DOSTINEX - PROSPECT

Prospectul pentru DOSTINEX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOSTINEX
Substanța activă: CABERGOLINUM
Concentrația: 0,5mg
Cod atc: G02CB03
Acțiune terapeutică: ALTE PRODUSE GINECOLOGICE INHIBITORI DE PROLACTINA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7619_28.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 2 compr.
Cod cim: W00716002
Firma producătoare: PFIZER ITALIA S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR. 7619/2006/01-02 

       

          Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

DOSTINEX 0,5 mg, comprimate 

Cabergolină 

 
 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată  în  acest  prospect,  vă  rugăm  să-i  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

 
 
În acest prospect găsiţi: 
1. 

Ce este Dostinex şi pentru ce se utilizează 

2. 

Înainte să luaţi Dostinex 

3. 

Cum să luaţi Dostinex 

4. 

Reacții adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Dostinex 

6. 

Informaţii suplimentare 

 
 
1. 

CE ESTE DOSTINEX ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

Dostinex  conţine  cabergolină  şi  aparţine  unui  grup  de  medicamente  denumite  „agonişti  de 
dopamină”. Dopamina este produsă natural în corpul uman şi ajută la transmiterea mesajelor către 
creier. Cabergolina mimează acţiunea dopaminei de reducere a producţiei de prolactină în sânge. 
Prolactina este hormonul care stimulează producerea de lapte matern. 
Dostinex  este  folosit  pentru

 

oprirea  lactaţiei  în  perioada  imediat  următoare  naşterii  copilului,  a 

unui avort sau a pierderii unei sarcini. Poate fi, de asemenea, utilizat dacă deja sunteţi în perioada 
de alăptare, dar nu doriţi să continuaţi alăptarea.  
Dostinex poate fi folosit şi pentru alte afecţiuni determinate de tulburări hormonale care pot duce 
la  creşterea  concentraţiei  de  prolactină.  Aceasta  include  şi  concentraţiile  mari  de  prolactină 
cauzate de tumori ale glandei pituitare atât la bărbaţi, cât şi la femei. 
Dostinex se utilizează numai la adulţi. Nu este potrivit pentru utilizarea la copii și adolescenții cu 
vârsta mai mică de 16 ani. 
 
 
2. 

ÎNAINTE SĂ LUAŢI DOSTINEX 

 
Nu luaţi Dostinex 

-  dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la cabergolină, la alte medicamente numite alcaloizi 

de  ergot  (de  exemplu  pergolidă, bromocriptină,  lisuridă,  ergotamină  sau  ergometrină) 

Page 2
background image

 

2

sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  Dostinex  (A  se  vedea  punctul  6  pentru 
informaţii suplimentare). 

-  dacă suferiţi de afecţiuni grave ale ficatului 
-  dacă  aţi  suferit  de  hipertensiune  arterială  în  timpul  sarcinii,  asociată  cu  umflături  şi 

prezenţa proteinelor în urină (toxemia gravidică) 

-  dacă  urmaţi  tratament  cu  medicamente  antipsihotice  sau  aţi  avut  tulburări  psihice 

asociate cu naşterea (psihoză puerperală) 

-  dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi 
-  dacă vi se va administra Dostinex pe o perioadă lungă de timp şi dacă aveţi sau aţi avut 

reacţii fibrotice (ţesutcicatriceal) care vă afectează inima 

 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Dostinex 
Înaintea tratamentului cu Dostinex, spuneţi medicului dacă: 

-  aveţi afecţiuni care implică inima şi vasele de sânge (boală cardiovasculară); 
-  aveţi mâinile şi picioarele reci (sindrom Raynaud); 
-  aveţi  dureri  abdominale  când  vă  este  foame  (ulcer  peptic)  sau  sângerări  la  nivelul 

stomacului şi intestinelor (sângerări gastrointestinale); 

-  aţi avut afecţiuni mentale grave, în special tulburări psihice; 
-  aveţi boli de ficat sau de rinichi; 
-  funcţionarea rinichilor vă este efectată; 
-  aveţi hipertensiune arterială după ce aţi dat naştere unui copil; 
-  aveţi  sau  aţi  avut  reacţii  fibrotice  (ţesut  cicatriceal)  afectând  inima,  plămânii  sau 

abdomenul dumneavoastră. În cazul în care vi se administrează Dostinex pe o perioadă 
lungă  de  timp,  înaintea  tratamentului,  medicul  dumneavoastră  va  controla  dacă  inima, 
plămânii,  sau  rinichii  dumneavoastră  sunt  în  stare  bună.  Medicul  vă  va  efectua  o 
ecocardiogramă (un examen cu ultrasunete al inimii) înaintea începerii tratamentului şi la 
intervale  regulate  în  timpul  tratamentului.  Dacă  apar  reacţii  fibrotice,  tratamentul  va  fi 
întrerupt. 

-  suferiţi  de  hipotensiune  arterială  sau  luaţi  medicamente  pentru  scăderea  tensiunii 

arteriale. 

 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familie/aparţinător observă 
la dumneavoastră apariţia unei insistenţe sau dorinţe nestăvilite de a vă comporta într-un fel ce nu 
vă este obişnuit şi faptul că dumneavoastră nu puteţi rezista impulsului, tendinţei sau tentaţiei de a 
face  anumite  activităţi  care  ar  putea  să  vă  cauzeze  vătămări  dumneavoastră  sau  altora.  Acestea 
sunt  denumite  tulburări  de  control  al  impulsurilor  şi  pot  include  comportamente  cum  sunt 
dependenţă  de  jocuri  de  noroc,  mâncat  în  exces  sau  cheltuieli  excesive,  o  activitate  sexuală 
anormal  de  intensă  ori  o  înmulţire  a  gândurilor  şi  senzaţiilor  sexuale.  Medicul  dumneavoastră 
poate decide să vă modifice doza ori să oprească utilizarea medicamentului. 
 
 
Femeilor cu tulburări hormonale care urmează tratament cu Dostinex pe o perioadă lungă de timp 
li se recomandă să efectueze periodic controale ginecologice, inclusiv examinarea la microscop a 
secreţiei vaginale (testul Papanicolau).  
 
Dostinex  conţine  lactoză.    Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  atenționat  că  aveți  intoleranță  la 
unele categorii de glucide vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 
 
Folosirea altor medicamente  
Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să 
luaţi orice alte medicamente. 

Page 3
background image

 

3

 
În special spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi: 

  medicamente din clasa derivaţilor de ergot; 
  antagonişti ai dopaminei – fenotiazinele, butirofenonele, tioxantenele, metoclopramida; 
  antibiotice din clasa macrolidelor – eritromicină. 

 
Vă  rugăm  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi  sau  aţi  luat  recent 
orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Folosirea Dostinex împreună cu alimente şi băuturi 
De  preferinţă,  comprimatele  Dostinex  trebuie  luate  în  timpul  sau  după  mese,  pentru  a  favoriza 
reducerea reacţiilor adverse. 
Efectele consumului simultan de băuturi alcoolice nu se cunosc, prin urmare, acesta trebuie evitat. 
 
Sarcina şi alăptarea 
 
Sarcina 
Dacă  sunteţi  gravidă  sau  doriţi  să  rămâneţi  gravidă,  trebuie  să  discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră, înainte să începeţi tratamentul. Înainte de a începe să utilizaţi Dostinex, verificaţi 
dacă  sunteţi  însărcinată.  După  ce  aţi  oprit  tratamentul  cu  Dostinex,  trebuie  să  aveţi  grijă  să  nu 
rămâneţi însărcinată cel puţin o lună după aceea. 
 
Alăptarea 
Dacă  doriţi  să  alăptaţi,  nu  luaţi  Dostinex,  deoarece  medicamentul  afectează  producerea  laptelui 
matern. Dacă trebuie să luaţi Dostinex, trebuie să utilizaţi o altă metodă de alăptare a copilulului 
dumneavoastră. 
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
În timpul tratamentului, mai ales în primele zile, trebuie să fiţi atent la capacitatea dumneavoastră 
de reacţie, deoarece poate fi scăzută, puteţi avea somnolenţă sau chiar puteţi să adormiţi brusc. 
Dacă apar aceste manifestări, nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale Dostinex 
Dostinex conţine lactoză. Dacă medicul dumneavostră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele 
categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.  
 
 
3. 

CUM SĂ LUAŢI DOSTINEX 

Luaţi întotdeauna Dostinex exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza  uzuală  pentru prevenirea  lactaţiei este  de  1  mg  (2  comprimate)  în prima  zi  după  ce aţi 
născut. 
Doza  uzuală  pentru  oprirea  lactaţiei,  odată  ce  aţi  început  să  alăptaţi,  este  de  0,25  mg 
(jumătate de comprimat) de două ori pe zi (o dată la 12 ore), timp de 2 zile. 
 

