BROCRIPTIN (N04BC01) - PROSPECT

Prospectul pentru BROCRIPTIN (N04BC01) - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BROCRIPTIN (N04BC01)
Substanța activă: BROMOCRIPTINUM
Concentrația: 2,5mg
Cod atc: G02CB01
Acțiune terapeutică: ALTE PRODUSE GINECOLOGICE INHIBITORI DE PROLACTINA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11429_18.02.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC x 20 draj.
Cod cim: W11164002
Firma producătoare: BIOFARM SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5652/2005/01                                                                Anexa 1 
                                                                                                                                                                      
Prospect 

 
 

 

 

BROCRIPTIN, 2,5 mg, drajeuri 

Bromocriptină

 

 
 

Compoziţie 

Un  drajeu  conţine  bromocriptină  2,5  mg  sub  formă  de  mesilat  de  bromocriptină  2,87  mg  şi 

excipienţi:  
nucleu: lactoză monohidrat, amidon de porumb, talc, stearat de magneziu; 
- strat de drajefiere: sucroză, talc, carbonat de calciu, dioxid de titan (E 171), gumă arabică, povidonă K 
25, ceară carnauba micronizată. 
 
Grupa farmacoterapeutică: inhibitori de prolactină; agonişti dopaminergici. 
 
Indicaţii terapeutice 

Indicaţii endocrinologice 
- inhibarea lactaţiei fiziologice sau patologice; 
- hiperprolactinemie; 
- infertilitate; 
- prolactinoame; 
- boli benigne ale sânului; 
- tulburări ale ciclului menstrual, sindrom premenstrual; 
- acromegalie. 
 
Indicaţii neurologice 
- boala Parkinson 
 

Contraindicaţii 

Hipersensibilitate  la  bromocriptină,  la  alţi  alcaloizi  de  secară  cornută  sau  la  oricare  dintre 

excipienţii produsului. 

Toxemie gravidică, hipertensiune arterială în timpul sarcinii sau perinatal. 
Insuficienţă coronariană. 
Asociere cu neuroleptice antiemetice, neuroleptice antipsihotice (cu excepţia clozapinei). 
 

Precauţii  

La începutul tratamentului se recomandă monitorizarea tensiunii arteriale. 
Administrarea bromocriptinei necesită precauţie în caz de alterare a stării mentale, antecedente de 

tulburări  psihice  apărute  în  timpul  tratamentului  cu  dopaminergice,  afecţiuni  cardiovasculare  grave, 
antecedente  de  ulcer  gastroduodenal,  precum  şi  la  pacienţii  cu  vârste  peste  65  ani,  în  acest  caz  fiind 
necesară utilizarea unor doze mai mici şi monitorizarea tensiunii arteriale şi a stării psihice. 

În perioada de administrare a bromocriptinei, mai ales în cazul tratamentului bolii Parkinson, a fost 

raportată  instalarea  bruscă  a  stării  de  somnolenţă,  a  acceselor  de  somn  şi,  foarte  rar,  chiar  a  adormirii 
spontane. În aceste cazuri se recomandă reducerea dozei administrate sau chiar întreruperea administrării. 

În cazul în care pacienţii prezintă factori de risc cardiovascular, patologie arterială periferică sau 

efectuează  tratament  cu  medicamente  vasoconstrictoare,  trebuie  evaluat  cu  atenţie  raportul  beneficiu 
terapeutic/risc  potenţial  înainte  de  a  recomanda  utilizarea  bromocriptinei  de  către  aceste  categorii  de 
pacienţi. 

Dacă  la  pacientele  tratate  pentru  tulburări  ale  ciclului  menstrual,  hipogonadism  sau  galactoree 

apare  suspiciunea  prezenţei  sarcinii,  se  recomandă  întreruperea  tratamentului  până  în  momentul 
diagnosticării acesteia. Dacă pacientele care efectuează tratament cu bromocriptină nu doresc să rămână 
gravide, trebuie să utilizeze metode contraceptive (altele decât utilizarea produselor estro-progestative). 

După naştere, nu este recomandată administrarea bromocriptinei la pacientele cu afecţiuni psihice 

şi/sau  antecedente  ale  unor  afecţiuni  psihice,  factori  de  risc  cardiovascular  sau  patologie  arterială 
periferică. 

Page 2
background image

 

La pacienţii cărora li s-a administrat bromocriptină, în special timp îndelungat şi în doze mari, s-au 

observat ocazional cazuri de epanşament pleural şi pericardic, precum şi cazuri de fibroză pleurală 
şi pulmonară şi pericardită constrictivă. Pacienţii cu afecţiuni pleuropulmonare de etiologie 
necunoscută trebuie examinaţi foarte atent şi se recomandă întreruperea terapiei cu bromocriptină. 
 

La câţiva pacienţi cărora li s-a administrat bromocriptină, în special timp îndelungat şi în doze 

mari, s-a raportat fibroză retroperitoneală. Pentru depistarea fibrozei retroperitoneale în fază incipientă 
reversibilă, se recomandă ca manifestările acesteia (de exemplu: dorsalgie, edeme ale membrelor 
inferioare, funcţie renală deficitară) să fie supravegheate la această categorie de pacienţi. 
 

Tratamentul cu bromocriptină trebuie întrerupt dacă sunt diagnosticate sau suspectate modificări 

fibrotice retroperitoneale. 
 

Datorită  conţinutului  de  lactoză,  pacienţii  cu  afecţiuni  ereditare  rare  precum  intoleranţă  la 

galactoză, deficit de lactază de tip lapon sau de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze 
acest medicament. 

 
Deoarece conţine zahăr, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de 

malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
 
Interacţiuni  

Bromocriptina nu trebuie administrată în asociere cu neurolepticele antiemetice şi antipsihotice (cu 

excepţia  clozapinei)  datorită  antagonismului  reciproc,  ceea  ce  are  drept  consecinţă  scăderea  efectului 
asupra prolactinei şi a efectului antiparkinsonian. 

Nu  este  recomandată  administrarea  bromocriptinei  în  asociere  cu  alţi  alcaloizi  de  secară  cornută 

datorită riscului de potenţare a a efectului vasoconstrictor şi de apariţie a hipertensiunii arteriale. 

Nu  este  recomandată  administrarea  bromocriptinei  în  asociere  cu  macrolide  (cu  excepţia 

spiramicinei) deoarece acestea pot determina creşterea concentraţiilor plasmatice de bromocriptină. 

Nu este recomandată administrarea bromocriptinei în asociere cu simpatomimetice datorită riscului 

de potenţare a efectului vasoconstrictor şi de apariţie a hipertensiunii arteriale. 

Administrarea  bromocriptinei  în  asociere  cu  octreotid  are  ca  rezultat  creşterea  biodisponibilităţii 

bromocriptinei prin creşterea concentraţiei plasmatice a acesteia. 

 

Atenţionări speciale 

Insuficienţă hepatică, insuficienţă renală 
La  pacienţii  cu  afectare  a  funcţiei  hepatice,  viteza  de  eliminare  poate  fi  scăzută  şi  concentraţiile 

plasmatice pot fi crescute, ceea ce face necesară reducerea dozelor administrate. 

 
Vârstnici 
Nu există date conform cărora proprietăţile farmacocinetice ale bromocriptinei sunt modificate la 

vârstnici. 

 
Sarcina şi alăptarea 
Bromocriptina  poate  fi  administrată  în  perioada  de  sarcină,  dacă  medicul  consideră  că 

administrarea este neapărat necesară. 

Bromocriptina nu trebuie administrată în perioada de alăptare. 
 
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje 
Datorită  reacţiilor  adverse  ce  pot  să  apară  în  decursul  tratamentului,  bromocriptina  poate  afecta 

capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

Doze şi mod de administrare 

Drajeurile Brocriptin se administrează pe cale orală, în timpul meselor. 

Pentru a obţine un răspuns terapeutic optim şi reacţii adverse minime, se recomandă administrarea 
treptată a bromocriptinei după cum urmează: în prima zi se administrează o doză unică de 1,25 mg 
bromocriptină, după 2-3 zile este crescută la 2,5 mg bromocriptină pe zi, după alte 2-3 zile crescându-se 
la 2,5 mg bromocriptină de 2 ori pe zi. Creşterile dozei se realizează treptat, cu câte 2,5 mg 

Page 3
background image

 

bromocriptină, la intervale de 2-3 zile, până la obţinerea dozei eficace. Doza maximă zilnică recomandată 
este de 30 mg. 

 
Notă:  Pentru  administrarea  dozei  de  1,25  mg  bromocriptină  se  recomandă  utilizarea  unei  forme 

farmaceutice adecvate. 

 
Inhibarea lactaţiei 
Pentru  această  indicaţie  terapeutică  nu  este  necesară  administrarea  treptată  a  produsului.  Pentru 

prevenirea lactaţiei se administrează după naştere, când starea pacientei permite acest lucru, o doză de 2,5 
mg  bromocriptină,  apoi,  timp  de  14  zile  câte  2,5  mg  bromocriptină  de  2  ori  pe  zi.  Pentru  întreruperea 
lactaţiei  se  administrează  la  început    2,5  mg  bromocriptină  pe  zi  apoi,  după  2-3  zile,  se  continuă 
administrarea a câte 2,5 mg bromocriptină de 2 ori pe zi, timp de 14 zile. 

 
Hipogonadism, galactoree, infertilitate 
Produsul  trebuie  administrat  treptat,  conform  schemei  prezentate  mai  sus.  Majoritatea  pacienţilor 

au  răspuns  la  tratament  în  cazul  utilizării  unei  doze  zilnice  de  7,5  mg  bromocriptină,  administrată 
fracţionat, deşi în unele cazuri a fost utilizată o doză zilnică de 30 mg bromocriptină. 

 
Prolactinoame 
Produsul trebuie administrat treptat, conform schemei prezentate mai sus. Pacienţii au răspuns la 

tratamentul efectuat cu doze de până la 30 mg bromocriptină pe zi. 

 
Boli benigne ale sânului, tulburări ale ciclului menstrual 
Produsul  trebuie  administrat  treptat,  conform  schemei  prezentate  mai  sus,  până  la  atingerea  unei 

doze de 2,5 mg bromocriptină de 2 ori pe zi. Pentru tratamentul simptomatic al sindromului premenstrual, 
se  recomandă  administrarea  unei  doze  zilnice  de  1,25  mg  bromocriptină  în  ziua  a  14-a  a  ciclului 
menstrual  ce  este  crescută  treptat  cu  câte  1,25  mg  bromocriptină  până  la  atingerea  dozei  de  2,5  mg 
bromocriptină de 2 ori pe zi, în  prima zi de menstruaţie. 

 
Acromegalie 
Produsul trebuie administrat treptat, conform schemei prezentate mai sus până la atingerea dozei de 

10-20 mg bromocriptină pe zi, în funcţie de răspunsul clinic şi reacţiile adverse apărute. 

 
Boală Parkinson 

În prima zi de tratament doza administrată este de 1,25 mg bromocriptină. În a doua zi, doza administrată 
este  de  2,5  mg  bromocriptină,  apoi  doza  este  crescută  la  intervale  de  2  zile  cu  un  supliment  de  2,5  mg 
bromocriptină până la atingerea dozei de întreţinere de 20-30 mg bromocriptină pe zi.  
Doza maximă zilnică recomandată este de 30 mg. 

 

Reacţii adverse 

În  timpul  primelor  zile  de  tratament  au  fost  raportate:  greaţă,  vărsături,  fatigabilitate,  ameţeli, 

hipotensiune arterială, cu remisie spontană.  

În decursul tratamentului cu bromocriptină a fost raportată apariţia stării de somnolenţă şi, în cazuri 

foarte rare, a stării de somnolenţă excesivă şi chiar de adormire spontană. 

În cazul administrării după naştere a bromocriptinei au fost raportate cazuri de infarct miocardic, 

hipertensiune arterială, tulburări psihice (confuzie, halucinaţii, delir, hiperexcitaţie psihomotorie, tulburări 
de personalitate), convulsii sau accidente vasculare cerebrale. 

Tulburări cardiace: 
Foarte rare: valvulopatie cardiacă (inclusiv regurgitare) şi tulburări asociate (pericardită şi 

epanşament pericardic). 
 

Alte reacţii adverse raportate au fost: cefalee, diskinezie, afectarea stării de vigilenţă, uscăciunea 

gurii,  constipaţie,  edeme  ale  membrelor  inferioare,  paloarea  extremităţilor  în  urma  expunerii  la  frig  în 
cazul pacienţilor cu afecţiuni arteriale periferice. 

În cazul tratamentului îndelungat cu doze mari de bromocriptină au fost raportate cazuri de revărsat 

pleural şi de fibroză retroperitoneală. 

 

Supradozaj 

Page 4
background image

 

Simptomatologia supradozajului cu bromocriptină include: greaţă, vărsături, ameţeli, hipotensiune 

ortostatică, transpiraţii şi halucinaţii. Tratamentul este simptomatic. 

 

Păstrare 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 

 
Ambalaj 

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 20 drajeuri. 
 

Producător 

S.C. Biofarm S.A., România 
 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă 

S.C. Biofarm S.A. 
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România 

 

Data ultimei verificări a prospectului 

Februarie 2010