PEYONA - PROSPECT

Prospectul pentru PEYONA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PEYONA
Substanța activă: CAFEINUM CITRAT
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: N06BC01
Acțiune terapeutică: PSIHOSTIMULANTE, MED. UTILIZATE IN ADHD SI NOOTROPE DERIVATI XANTINICI
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 10 fiole din sticla a 3ml
Cod cim: W56359001
Firma producătoare: ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA
Conținut prospect:

PEYONA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 fiole din sticla a 1 ml