BRIVIACT 75 mg - PROSPECT

Prospectul pentru BRIVIACT 75 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BRIVIACT 75 mg
Substanța activă: BRIVARACETAMUM
Concentrația: 75mg
Cod atc: N03AX23
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blistere din PVC / PCTFE - Al x 56 comprimate filmate
Cod cim: W63826001
Firma producătoare: UCB PHARMA S.A. - BELGIA
Conținut prospect: