora.  De  aceea,  Doxilek  este  utilizat  în  prevenirea  edemului  şi  pentru  a 
normaliza rezistenţa capilară crescută. 
 
Doxilek este indicat în: 
- prevenirea şi tratamentul leziunilor vaselor de sânge în diabetul zaharat (retinopatia diabetică); 
-  prevenirea  şi  tratamentul  leziunilor  capilare  în  cadrul  alterării  patologice  a  circulaţiei  venoase  a 
membrelor inferioare, însoţite de edem (flebopatia picioarelor sau aşa numitele simptome prevaricoase 
şi varicoase). 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați 

Doxilek

 

 
Informaţi medicul despre orice problemă medicală aveţi, despre alergii, despre orice medicament pe 
care îl utilizaţi, cu sau fără prescripţie medicală. 
 
 


Page 2
background image

 

Nu utilizați Doxilek:

 

dacă sunteți alergic la dobesilatul de calciu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să luaţi Doxilek, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 
- dacă sunteţi gravidă, credeţi că sunteţi gravidă sau doriţi să aveţi o sarcină; 
- aveţi gastrită recurentă sau ulcer peptic;  
- dacă aveţi insuficienţă renală sau hepatică; spuneţi medicului, deşi nu există date de siguranţă despre 
utilizarea Doxilek la aceşti pacienţi. 
 
Vă rugăm să cereţi sfatul medicului în caz că aţi fost într-una din aceste situaţii în trecut. 

 
Copii și adolescenți 

 

Siguranța și eficacitatea Doxilek nu au fost studiate la copii și adolescenți. 

 

 

Doxilek împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Nu există date despre interacţiunea cu alte medicamente. 
 

Doxilek împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Alimentele nu influenţează efectul Doxilek. 
Administraţi Doxilek în timpul unei mese. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Nu utilizaţi Doxilek în timpul sarcinii decât dacă aşa este recomandat de către medicul dumneavoastră. 
Utilizarea Doxilek nu este recomandată în timpul alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Doxilek nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de folosi utilaje. 
 

Doxilek conţine lactoză

.  

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi, înainte de a folosi acest medicament. 
 
Acest  medicament  conține  sodiu  mai  puțin  de  1  mmol  (23  mg)  per  doză,  adică  practic  „nu  conține 
sodiu”. 
 

Doxilek conține

 

Azorubină (E122) și Negru Strălucitor BN (E151)

 care pot provoca reacții 

alergice. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Doxilek 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Doza  zilnică  şi  durata  tratamentului  depind  de  stadiul  bolii  dumneavoastră.  De  aceea  medicul 
dumneavoastră va hotărî câte capsule şi cât de des, şi pentru cât timp se administrează. 
Capsulele  trebuie  administrate  în  timpul  mesei.  Capsula  trebuie  înghiţită  întreagă,  nedesfăcută,  cu 
puţină apă. 
 


Page 3
background image

 

Dacă utilizați mai mult Doxilek decât trebuie

 

Dacă aţi utilizat o doză mai mare de medicament trebuie imediat să contactaţi medicul dumneavoastră 
sau farmacistul. Nu au fost raportate cazuri clinice de supradozaj. 

 

Dacă uitați să utilizați Doxilek

 

Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza pe care aţi uitat să o luaţi. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea de dobesilat de calciu: 

 
 
Frecvente (pot afecta pân

ă

 la 1 din 10 persoane): 

 

Greață, 

 

Diaree 

 

Vărsătură, 

 

Durere la nivelul abdomenului superior, 

 

Durere de cap, 

 

Dureri articulare sau musculare, 

 

Modificări la nivelul modului în care ficatul funcționează, prezentate în analizele de sânge. 

 

Mai pu

ț

in frecvente (pot afecta pân

ă

 la 1 din 100 persoane):  

 

Febră,  

 

Frisoane,  

 

Senzație de slăbiciune,  

 

Oboseală,  

 

Hipersensibilitate (erupție pe piele, inflamație alergică a pielii, mâncărime, urticarie, umflarea 
feței). 

 

Foarte rare (pot afecta pân

ă

 la 1 din 10000 persoane): 

 

Scăderea  severă  a  numărului  de  celule  albe  specifice  care  predispune  la  infecții 
(agranulocitoză), 

 

Reacție  alergică  gravă  care  conduce  la  dificultăți  de  respirație  sau  amețeală  (reacție 
anafilactică). 

 

Cu frecven

ță

 necunoscut

ă

 (care nu poate fi estimat

ă

 din datele disponinile): 

 

Scăderea numărului de celule albe și roșii din sânge. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  
 
 
 


Page 4
background image

 

5.

 

Cum se păstrează Doxilek 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25

C, în ambalajul original. 

 
Nu utilizaţi Doxilek după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Doxilek  

-

 

Substanțele  active  sunt:  dobesilat  de  calciu  monohidrat  lactoză  monohidrat.  Fiecare  capsulă 
conţine  dobesilat  de  calciu  monohidrat  500  mg  (echivalent  cu  479,4  mg  dobesilat  de  calciu)  şi 
79,5 mg lactoză monohidrat (echivalent cu 75,5 mg lactoză). 

 

Celelalte componente sunt:  

nucleu

-lactoză monohidrat, Povidonă K30, stearat de magneziu, 

laurilsulfat de sodiu; 

capul capsulei - 

Albastru patentat V (E131), Azorubină (E122),  

Negru strălucitor BN (E151), Galben de chinolină (E104), dioxid de titan (E171), gelatină;  
corpul capsulei - Galben de chinolină (E104), dioxid de titan (E171), oxid galben de fer (E172), 
gelatină. 
 

Cum arată Doxilek și conținutul ambalajului 

Capsule gelatinoase tari nr. 0, cu cap de culoare verde opac şi corp de culoare alb-ivoriu opac, care 
conţin o pulbere granulată de culoare albă până la slab roz. 
 
Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57, 1526 Ljubljana 
Slovenia 
 
Pentru  orice  informații  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactați  reprezentanța  locală  a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 

 
Sandoz SRL 

Str. Livezeni nr. 7A,  
Târgu Mureș, Judetul Mureș 
România 
Tel:    +40 21 4075160

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2021.

 

 
Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/