YELLOX - PROSPECT

Prospectul pentru YELLOX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: YELLOX
Substanța activă: BROMFENACUM
Concentrația: 0,9mg/ml
Cod atc: S01BC11
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 fl. din plastic cu varf de picurare si capac x 5ml sol.oftalm.
Cod cim: W61584001
Firma producătoare: CROMA-PHARMA GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect: