USCOSIN® 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru USCOSIN® 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: USCOSIN® 10 mg
Substanța activă: BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: A03BB01
Acțiune terapeutică: BELLADONNA SI DERIVATI ALCALOIZI DIN BELLADONNA COMPUSI CUATERNARI DE AMONIU SEMIS.
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11833_27.05.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 folii termosudate din PVC/PE x 3 supoz.
Cod cim: W41730001
Firma producătoare: SINTOFARM SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11833/2019/01-02                                         
Anexa 
                                                                                                                                    

     Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

USCOSIN 10 mg

 

supozitoare 

Bromura de N-butilscopolamoniu 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este USCOSIN și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați USCOSIN  

3.

 

Cum să utilizați USCOSIN  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează USCOSIN  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este USCOSIN și pentru ce se utilizează 

 

USCOSIN

 se foloseşte ca medicaţie simptomatică în caz de: 

 

afecţiuni spastice gastro-intestinale, biliare şi urogenitale; 

- Colici diverse (de exemplu colică renală, colică biliară), spasme uterine, cistită, dismenoree. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați USCOSIN 

 
Nu utilizați USCOSIN:

 

 

dacă  sunteţi  alergic  la  la  bromura  de  N-butilscopolamoniu  sau  la  oricare  dintre  celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

 

în caz de miastenia gravis; 

 

în caz de megacolon; 

 

dacă aveţi stenoză pilorică; 

 

dacă aveţi glaucom cu unghi închis; 

 

dacă aveţi tulburări uretro-prostatice cu risc de retenţie urinară; 

 

la copii. 

 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Uscosin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei 
medicale. 


Page 2
background image

 

Dacă aveţi reflux gastroesofagian, aveţi grijă când utilizaţi 

USCOSIN

 deoarece administrarea sa poate 

agrava afecţiunea prin inhibarea peristaltismului gastric şi relaxarea cardiei. 
 
Dacă aveţi glaucom cu unghi deschis, se recomandă prudenţă când utilizaţi

 USCOSIN

.. 

În cazul în care aveţi mai mult de 40 ani, se recomandă prudenţă când utilizaţi

  USCOSIN, 

datorită 

existenţei riscului agravării unui glaucom nediagnosticat. 
 
Dacă  suferiţi  de  tulburări  obstructive  gastro-intestinale  sau  colită  ulceroasă,  se  recomandă  prudenţă 
dacă utilizaţi 

USCOSIN

  deoarece  dozele  mari  de  parasimpatolitice inhibă  peristaltismul  intestinal şi 

pot să provoace ileus paralitic sau megacolon toxic. 
 
Dacă  suferiţi  de  tahiaritmii,  insuficienţă  cardiacă  congestivă,  angină  pectorală  şi  stenoză  mitrală,  se 
recomandă  prudenţă  dacă  utilizaţi 

USCOSIN

  deoarece  medicamentul  poate  provoca  creşterea 

frecvenţei cardiace ceea ce ar agrava aceste boli. 
 
Dacă  aveţi  insuficienţă  hepatică  şi  renală  sau  suferiţi  de  hipertiroidie,  se  recomandă  prudenţă  când 
luaţi

 USCOSIN

 

Uscosin împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi  medicului dumneavoastră  sau farmacistului  dacă luaţi, aţi luat recent  sau  s-ar  putea  să luaţi 
orice alte medicamente. 
În special este important să menţionaţi: 

 

dacă luaţi anticolinergice; 

 

dacă luaţi metoclopramida; 

 

dacă luaţi analgezice opioide; 

 

dacă luaţi medicamente deprimante ale sistemului nervos central; 

 

dacă luaţi medicamente simpatomimetice β

1

 – adrenergice; 

 

dacă  luaţi  medicamente  cu  efecte  anticolinergice  (antidepresive  triciclice,  antihistaminice  H

1

chinidină, disopiramidă, amantadină)

;

 

 

dacă urmează să luaţi pentagastrină şi histamină. 

În  cazul  utilizării 

USCOSIN

  conform  recomandărilor,  este  puţin  probabil  să  apară  interacţiuni 

medicamentoase. 

 

USCOSIN împreună cu alimente,băuturi și alcool 

Nu se recomandă asocierea 

cu alcool

 a tratamentului cu 

USCOSIN. 

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Folosirea 

USCOSIN

 în timpul sarcinii se face cu prudenţă şi numai după evaluarea de către medicul 

dumneavoastră a raportului beneficiu matern-risc potenţial la făt. 
 
Folosirea 

USCOSIN

 pe perioada de alăptare este contraindicată. 

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Folosirea 

USCOSIN

 poate avea ca efect apariţia tulburărilor de acomodare vizuală. 

 
 
 

3.

 

Cum să utilizați USCOSIN 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
Doza recomandată este: 


Page 3
background image

 

Adulţi: doza recomandată este de 1 supozitor

 USCOSIN 

administrat rectal, de 3 - 4 ori pe zi. 

 

Dacă utilizați mai mult USCOSIN decât trebuie

 

Dacă aţi luat mai multe doze

 USCOSIN, 

decât trebuie, întrerupeţi administrarea şi contactaţi imediat 

medicul dumneavoastră sau adresaţi-vă celui mai apropiat spital. 

 
Dacă uitați să utilizați USCOSIN

 

Luaţi doza recomandată imediat ce va amintiţi.  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Reacţiile adverse, uşoare şi tranzitorii care pot să apară, sunt comune tuturor parasimpatoliticelor: 

-

 

uscăciunea gurii; 

-

 

constipaţie; 

-

 

tahicardie; 

-

 

creşterea presiunii intraoculare 

-

 

retenţie urinară; 

-

 

tulburări de acomodare vizuală; 

-

 

confuzie mentală, în special la vârstnici; 

-

 

reacţii cutanate, foarte rar; 

-

 

dispnee, excepţional. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează USCOSIN 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține USCOSIN  

 

 

Substanţa activă este: bromura de N - butilscopolamoniu. Un supozitor conţine 10,0 mg bromură 

de N -butilscopolamoniu. 


Page 4
background image

 

 

Celelalte componente sunt: parafina lichidă; gliceride de semisinteză  şi dioxid de siliciu coloidal 

anhidru. 

 
Cum arată USCOSIN și conținutul ambalajului 
USCOSIN

 se prezintă sub formă de supozitoare în formă de torpilă, cu suprafaţa netedă, onctuoasă, de 

culoare ală până la alb-gălbuie. 
 
Medicamentul este ambalat în cutii cu: 

-

 

2 folii termosudate din PVC/polietilenă a câte 3 supozitoare; 

-

 

2 folii termosudate din PVC/polietilenă a câte 5 supozitoare. 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

S.C. SINTOFARM S.A. 
Str. Ziduri între Vii Nr. 22, Sector 2, Bucureşti,  
România

 

 
 

Acest prospect a fost revizuit în mai 2019

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

  

 
 


USCOSIN® 10 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 2 folii termosudate din PVC/PE x 5 supoz.