Page 4
background image

 

4

Pentru a scădea concentraţia de prolactină în anumite situaţii, doza iniţială de Dostinex este 
de  un  comprimat  (care  se  ia  în  două  doze)  pe  parcursul  unei  săptămâni  (de  exemplu,  se  ia  o 
jumătate de comprimat în ziua de luni, iar cealaltă jumătate a comprimatului se ia în ziua de joi).. 
Doza poate fi crescută până la maximum 4,5 mg sau până cand răspundeţi complet la tratament. 
 
Comprimatele Dostinex se înghit, preferabil în timpul meselor sau după mese, pentru a preveni 
apariţia senzaţiei de greaţă sau a vărsăturilor. 
 
La începutul tratamentului se recomandă să vă schimbaţi încet poziţia când vreţi să vă aşezaţi, să 
vă ridicaţi în picioare sau să vă întindeţi deoarece Dostinex vă poate scădea tensiunea arterială şi 
poate  apărea  senzaţie  de  ameţeală  la  schimbarea  poziţiei.  Este  recomandat,  de  asemenea,  să 
evitaţi consumul de băuturi alcoolice şi alte medicamente care pot provoca somnolenţă deoarece 
acestea pot creşte riscul de apariţie a senzaţiei de ameţeală. 
 
În  timpul  tratamentului,  medicul  poate  fi  nevoit  să  vă  verifice  tensiunea  arterială,  mai  ales  în 
primele  zile  de  tratament.  Vă  poate  fi  recomandat  să  efectuaţi  şi  examinarea  la  microscop  a 
secreţiei vaginale (testul Papanicolau). 
 
 
 
Dostinex nu este recomandat pacienţilor cu vârsta mai mică de 16 ani. 
 
Dacă ați luat mai mult Dostinex decât trebuie 
Dacă  ați  luat  prea  multe  comprimate  odată,  anunţaţi  imediat  medicul  sau  adresaţi-vă  secţiei 
primiri urgenţe a celui mai apropiat spital. 
 
Dacă ați uiat să luaţi Dostinex 
Este  important  să  nu  uitaţi  să  luaţi  comprimatele.  Dacă  uitaţi  să  luaţi  o  doză,  luaţi  următoarea 
doză  imediat  ce  vă  amintiţi  şi  spuneţi-i  medicului  dumneavoastră  dacă  aveţi  dificultăţi  să  vă 
amintiţi să luaţi comprimatele. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă încetaţi să luaţi Dostinex 
Urmaţi tratamentul pe toată durata recomandată de medic. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  produs,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca  toate  medicamentele,  Dostinex  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Spuneţi  imediat  medicului  dumneavostră  dacă  aveţi  oricare  dintre  următoarele  simptome 
după utilizarea acestui medicament. Aceste simptome pot fisevere: 

  Gânduri anormale sau neobişnuite 

  Tulburări ale valvelor inimii şi afecţiuni înrudite, de exemplu inflamaţia (pericardită) sau 

revărsarea  fluidului  în  pericard  (epanşament  pericardic).  Această  reacţie  adversă  este 
foarte frecventă (afectează mai mult de un pacient din zece). Simptomele precoce pot fi 
unul  sau  mai  multe  din  manifestările  următoare  -  dificultăţi  în  respiraţie,  scurtarea 
respiraţiei, dureri toracice sau de spate, şi umflarea picioarelor. Acestea pot fi simptome 

Page 5
background image

 

5

ale  unei  afecţiuni  numită  fibroză  pulmonară,  care  poate  afecta  plămânii,  inima/valvele 
inimii sau partea de jos a spatelui. 

  Apariţia pe o suprafaţă întinsă a unei erupţii însoţită de senzaţie de mâncărime, dificultăţi 

în respiraţie cu sau fără şuierat, senzaţie de leşin, umflarea corpului sau limbii sau orice 
alt simptom care vă deranjază şi care apare imediat după administrarea medicamentului. 
Acestea pot fi semne ale unei reacţii alergice. 

 
Mai pot apărea următoarele reacţii adverse: 
Incapacitate de a rezista impulsului, pornirii sau tentaţiei de a face activităţi care vă pot vătăma pe 
dumneavoastră sau pe ceilalţi. Acestea pot include: 

-  Dorinţă  puternică  de  a  juca  jocuri  de  noroc  în  ciuda  urmărilor  grave  personale  sau 

familiale 

-  Agresivitate  şi  creşterea  sau  afectarea  apetitului  şi  comportamentului  sexual, 

îngrijorătoare  pentru  individ  sau  pentru  ceilalţi,  de  exemplu,  o  creştere  a  pornirilor 
sexuale 

-  Pornire necontrolabilă pentru cumpărături şi cheltuieli în exces. 

Tendinţă  de  a  înfuleca  (a  mânca  într-un  timp  scurt  cantităţi  mari  de  mâncare)  şi  de  alimentare 
compulsivă (a mânca mai multă mâncare decât este normal sau este necesar pentru satisfacerea 
foamei). 
 
Spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  observaţi  apariţia  oricăruia  dintre  aceste 
comportamente. Va discuta modalitatea de a stăpâni sau reduce aceste simptome. 
 
În timpul tratamentului pot apărea şi următoarele reacţii adverse: 

  Foarte  frecvente  (afectează  mai  mult  de  1  din  10  utilizatori):  somnolenţă,  greaţă, 

dureri  de  cap,  senzaţie  de  ameţeală,  dureri  de  stomac,  indigestie,  inflamaţia  mucoasei 
stomacului, oboseală, erupţii tranzitorii, stare de slăbiciune 

  Frecvente (afectează mai puţin de 1 din 10 utilizatori): constipaţie, vedere înceţoşată, 

scăderea  tensiunii  arteriale  după  naştere,  care  poate  să  fie  însoţită  de  alte  simptome, 
dureri la nivelul sânilor, depresie, tulburări de somn, somnolenţă excesivă în timpul zilei, 
vărsături, scăderea tensiunii arteriale, senzaţie de “valuri de căldură” cu înroşirea bruscă a 
feţei 

  Mai  puţin  frecvente  (afectează  mai  puţin  de  1  din  100  utilizatori):  episoade  de 

instalare bruscă a somnului, căderea părului, senzaţie puternică de mâncărime, scurtarea 
respiraţiei,  leşin,  sângerări  nazale,  crampe  la  nivelul  picioarelor,  bătăi  ale  inimii 
neregulate  sau  puternice  (palpitaţii),  senzaţie  de  înţepături  sau  furnicături,  scăderea 
hemoglobinei la femeile cu amenoree, pierderea parţială şi temporară a vederii 

  Rare (afectează mai puţin de 1 din 1000 utilizatori): reacţii alergice la nivelul pielii, 

slăbiciune musculară, mâini şi picioare reci 

  Cu  frecvenţă  necunoscută  (care  nu  poate  fi  estimată  din  datele  disponibile): 

umflături  cauzate  de  acumulărea  de  lichid  în  ţesuturi,  funcţie  hepatică  anormală  şi 
rezultate  anormale  ale  testelor  hepatice,  tulburări  de  respiraţie  cu  aport  inadecvat  de 
oxigen, creştere a concentraţiei unor enzime din sânge, tulburări de vedere 

 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest 
lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii 
din domeniul sănătăţii sunt  rugaţi  să raporteze  orice  reacţie adversă suspectată prin intermediul 
sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro

.  

 

Page 6
background image

 

6

 
5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ DOSTINEX 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
Nu utilizaţi Dostinex după data de expirare înscrisă pe cutie sau eticheta flaconului, după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
La interiorul capacului este ataşat un material desicant. Deoarece comprimatele absorb umezeală, 
acest desicant nu trebuie desprins de pe capac. Din acelaşi motiv, după ce aţi luat comprimatul 
din flacon, înşurubaţi capacul la loc; de asemenea, nu puneţi comprimatele în alt recipient. 
 
Medicamentele  nu  trebuie  aruncate  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul  cum  să  eliminaţi  medicamentele  care  nu  vă  mai  sunt  necesare.  Aceste  măsuri  vor 
ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Dostinex 
- Substanţa activă este cabergolina. Un comprimat conţine cabergolină 0,5 mg. 
- Celelalte componente sunt lactoza anhidră şi leucina. 
 
Cum arată Dostinex şi conţinutul ambalajului 
Comprimatele  sunt  albe,  capsulare,  gravate  “PU”  pe  una  din  feţe  şi  “700”  pe  cealaltă  faţă  şi 
prezintă un şanţ de diviziune. 
Cutie cu un flacon din sticlă brună, conţinând 2 comprimate. 
Cutie cu un flacon din sticlă brună, conţinând 8 comprimate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Pfizer Europe MA EEIG,  
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Marea Britanie 
 
Fabricantul
 
Pfizer Italia S.r.l.,  
Località Marino del Tronto 
63100 Ascoli Piceno (AP), Italia 
 
Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reperezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 
Pfizer Romania S.R.L. 
Tel: +40 (0)21 207 28 00 
 
 
Acest prospect a fost aprobat în Ianuarie 2017. 

DOSTINEX se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. x 8 compr.